Upgrade existujících šablon

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Při upgradu certifikační autority (CA) se může stát, že je třeba aktualizovat schéma služby Active Directory pro podporu nových atributů šablon certifikátů. Další informace o aktualizaci schématu služby Active Directory programem Adprep.exe naleznete v článku Příkazový řádek (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=20331).

Navíc je třeba upgradovat šablony certifikátů, aby zahrnovaly a konfigurovaly tyto atributy. Při upgradu šablon certifikátů se u existujících šablon certifikátů použijí příslušná oprávnění zabezpečení a nainstalují se všechny nové šablony certifikátů, jež jsou k dispozici.

Pokud neprovedete tento postup před upgradem svých CA na systém Windows Server 2008 R2, budete k tomu vyzváni při spuštění modulu snap-in Šablony certifikátů. Jestliže byl tento postup ve vaší rozlehlé síti již proveden, tato výzva se při spuštění modulu snap-in Šablony certifikátů nezobrazí.

K dokončení tohoto postupu je třeba, aby uživatel byl členem skupiny Domain Admins nebo měl srovnatelné oprávnění.

Instalace nových šablon a upgrade existujících šablon
  1. Spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. Po výzvě k instalaci nových šablon certifikátů klikněte na tlačítko OK.

Další požadavky

  • Po upgradu CA a instalaci šablon certifikátů je možné v doméně vytvářet nové kopie šablon certifikátů verze 2 nebo 3. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nové šablony certifikátu.

Další informace

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: