Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Nástroje údržby adresářových služeb Active Directory (ntdsutil.exe)

K čemu slouží nástroj Ntdsutil.exe?

Ntdsutil.exe je nástroj příkazového řádku, který poskytuje funkce pro správu služby Active Directory. Nástroj Ntdsutil.exe lze použít při údržbě databáze služby Active Directory, při správě a řízení operací typu single-master, při vytváření oddílů adresáře aplikace a při odstraňování metadat, která zůstávají po řadičích domény, jejichž úroveň nebyla úspěšně snížena pomocí Průvodce instalací služby Active Directory (DCPromo.exe).

Koho se tato funkce týká?

Tato funkce se vztahuje na nástroj Ntdsutil.exe a je určena pouze správcům služby Active Directory.

Jaké nové funkce byly přidány k této funkci v aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Obecná vylepšení

Podrobný popis

Nástroj Ntdsutil.exe již nevyžaduje, aby správce prováděl následující úlohy pomocí příkazu ntdsutil metadata cleanup:

 • připojení ke konkrétnímu řadiči domény pomocí příkazu ntdsutil metadata cleanup connections,
 • vytvoření výpisu a výběr domény, sítě a serveru služby Active Directory pomocí příkazu ntdsutil metadata cleanup Select Operation Target.

Aktualizace Service Pack 1 systému Windows Server 2003 obsahuje dvě nové varianty tohoto příkazu:

 • Ntdsutil "metadata cleanup" "remove selected server" Objekt_serveru
  Při použití tohoto příkazu zadejte cestu rozlišujícího názvu (DN) objektu serveru (Objekt_serveru) řadiče domény, jehož metadata chcete odebrat. Objekt serveru je nadřazenou položkou objektu nastavení NTDS v konfiguračním kontejneru. Například u řadiče domény s názvem DC1 umístěným v síti default-first-site-name doménové struktury contoso.com by cesta rozlišujícího názvu objektu serveru byla cn=DC1,cn=servers,cn=default-first-site-name ,cn=configuration,dc=contoso,dc=com. Pokud cesta rozlišujícího názvu obsahuje mezery, uzavřete ji celou do uvozovek.
 • Ntdsutil "metadata cleanup" "remove selected server" Objekt_serveru on Cílový_ŘD
  Tento příkaz je shodný s příkazem výše s tou výjimkou, že umožňuje správci zadat řadič domény (Cílový_ŘD), na kterém se odebrání provádí. Položku Cílový_ŘD je třeba zadat jako název řadiče domény v systému DNS nebo NetBIOS.

Proč je tato změna důležitá? Jaká nebezpečí zmírňuje?

Tato změna výrazně zlepšuje použitelnost tohoto příkazu při odebírání metadat.

Co funguje jinak?

V nabídce metadata cleanup již uživatel nemusí po přechodu do nabídky connections nebo select operations target nastavovat příslušný stav.

Jaké stávající funkce se změnily v aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Vylepšený příkaz pro vyčištění metadat

Podrobný popis

Příkaz pro vyčištění metadat byl v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 vylepšen tak, aby umožňoval vyčištění metadat ve službě Active Directory.

Co funguje jinak? Existují nějaké závislosti?

Existující příkaz remove selected server v nabídce metadata cleanup nástroje Ntdsutil.exe byl rozšířen novými funkcemi.

Před aktualizací Service Pack 1 prováděl tento příkaz pouze následující operace:

 • odstranění objektu nastavení NTDS u řadiče domény,
 • odstranění všech ručních a automatických příchozích připojení u odebíraného řadiče domény,
 • odstranění odpovídajícího objektu člena Služby replikace souborů u řadiče domény ze sady replik SYSVOL.

Po vydání aktualizace Service Pack 1 budou jako součást tohoto příkazu prováděny tyto další operace:

 • odstranění účtu počítače odpovídajícího odstraňovanému řadiči domény, včetně objektů odběratelů Služby replikace souborů,
 • odstranění všech ručních a automatických odchozích připojení služby Active Directory u odebíraného řadiče domény,
 • odstranění příchozích a odchozích připojení Služby replikace souborů ze sad replik této služby, které jsou jiného typu než SYSVOL a kterých je odstraňovaný řadič domény členem,
 • kontrola, zda má odebíraný řadič domény nějaké role hlavního operačního serveru. Pokud ano, tento příkaz se pokusí o přeřazení (předání) daných rolí na aktivní řadič domény, který splňuje kritéria pro tyto role.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft