Zvýšení závažnosti zásad vystavování nebo použití

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Identifikátor objektu musí popisovat každou zásadu použití nebo vystavování, kterou definujete. Zahrnutí identifikátoru objektu zásad vystavování do vystaveného certifikátu znamená, že certifikát byl vystaven způsobem, který splňuje požadavky na vystavování spojené s objektem zásad vystavování.

Zásady vystavování nebo použití nejsou ve výchozím nastavení kritické. Zvýšením jejich závažnosti lze zajistit, aby certifikát nebyl používán nesprávně. Zároveň se však zvyšuje pravděpodobnost, že certifikát nebude kompatibilní se všemi aplikacemi.

K provedení tohoto postupu jsou nutná minimálně oprávnění skupiny Domain Admins nebo Enterprise Admins nebo ekvivalentní oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Zvýšení závažnosti zásad vystavování a použití
  1. Spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na šablonu certifikátu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě Rozšíření klikněte na tlačítko Zásady vystavování nebo Zásady použití a potom klikněte na tlačítko Upravit.

  4. Zaškrtněte políčko Označit toto rozšíření jako kritické.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

Další požadavky

  • Pokud klienti chtějí získat certifikát založený na upravené šabloně a již mají platný certifikát založený na předchozí šabloně, musí pro ně být provedena obnova zápisu certifikátu. Další informace naleznete v části Obnova zápisu všech držitelů certifikátů.

Další informace

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: