Zřídka prováděné úlohy správy

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Následující úlohy správy je nutné provést při počátečním nasazení certifikační autority nebo v případě potřeby významných změn.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: