Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Sledování vydávání licencí pro přístup klientů k Terminálové službě vázaných na uživatele

Aktualizováno: únor 2009

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

V systému Windows Server 2008 lze pomocí nástroje Správce licencí TS vytvářet (generovat) sestavy sloužící ke sledování licencí TS CAL vázaných na uživatele, které byly vydány licenčním serverem Terminálové služby.

Při sledování a vykazování licencí TS CAL vázaných na uživatele v systému Windows Server 2008 platí následující důležité skutečnosti:

 • Sledování a vykazování licencí TS CAL vázaných na uživatele je podporováno pouze u připojení do domény; to znamená, že terminálový server a licenční server musí být členy domény.

 • Sledování a vykazování licencí TS CAL vázaných na uživatele není podporováno v režimu pracovní skupiny.

 • Ke sledování licencí TS CAL vázaných na uživatele se používá služba AD DS (Active Directory Domain Services). Informace o licenci TS CAL vázané na uživatele, která byla uživateli vydána, jsou uloženy jako součást uživatelského účtu ve službě AD DS.

 • Služba AD DS může být založena na systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003.

 • Účet počítače pro licenční server musí být členem skupiny Terminal Server License Servers v doméně. Pokud je licenční server nainstalován na řadiči domény, musí být členem skupiny Terminal Server License Servers také účet Síťová služba.

  ImportantDůležité
  Aby mohly být licence TS CAL vázané na uživatele vydávány uživatelům v jiných doménách, musí být licenční server členem skupiny Terminal Server License Servers v těchto doménách.

Správnou konfiguraci licenčního serveru pro účely sledování a vykazování licencí TS CAL vázaných na uživatele lze zjistit pomocí funkce Prohlížet konfiguraci. Další informace o funkci Prohlížet konfiguraci získáte klepnutím na odkaz Poradce při potížích s instalací služby Licencování TS.

Protože informace o licencích TS CAL vázaných na uživatele, které byly uživatelům vydány, jsou uloženy ve službě AD DS, lze nejnovější informace o těchto licencích vydaných licenčním serverem získat pouze vytvořením sestavy pomocí nástroje Správce licencí TS. Při vytváření sestavy jsou potřebné informace získány ze služby AD DS a následně shrnuty do sestavy.

notePoznámka
Protože nástroj Správce licencí TS nedokáže dynamicky aktualizovat počet licencí TS CAL vázaných na uživatele, které jsou aktuálně vydány a k dispozici, zůstávají příslušné sloupce v některých oblastech nástroje Správce licencí TS prázdné. Tyto údaje lze zobrazit pomocí hypertextového odkazu Generovat sestavu. Uzel Sestava umožňuje zobrazit informace z vytvořených sestav, tyto informace jsou však omezeny na datum a čas, kdy byly vytvořeny.

Sestavu licencí TS CAL vázaných na uživatele, které byly vydány licenčním serverem, lze vytvořit pomocí následujícího postupu.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním.

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Správce licencování TS.

 2. Vyberte licenční server, pro který chcete vygenerovat sestavu.

 3. V nabídce Akce přejděte na příkaz Vytvořit sestavu a pak klepněte na příkaz Použití licence CAL vázané na uživatele.

 4. V dialogovém okně Vytvořit sestavu použití licence CAL vázané na uživatele vyberte jednu z následujících možností:

  • Celá doména: Doména, jejímž členem je licenční server.

  • Organizační jednotka: Libovolná organizační jednotka v rámci domény, jejímž členem je licenční server.

  • Celá doména a všechny důvěryhodné domény: Sem mohou patřit domény v jiných doménových strukturách. Při výběru této možnosti se může prodloužit čas potřebný k vytvoření sestavy.

  Provedený výběr určuje, ve kterých uživatelských účtech služby AD DS budou vyhledávány informace o licencích TS CAL vázaných na uživatele, které jsou potřebné k vytvoření sestavy.

 5. Klepněte na tlačítko Vytvořit sestavu. Sestava bude vytvořena a zobrazí se zpráva s potvrzením, že sestava byla úspěšně vytvořena. Klepnutím na tlačítko OK zavřete zprávu.

 6. Vytvořená sestava se zobrazí v sekci Sestavy pod uzlem licenčního serveru. Tato sestava poskytuje následující informace:

  • datum a čas, kdy byla sestava vytvořena,

  • rozsah sestavy (například Doména, OU=Prodej nebo Všechny důvěryhodné domény),

  • počet licencí TS CAL vázaných na uživatele, které jsou nainstalovány na licenčním serveru,

  • počet licencí TS CAL vázaných na uživatele, které licenční server vydal (s ohledem na rozsah sestavy).

 7. Sestavu lze také uložit jako soubor CSV do některé složky v počítači. Klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete uložit, klepněte na příkaz Uložit jako a pak zadejte název souboru a umístění, kam má být sestava uložena.

Vytvořené sestavy jsou uvedeny v uzlu Sestavy pod uzlem licenčního serveru v nástroji Správce licencí TS. Pokud sestavu již nepotřebujete, můžete ji odstranit.

K odstranění sestavy v nástroji Správce licencí TS slouží následující postup.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním.

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Správce licencování TS.

 2. Rozbalte uzel Všechny servery, rozbalte uzel licenčního serveru, pro který byla sestava vytvořena, a klepněte na položku Sestavy.

 3. Pokud chcete odstranit konkrétní sestavu, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odstranit sestavu. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte, že sestavu chcete odstranit.

 4. Chcete-li odstranit všechny sestavy nebo pouze sestavy, které jsou starší než určitý počet dnů, v nabídce Akce klepněte na příkaz Odstranit sestavy.

 5. V dialogovém okně Odstranit sestavy vyberte, zda mají být odstraněny všechny sestavy nebo pouze sestavy starší než zadaný počet dnů, a klepněte na tlačítko OK. Sestavy budou odstraněny okamžitě bez zobrazení výzvy k potvrzení.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft