TechNet
Knihovna TechNet

Zálohování - doporučené postupy

Zálohování - doporučené postupy

 • Vypracujte a otestujte strategie pro zálohování a obnovení.
  Dobrý plán zajistí rychlé obnovení dat v případě jejich ztráty.
 • Vyškolte vhodné pracovníky.
  V sítích s nízkou nebo střední úrovní zabezpečení udělte práva k zálohování jednomu uživateli a jinému uživateli udělte práva pouze k obnovení zálohovaných dat. Tyto pracovníky je třeba vyškolit, aby dokázali obnovit data v případě nepřítomnosti správce.
  V sítích s vysokým zabezpečením zajistěte práva obnovování pouze pro správce.
 • Zálohujte veškerá data na spouštěcích a systémových svazcích a zálohujte také data Stav systému.
  Data na všech svazcích a data Stav systému zálohujte ve stejný okamžik. Toto opatření zajistí, že budete připraveni na případ selhání disku.
 • Vytvořte zálohovací sklad nástroje pro automatické obnovení systému (ASR).
  Zálohovací sklad nástroje pro automatické obnovení systému (ASR) vytvořte při každé změně operačního systému, například po instalaci nového hardwaru a jeho ovladačů či po instalaci aktualizace Service Pack. Zálohovací sklad nástroje ASR usnadňuje zotavení po selhání systému. Současně také vytvořte zálohu všech datových svazků. Nástroj ASR chrání pouze operační systém, a proto musí být datové svazky zálohované samostatně.
 • Vytvořte protokol zálohování
  Při každém zálohování vytvořte a vytiskněte protokol zálohování. Vyhledávání souborů usnadňuje kniha protokolů. Protokol zálohování je užitečný při obnovování dat. Můžete jej vytisknout nebo přečíst v kterémkoli textovém editoru. Protokol vám pomůže najít požadovaný soubor také v případě, že dojde k poškození pásky obsahující katalog zálohovacího média.
 • Uchovávejte kopie.
  Uchovávejte alespoň tři kopie médií. Alespoň jednu kopii uložte mimo pracoviště a udržujte ji v odpovídajících podmínkách.
 • Provádějte zkušební obnovení.
  Prováděním pravidelných zkušebních obnovení zjistíte, zda byly soubory správně zálohovány. Můžete také odhalit problémy hardwaru, které nelze zjistit postupy při ověřování softwaru.
 • Zabezpečte zařízení a média.
  Úložná zařízení i zálohovací média je třeba zabezpečit. Mohlo by se stát, že někdo získá přístup k datům z ukradeného média tím, že je obnoví na jiném serveru, na kterém má oprávnění správce.
 • Efektivně zálohujte cluster serverů.
  Chcete-li mít možnost efektivně obnovit cluster serverů v případě ztráty dat aplikace nebo ztráty kvora, selhání jednotlivého uzlu nebo selhání celého clusteru, postupujte při přípravě zálohy podle následujících kroků:
  1. V každém uzlu clusteru proveďte zálohu pomocí nástroje pro automatické obnovení systému (ASR).
  2. Zálohujte disky clusteru ze všech uzlů.
  3. Zálohujte všechny aplikace spuštěné v jednotlivých uzlech (například Microsoft Exchange nebo Microsoft SQL Server).
  Další informace naleznete v tématu Zálohování a obnovování serverových clusterů. Podrobnější informace o zálohování aplikací v clusteru naleznete v dokumentaci příslušné aplikace.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft