Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Důležité informace ke službě Brána TS

Aktualizováno: červen 2008

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Níže jsou uvedeny důležité informace ke službě Brána TS v systému Windows Server 2008.

Toto jsou důležité informace k serveru služby Brána Terminálové služby:

Když se vzdálení uživatelé pokoušejí o přístup k počítači v interní podnikové síti pomocí serveru služby Brána Terminálové služby, mohou pro počítač, ke kterému se chtějí připojit, zadat buď název pro rozhraní NetBIOS, nebo plně kvalifikovaný název domény. Pokud uživatelé zadají pro cílový počítač plně kvalifikovaný název domény (FQDN) a pokud přidružené zásady Terminálové služby pro autorizaci prostředků (TS RAP), jež jsou nakonfigurovány na serveru služby Brána Terminálové služby, použijí pro cílový počítač název rozhraní NetBIOS, klientské připojení se podaří.

Pokud se však uživatel pokusí připojit k cílovému počítači pomocí názvu NetBIOS počítače, přičemž zásady TS RAP nakonfigurované na serveru služby Brána Terminálové služby použijí pro cílový počítač název FQDN, překlad názvu na IP adresu se nezdaří a uživatel se nebude moci k cílovému počítači připojit.

Pokud chcete zabránit nezdaru při překladu názvu na IP adresu a podporovat názvy pro rozhraní NetBIOS nebo názvy FQDN, zahrňte každý možný název počítače do skupiny počítačů, kterou vytvoříte při konfiguraci zásad TS RAP. Příklad: Názvy MySAPReportingServer a MySAPReportingServer.seattle.corp.microsoft.com je třeba zahrnout do skupiny počítačů, kterou vytvoříte, přestože oba názvy označují stejný počítač.

Pokud upgradujete server služby Brána Terminálové služby ze systému Windows Server 2008 Beta 3 na systém Windows Server 2008, nebude zachováno existující nastavení přesměrování zařízení, které je nakonfigurováno v zásadách autorizace připojení k Terminálové službě (TS CAP). Tento problém můžete vyřešit tak, že po dokončení upgradu operačního systému podle potřeby překonfigurujete nastavení přesměrování zařízení. K tomuto problému může dojít také v situaci, kdy budete exportovat zásady TS CAP ze serveru služby Brána Terminálové služby se systémem Windows Server 2008 Beta 3 a pak je importovat do serveru služby Brána Terminálové služby se systémem Windows Server 2008.

Toto jsou důležité informace ke klientovi Terminálové služby, který se použije pro připojení prostřednictvím serveru služby Brána Terminálové služby:

Pokud vytvoříte pomocí serveru služby Brána Terminálové služby vzdálené připojení k jinému počítači a klient Terminálové služby, který inicializoval připojení, přejde do režimu hibernace a pak tento režim opustí, může se stát, že se tomuto klientovi nezdaří automaticky obnovit připojení ke vzdálenému počítači prostřednictvím serveru služby Brána Terminálové služby. Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte program Správce úloh, ukončete proces mstsc (Připojení ke vzdálené ploše) a znovu se pokuste o vzdálené připojení. Pouhým ukončením programu mstsc se tento problém nevyřeší.

Pokud se pomocí klienta se systémem Windows® XP s aktualizací SP2 připojíte ke vzdálenému počítači prostřednictvím serveru služby Brána Terminálové služby a provedete následující kroky, obdržíte chybovou zprávu s informací o tom, že vzdálený počítač je chybně nakonfigurován:

  1. Připojíte se ke vzdálenému počítači a během relace ponecháte čipovou kartu ve čtečce.

  2. Ukončíte relaci a čipovou kartu necháte ve čtečce.

  3. Spustíte další připojení a přitom necháte čipovou kartu ve čtečce.

Chcete-li tento problém vyřešit, vyjměte čipovou kartu, znovu ji vložte a pak se znovu zkuste připojit ke vzdálenému počítači.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft