Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Služba vzdálené instalace (RIS) pro 64bitové operační systémy

K čemu slouží Služba vzdálené instalace (RIS)

Služba vzdálené instalace zjednodušuje instalaci operačního systému v počítačích v rámci organizace. Poskytuje mechanismus pro připojení počítačů k síťovému serveru během úvodního spouštění, při kterém server řídí místní instalaci systému Windows: Tuto službu lze použít k instalaci správné konfigurace operačního systému v novém počítači nebo k obnovení známé konfigurace operačního systému v počítači, ve kterém došlo k selhání systému.

Komu je tato funkce určena?

Tato funkce je určena odborníkům v oblasti IT, kteří chtějí pomocí Služby vzdálené instalace nasadit bitové kopie operačních systémů založených na platformě x64.

Jaké nové funkce byly přidány k této funkci v aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows Server 2003?

Podpora bitových kopií operačních systémů x64

Podrobný popis

Služba vzdálené instalace v systému Windows Server 2003 podporovala instalaci vydání systému Windows Server 2003 založených na platformě Itanium pomocí nástroje RISETUP. V systému Windows Server 2003 SP1 nyní Služba vzdálené instalace podporuje nasazení bitových kopií RISETUP i RIPREP pro architekturu x64.

K dispozici jsou dvě metody pro přidání bitových kopií operačního systému do počítače se Službou vzdálené instalace (RIS) – RISETUP a RIPREP. Bitové kopie RISETUP jsou kopie vytvářené z disku CD systému Windows. Při přidávání bitových kopií je nutné zadat cestu k instalačním souborům systému Windows, na disku CD nebo ve sdílené síťové položce. Bitové kopie RISETUP se obvykle přidávají jednou ze tří metod:

 • Pomocí možnosti Instalace Služby vzdálené instalace v nabídce Start serveru RIS. Chcete-li spustit Instalaci služby vzdálené instalace, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Přidat na server pro vzdálenou instalaci novou bitovou kopii operačního systému.
 • Pomocí možnosti Přidat novou bitovou kopii instalace, která je k dispozici na kartě Vlastnosti serveru RIS v modulu snap-in Konzola MMC (Microsoft Management Console) součásti Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 • Spuštěním příkazu RISETUP /add z příkazového řádku na serveru RIS.

Bitové kopie vygenerované nástrojem RIPREP představují také bitové kopie založené na systému souborů a uložené na serveru RIS. Na rozdíl od bitových kopií RISETUP však bitové kopie RIPREP více připomínají bitové kopie pevného disku vytvořené pomocí nástroje pro vytváření bitových kopií disků jiného výrobce nebo pomocí Nástroje přípravy systému Windows (Sysprep). Bitové kopie RIPREP se vytváří spuštěním průvodce RIPREP (Riprep.exe) v hlavním počítači, který obsahuje konfiguraci operačního systému, aplikace a nastavení a vlastní nastavení plochy, které chcete digitalizovat a nasadit do klientských počítačů v organizaci.

Díky změnám v systému Windows Server 2003 SP1 lze bitové kopie RISETUP a RIPREP vytvořené pro operační systémy založené na platformě x64 nasadit ze serveru RIS s libovolnou architekturou – s 32bitovým operačním systémem, s operačním systémem založeným na platformě x64 nebo s operačním systémem založeným na platformě Itanium.

Proč je tato změna důležitá?

Tato změna umožňuje rychlé nasazení verzí systémů Windows Server 2003 a Windows XP založených na platformě x64 v rozlehlé síti využitím Služby vzdálené instalace (RIS) jako mechanismu pro nasazení bitových kopií.

Co funguje jinak?

Do Služby vzdálené instalace (RIS) bylo přidáno několik funkcí umožňujících podporu bitových kopií RIPREP a RISETUP založených na platformě x64.

RISETUP

Od aktualizace Windows Server 2003 SP1 nyní nástroj RISETUP umožňuje přidat bitové kopie založené na platformě x64 na server RIS. Ve verzích předcházejících aktualizaci Windows Server 2003 SP1 by se při pokusu o přidání bitové kopie RISETUP založené na platformě x64 zobrazila následující chybová zpráva:

Nepodařilo se najít soubor vyžadovaný pro instalaci instalační bitové kopie.

To pravděpodobně znamená, že zdroj bitové kopie je poškozen nebo se nejedná o platný zdroj instalace systému Windows.

Ujistěte se, že zadaná cesta je cesta k platnému zdroji instalace systému Windows.

Tato zpráva se zobrazila proto, že verze nástroje RISETUP předcházející aktualizaci Windows Server 2003 SP1 nezahrnovala při zkoumání zdrojového média strukturu bitové kopie založené na platformě x64. Nástroj RISETUP by vyhledal adresář i386 na zdrojovém disku CD bitové kopie, avšak už by nevyhledal všechny soubory definované pro zdroj. Proto program zjistil, že ve zdroji bitové kopie chybějí soubory a zobrazil příslušnou chybovou zprávu.

Změny nástroje RISETUP byly také nutné k naplnění složky \\RIS_Server\RemInst\Admin\amd64 u verze nástroje RIPREP založené na platformě x64. Verze nástroje RIPREP založená na platformě x64 se dodává pouze s vydáními systému Windows založenými na platformě x64 (klient i server). Je však možné nasadit bitové kopie založené na platformě x64 ze serverů RIS se systémem Windows Server 2003 SP1 založeným na platformě x86 nebo Itanium. V těchto případech nebudou soubory nástroje RIPREP založené na platformě x64 nativně uloženy na serverech založených na platformách x86 a Itanium.

Každá bitová kopie RIPREP vyžaduje podporující bitovou kopii RISETUP. Před vytvořením bitové kopie RIPREP verze systému Windows Server 2003 SP1 založené na platformě x64 je tedy třeba nejprve uložit na server RIS bitovou kopii RISETUP verze systému Windows Server 2003 SP1 založené na platformě x64. Při prvním uložení bitové kopie založené na platformě x64 nástrojem RISETUP jsou důležité 64bitové soubory pro nástroj RIPREP – Riprep.exe, Riprep.inf a Setupcl.exe – zkopírovány z umístění bitové kopie RISETUP založené na platformě x64 (výchozí bitové kopie nebo disku CD) a umístěny do složky \RemoteInstall\Admin\amd64. Navíc byl do aktualizace zahrnut mechanismus pro kontrolu verzí, aby bylo zajištěno, že na serveru RIS jsou k dispozici nejnovější verze souborů Riprep.exe, Riprep.inf a Setupcl.exe. Pokud jsou verze zkopírované bitové kopie RISETUP založené na platformě x64 novější než stávající verze pro platformu x64 na serveru RIS, budou verze na serveru RIS aktualizovány tak, aby obsahovaly nejnovější dostupné verze souborů. Toto chování je záměrné, protože soubory Riprep.exe, Riprep.inf a Setupcl.exe jsou zpětně kompatibilní. Pokud jsou stávající verze pro platformu x64 ve zkopírované bitové kopii RISETUP založené na platformě x64 shodné nebo starší než stávající verze pro platformu x64 na serveru RIS, zůstanou soubory na serveru RIS beze změny.

Průvodce klientskou instalací

Služba vzdálené instalace (RIS) poskytuje sadu obrazovek Průvodce klientskou instalací (CIW), které se zobrazují uživateli během instalace operačního systému. Tyto obrazovky jsou spravovány jako jednoduché textové soubory ve formátu OSCML (OS Chooser Markup Language) a uloženy s příponou OSC.

Tyto obrazovky můžete přizpůsobit a upravit tak, aby zahrnovaly telefonní čísla technické podpory, další informace o kontaktech nebo libovolné další informace, pomocí jazyka HTML (Hypertext Markup Language) 2.0. Obrazovky Průvodce klientskou instalací jsou uloženy v adresáři RemoteInstall\OSChooser\Language.

Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zahrnuje změny obrazovek Průvodce klientskou instalací (CIW) umožňující výběr 32bitových nebo 64bitových systémů, pokud jsou oba k dispozici jako možnosti instalace.

Byla přidána nová obrazovka OSC, x8664.osc. Tato nová obrazovka ve spojení s přidruženým nastavením registru umožňuje správci systému omezit nebo filtrovat výběr operačního systému na základě architektury pro klienty služby RIS založené na platformě x64.

U architektury x64 mohou být v počítačích spuštěny 32bitové i 64bitové operační systémy. Pro usnadnění procesu výběru je nová obrazovka OSC, x8664.osc, uložena v adresáři RemoteInstall\OSChooser\Language nad kopií první bitové kopie RISETUP systému Windows Server 2003 SP1. Pokud je bitová kopie RISETUP systému Windows Server 2003 SP1 první kopií uloženou na serveru RIS, bude ve výchozím nastavení nová obrazovka x8664.osc zkopírována. Jestliže jsou v době přidávání první bitové kopie systému Windows Server 2003 SP1 na serveru RIS uloženy existující bitové kopie, musí instalační služba vybrat možnost přepsání (nebo zálohování a přepsání) obrazovek OSC během instalace, aby se tato nová obrazovka mohla zobrazit.

notePoznámka
Pokud v řadě obrazovek OSC existují vlastní akce nebo automatizace, může přepsání obrazovek během vytváření bitové kopie RISETUP způsobit ztrátu tohoto vlastního nastavení.

Obrazovka x8664.osc slouží k určení, zda volby operačních systémů zobrazené koncovému uživateli budou 32bitové systémy založené na platformě x86 nebo 64bitové systémy založené na platformě x64, pokud je spouštějící klientský počítač založen na platformě x64. Toto chování je řízeno ručním výběrem příslušné volby instalace na obrazovce x8664.osc. Další možností je použití nového nastavení registru DefaultPlatformforX8664 uloženého ve složce HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BINLSVC\Parameters, pomocí kterého lze vynutit, aby se všem klientům založeným na platformě x64 zobrazila pouze jedna architektura bitových kopií, založená na platformě x86 nebo x64. Pokud je například hodnota registru nastavena na hodnotu i386, budou na obrazovce OSChoice.osc zobrazeny pouze bitové kopie operačních systémů i386. Je-li hodnota registru nastavena na hodnotu amd64, budou na obrazovce OSChoice.osc zobrazeny pouze bitové kopie operačních systémů založených na platformě x64. Jestliže hodnota registru není nastavena, zobrazí se podle výchozího chování uživateli obrazovka x8664.osc s žádostí o výběr hodnoty. V tomto bodě může uživatel vybrat jednu ze dvou dostupných voleb:

 • Install Microsoft Windows 32-bit Edition (Nainstalovat systém Microsoft Windows 32-bit Edition)
 • Install Microsoft Windows 64-bit Edition (Nainstalovat systém Microsoft Windows 64-bit Edition)

Výběr první možnosti omezí výběr bitových kopií instalace pouze na 32bitové operační systémy. Pokud existuje pouze jedna 32bitová bitová kopie operačního systému, přejde průvodce CIW přímo k souboru warning.osc. Výběr druhé možnosti omezí výběr bitových kopií instalace pouze na 64bitové operační systémy. Pokud existuje pouze jedna 64bitová bitová kopie operačního systému, přejde Průvodce klientskou instalací (CIW) přímo k souboru warning.osc.

Několik dalších vysvětlení týkajících se chování nové obrazovky x8664.osc.

 • Obrazovka x8664.osc se zobrazí pouze klientským počítačům založeným na platformě x64. Počítačům používajícím operační systémy založené na platformě x86 nebo Itanium se tato nová obrazovka nezobrazí.
 • Pokud na serveru RIS nejsou uloženy žádné bitové kopie RISETUP systému Windows Server 2003 SP1 (nebo bitové kopie systému Windows XP Professional x64 Edition), nebude toto nové chování použito. Důvodem je, že nová obrazovka x8664.osc nebude zkopírována na server, dokud na něm nebude uložena první bitová kopie RISETUP systému Windows Server 2003 SP1 (nebo bitová kopie systému Windows XP Professional x64 Edition).
 • Pokud nová obrazovka x8664.osc nebyla zkopírována při uložení první bitové kopie x64 RISETUP (například jestliže se správce rozhodl zachovat aktuální obrazovky OSC a nekopírovat nové obrazovky OSC při vytváření bitové kopie RISETUP založené na platformě x64), nebude tato nová funkce k dispozici. Chcete-li získat tuto novou funkci pro omezení zobrazení pouze 32bitových operačních systémů založených na platformě x86 nebo 64bitových operačních systémů založených na platformě x64 klientským počítačům služby RIS založeným na platformě x64, musí být nové obrazovky OSC k dispozici a hodnota registru musí být správně konfigurována.
 • Třetí možnost, Install Default Windows (Nainstalovat výchozí systém Windows), lze zobrazit na zdrojové obrazovce x8664.osc. Tato možnost umožňuje automatické zpracování obrazovky x8664.osc bez uživatelské interakce. Tato možnost bude použita v následujících situacích:
  • Jestliže spouštějící klientský počítač není založen na platformě x64. Pokud je klientský počítač založený na platformě x86 nebo Itanium, bude instalace pomocí Průvodce klientskou instalací pokračovat automaticky a uživateli se nezobrazí výzva k výběru hodnoty na obrazovce x8664.osc.
  • V případě, že je bitová kopie RISETUP systému Windows Server 2003 SP1 založeného na platformě x86 nebo Itanium uložena na server RIS používající systém Windows Server 2003 bez aktualizace Service Pack 1. V takovém případě je možné, že nová obrazovka x8664.osc bude k dispozici na serveru RIS se systémem Windows Server 2003, jestliže byla během ukládání vybrané bitové kopie vybrána možnost nahrazení obrazovek OSC. Vzhledem k tomu, že server RIS nebyl aktualizován, není schopen zpracovat nové možnosti Install 32-bit Windows (Nainstalovat 32bitovou verzi systému Windows) a Install 64-bit Windows (Nainstalovat 64bitovou verzi systému Windows) na obrazovce x8664.osc. Protože výchozí možnost je jediná načtená volba nabídky, bude zpracována a obrazovka bude přeskočena.

Nabídka Údržba a řešení problémů

Nástroje pro údržbu a řešení problémů u 64-bitových systémů mohou mít uživatelé k dispozici pomocí Průvodce klientskou instalací (CIW). K tomu se změnil účel stávající obrazovky tools.osc a byla implementována nová obrazovka Průvodce klientskou instalací (CIW) Tlchoice.osc.

Při výběru bitové kopie operačního systému pro zavedení je v rámci Průvodce klientskou instalací (CIW) možné použít dvě cesty. U první cesty se na obrazovce Choice.osc vybere možnost Automatická instalace nebo Vlastní instalace. Při výběru kterékoli z těchto možností bude ve službě Active Directory vytvořen účet počítače, pokud ještě neexistuje. V prvním případě vytvoří Služba vzdálené instalace účet pro uživatele podle zásad uložených ve službě Active Directory. Ve druhém případě si může uživatel při vytváření účtu počítače zvolit název počítače i umístění (například Organizační jednotka). U druhé cesty se na obrazovce Choice.osc vybere možnost nabídky Údržba a řešení problémů. Tato metoda instalace se liší od první metody v tom, že nebude vytvořen žádný účet počítače. Nejběžnější použití při spouštění operačního systému z nabídky Údržba a řešení problémů je spuštění prostředí Windows PE (Windows Preinstallation Environment), které pomáhá při zavádění operačního systému. Protože je prostředí Windows PE obvykle provizorní operační systém – používá se k dočasnému spuštění počítače před použitím bitové kopie operačního systému – vytvoření účtu počítače ve službě Active Directory v tuto chvíli není vhodné.

Existují dva způsoby, jak je možné bitové kopie prostředí Windows PE zpřístupnit z nabídky Údržba a řešení problémů na obrazovce Choice.osc:

 • Nastavení ‘Imagetype=WinPE’ v části [OSChooser] souboru odpovědí Ristndrd.sif.
 • Vytvoření složky \Tools na stejné úrovni, jako je složka \Images (například \RemoteInstall\Setup\jazyk\Tools), a umístění struktury složky obsahující bitovou kopii prostředí Windows PE do složky \Tools.

Počítače s procesorem X-64 mohou používat nástroje pro údržbu a řešení problémů v 32bitových nebo 64bitových operačních systémech. Aby měl uživatel snadnější práci při procesu výběru, byla aktualizována obrazovka Tools.osc, která uživateli nabízí výběr ze dvou možností:

 • Display 32-bit Tools (Zobrazit nástroje pro 32bitové operační systémy)
 • Display 64-bit Tools (Zobrazit nástroje pro 64bitové operační systémy)

Při výběru první možnosti se na nové obrazovce Tlchoice.osc zobrazí pouze nástroje pro 32bitové operační systémy. Při výběru druhé možnosti se na obrazovce Tlchoice.osc zobrazí pouze nástroje pro 64bitové operační systémy. Funkce, které se původně nacházely na obrazovce Tools.osc, byly přesunuty na obrazovku Tlchoice.osc.

Několik vysvětlení týkajících se chování nových obrazovek Tools.osc a Tlchoice.osc:

 • Obrazovka Tools.osc se zobrazí pouze klientským počítačům s procesorem x64. Klientům s procesorem X86 a Itanium se tato obrazovka nezobrazí.
 • Pokud na serveru RIS nejsou uloženy žádné bitové kopie RISETUP systému Windows Server 2003 SP1 (nebo bitové kopie systému Windows XP Professional x64 Edition), nebude toto nové chování použito. Je to proto, že nová obrazovka Tlchoice.osc a aktualizovaná obrazovka Tools.osc nebudou zkopírovány na server, dokud na něm nebude uložena první bitová kopie RISETUP systému Windows Server 2003 SP1 (nebo bitová kopie systému Windows XP Professional x64 Edition).
 • Pokud nová obrazovka Tlchoice.osc a aktualizovaná obrazovka Tools.osc nebyly zkopírovány při uložení první bitové kopie x64 RISETUP (například jestliže se správce rozhodl zachovat aktuální obrazovky OSC a nekopírovat nové obrazovky OSC při vytváření bitové kopie RISETUP založené na platformě x64), nebude tato nová funkce k dispozici. Chcete-li získat tuto novou funkci k omezení počítačů se Službou vzdálené instalace a procesorem x64 na zobrazení pouze nástrojů pro údržbu a řešení problémů u 32bitových systémů s procesorem x86 nebo 64 bitových systémů s procesorem x64, musí být k dispozici nové obrazovky OSC a musí být správně konfigurována hodnota registru.
 • Stejná hodnota registru, která řídí chování obrazovky x8664.osc u možností Automatická instalace a Vlastní instalace, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ BINLSVC\Parameters\DefaultPlatformForX8664 (REG_SZ), řídí také chování nabídky Údržba a řešení problémů.

V některých situacích bude obrazovka Tools.osc zpracována automaticky bez interakce uživatele. To umožňuje třetí volba Display Default Tools (Zobrazit výchozí nástroje), kterou najdete ve zdroji obrazovky Tools.osc. Tato možnost bude použita v následujících situacích:

 • Jestliže spouštějící klientský počítač nemá procesor x64. Pokud je klientský počítač založený na platformě x86 nebo Itanium, bude instalace pomocí Průvodce klientskou instalací pokračovat automaticky a uživateli se nezobrazí výzva k výběru hodnoty na obrazovce Tools.osc.
 • Bitová kopie RISETUP systému Windows Server 2003 SP1 pro procesory x86 nebo Itanium je umístěna na serveru Služby vzdálené instalace (RIS) se systémem Windows Server 2003 RTM. V tomto případě je možné, že nová obrazovka Tools.osc je umístěna na serveru RIS se systémem Windows Server 2003 RTM, pokud byla vybrána možnost nahradit obrazovky OSC při načtení bitové kopie systému Windows Server 2003 SP1. Protože program serveru RIS nebyl aktualizován na systém Windows Server 2003 Service Pack 1, nemá server RIS logiku pro zpracování nových možností Display 32-bit Tools (Zobrazit nástroje pro 32bitové operační systémy) a Display 64-bit Tools (Zobrazit nástroje pro 64bitové operační systémy) na obrazovce Tools.osc. Vzhledem k tomu, že výchozí možnost je jediná předem zadaná volba nabídky, je zpracována a obrazovka se vynechá.
notePoznámka
V důsledku změn v systému Windows Server 2003 SP1 se pořadí v nabídce Údržba a řešení problémů změnilo následujícím způsobem:

Jaké nastavení bylo přidáno nebo se změnilo v aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows Server 2003?

 

Název nastavení Umístění Předchozí výchozí hodnota Výchozí hodnota Možné hodnoty

DefaultPlatformForX8664

HKLM\System \CurrentControlSet \Services\BINLSVC \Parameters

Není k dispozici

Nenastaveno

Nenastaveno

(Typ platformy, který uživatelé vyberou na obrazovce x8664.osc.)

i386

(Zobrazí na obrazovce OSChoice.osc pouze bitové kopie založené na platformě x86.)

amd64

(Zobrazí na obrazovce OSChoice.osc pouze bitové kopie založené na platformě x64.)

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft