Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Známé problémy při instalaci služby Licencování TS

Aktualizováno: leden 2008

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Dále jsou popsány známé problémy související s instalací služby Licence TS v systému Windows Server 2008.

 

Problém 1 Instalace služby Licence TS s nedostatečnými oprávněními pro službu AD DS

Podrobnosti problému

Při instalaci služby role Licence TS pomocí Průvodce přidáním rolí v nástroji Správce serveru se mohou na stránce Výsledky instalace zobrazit chyby. Chyby se obvykle vztahují k problému s konfigurací služby Licence TS, nikoli k problému s instalací.

K těmto chybám může dojít, pokud nemáte příslušná oprávnění při instalaci služby Licence TS. Příklad:

 • Pokud je počítač, na který instalujete službu Licence TS, připojen k doméně, je třeba instalaci služby Licence TS provést pomocí účtu, který má ve službě AD DS (Active Directory Domain Services) oprávnění skupiny Domain Admins. Jestliže službu Licence TS neinstalujete pomocí účtu, který má ve službě AD DS oprávnění skupiny Domain Admins, může instalace služby Licence TS proběhnout úspěšně, ale na stránce Výsledky instalace se zobrazí chybová zpráva, protože službu Licence TS nebylo možné po instalaci správně konfigurovat.

 • Chcete-li při instalaci konfigurovat obor zjišťování pro službu Licence TS na hodnotu Doménová struktura, je třeba instalaci služby Licence TS provést pomocí účtu, který má ve službě AD DS oprávnění skupiny Enterprise Admins. Jestliže službu Licence TS neinstalujete pomocí účtu, který má ve službě AD DS oprávnění skupiny Enterprise Admins, může instalace služby Licence TS proběhnout úspěšně, ale na stránce Výsledky instalace se zobrazí chybová zpráva, protože službu Licence TS nebylo možné po instalaci správně konfigurovat.

Možné řešení

(jak lze problém vyřešit, pokud se projeví)

V případě, že se na stránce Výsledky instalace objeví chybové zprávy:

 • Zjistěte, zda je služba Služba Licence Terminálové služby spuštěna. Pokud je spuštěna, zobrazí se na stránce Výsledky instalace potvrzení, že instalace služby Licence TS proběhla úspěšně, ale některé kroky konfigurace se nezdařily.

Po potvrzení neúspěšnosti některých kroků konfigurace je možné popsané problémy odstranit následujícím způsobem:

 • Máte-li požadovaná oprávnění ve službě AD DS, vyřešte problémy pomocí funkce Prohlížet konfiguraci nástroje Správce licencí TS. Další informace získáte klepnutím na odkaz Poradce při potížích s instalací služby Licencování TS.

 • Kontaktujte uživatele s oprávněními skupiny Domain Admins ve službě AD DS a požádejte jej, aby ručně přidal účet počítače licenčního serveru do skupiny Terminal Server License Servers ve službě AD DS.

 • Kontaktujte uživatele s oprávněními skupiny Enterprise Admins ve službě AD DS a požádejte jej, aby publikoval licenční server ve službě AD DS podle pokynů v článku http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=107406.

 

Problém 2 Zadání neplatné cesty databáze při instalaci služby Licence TS

Podrobnosti problému

Při instalaci služby Licence TS v systému Windows Server 2008 pomocí Průvodce přidáním rolí v nástroji Správce serveru je možné zadat neplatnou cestu databáze služby Licence TS a pokračovat v instalaci. Na neplatnou databázi služby Licence TS nebudete upozorněni, protože Průvodce přidáním rolí cestu neověřuje. Na konci instalace služby Licence TS se instalace může jevit jako úspěšná, na stránce Výsledky instalace se však objeví chybová zpráva.

Možné řešení

Cesta databáze služby Licence TS musí být místní složka v počítači, na který je instalována služba Licence TS.

Jestliže zadáte neplatnou cestu databáze služby Licence TS, bude databáze automaticky nainstalována do umístění výchozí cesty databáze (system32\lserver).

Cestu databáze nelze po instalaci služby Licence TS změnit.

Chcete-li tomuto problému předejít, použijte na stránce Konfigurovat obor zjišťování pro službu Licencování TS v Průvodci přidáním rolí nástroje Správce serveru tlačítko Procházet a vyberte v místním počítači příslušnou složku.

 

Problém 3 Bezobslužná instalace omezuje možnosti databáze a oboru zjišťování

Podrobnosti problému

Pokud službu Licence TS instalujete pomocí bezobslužné instalace, existují následující omezení:

 • Služba Licence TS bude nainstalována s výchozí cestou databáze. Není možné zadat jinou cestu databáze.

 • Nelze zadat obor zjišťování služby Licence TS. Obor zjišťování bude Doména nebo Pracovní skupina, v závislosti na tom, zda je počítač připojen k doméně. Vzhledem ke skutečnosti, že obor zjišťování nelze nastavit na hodnotu Doménová struktura, nebude licenční server publikován ve službě AD DS, čímž dojde k omezení terminálových serverů, které budou moci licenční server automaticky vyhledat.

 • Pokud je počítač připojen k doméně, nebude účet počítače licenčního serveru automaticky přidán do skupiny Terminal Server License Servers ve službě AD DS. Proto nebude moci licenční server sledovat a hlásit vydávání licencí pro přístup klientů k Terminálové službě vázaných na uživatele (licence TS CAL vázané na uživatele).

Možné řešení

Chcete-li se těmto problémům vyhnout, důrazně doporučujeme použít k instalaci služby Licence TS Průvodce přidáním rolí v nástroji Správce serveru.

Pokud jste provedli bezobslužnou instalaci služby Licence TS, můžete popsané problémy odstranit následujícím způsobem:

 • Cestu databáze nelze po instalaci služby Licence TS změnit.

 • Jestliže nemáte požadovaná oprávnění, kontaktujte uživatele s oprávněními skupiny Enterprise Admins ve službě AD DS a požádejte jej, aby publikoval licenční server ve službě AD DS podle pokynů v článku http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=107406.

 • Nemáte-li požadovaná oprávnění, kontaktujte uživatele s oprávněními skupiny Domain Admins ve službě AD DS a požádejte jej, aby ručně přidal účet počítače licenčního serveru do skupiny Terminal Server License Servers ve službě AD DS.

 

Problém 4 Odinstalace služby Licence TS s nedostatečnými oprávněními pro službu AD DS

Podrobnosti problému

Jestliže odinstalujete službu Licence TS pomocí Průvodce odebráním rolí v nástroji Správce serveru pomocí účtu s nedostatečnými oprávněními pro službu AD DS, dojde k následujícím problémům:

 • Nedojde ke zrušení publikování licenčního serveru ve službě AD DS.

 • Účet počítače licenčního serveru nebude odebrán ze skupiny Terminal Server License Servers ve službě AD DS.

 • Nebude odebrána složka databáze služby Licence TS.

Možné řešení

Chcete-li těmto problémům předejít, provádějte odinstalaci služby Licence TS pomocí účtu s dostatečnými oprávněními pro službu AD DS.

Nebo můžete popsané problémy odstranit následujícím způsobem:

 • Jestliže nemáte požadovaná oprávnění, kontaktujte uživatele s oprávněními skupiny Enterprise Admins ve službě AD DS a požádejte jej, aby zrušil publikování licenčního serveru ve službě AD DS podle pokynů v článku http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=107407.

 • Nemáte-li požadovaná oprávnění, kontaktujte uživatele s oprávněními skupiny Domain Admins ve službě AD DS a požádejte jej, aby ručně odebral účet počítače licenčního serveru ze skupiny Terminal Server License Servers ve službě AD DS.

 • Ručně odstraňte složku obsahující databázi služby Licence TS.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft