Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Podrobná příručka ke konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě s Terminálovou službou v systému Windows Server 2008

Aktualizováno: únor 2008

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Tento podrobný průvodce obsahuje pokyny ke konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě (NLB) s Terminálovou službou.

Použití služby Vyrovnávání zatížení sítě s Terminálovou službou přináší výhody vyšší dostupnosti, škálovatelnosti a výkonu vyrovnávání zatížení a také možnost rozdělit velký počet klientů Terminálové služby mezi několik terminálových serverů.

Služba Vyrovnávání zatížení sítě rozděluje přenášená data mezi několik serverů pomocí síťového protokolu TCP/IP. Službu Vyrovnávání zatížení sítě lze používat s terminálovou serverovou farmou a prostřednictvím rozdělování relací mezi více serverů tak dosahovat vyšších výkonů než u jednoho terminálového serveru.

Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby (Zprostředkovatel relací TS), která je součástí systémů Windows Server® 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise a Windows Server 2008 Datacenter, sleduje odpojené relace v terminálové serverové farmě a zajišťuje, aby byli uživatelé k těmto relacím znovu připojeni. Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby navíc umožňuje vyrovnávat zatížení relací mezi terminálovými servery ve farmě. Tato funkce je zajišťována možností Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby. Tato funkce vyrovnávání zatížení založená na relacích však vyžaduje předřazený mechanismus vyrovnávání zátěže, sloužící k distribuci počátečního požadavku na připojení k terminálové serverové farmě. K distribuci počátečních požadavků na připojení můžete využívat mechanismy vyrovnávání zátěže, jako jsou například kruhové dotazování služby DNS, služba Vyrovnávání zatížení sítě nebo hardwarové vyrovnávání zatížení. Nasazením služby Vyrovnávání zatížení sítě spolu s funkcí Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby můžete využít možnosti vyrovnávání zatížení a detekce neúspěšného připojení k serveru služby Vyrovnávání zatížení sítě založené na síti a možnosti vyrovnávání zatížení a omezení počtu čekajících žádostí o přihlášení pro jednotlivé servery založené na relaci, které jsou dostupné ve funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

notePoznámka
Chcete-li použít funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby, je třeba, aby byl na všech terminálových serverech ve farmě použit systém Windows Server 2008. Další informace o funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby naleznete v Podrobné příručce k funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby v systému Windows Server 2008.

Při nasazování terminálové serverové farmy pomocí služby Vyrovnávání zatížení sítě je třeba, aby každý server sloužil všem uživatelům. Je proto nutné, aby byly informace jednotlivých uživatelů, systémové informace a běžné údaje uloženy na dostupném místě, například na souborovém back-end serveru.

Terminálová služba má dvě součásti, které jsou důležité k zavedení vyrovnávání zatížení: službu Zprostředkovatel relací Terminálové služby a modul snap-in Konfigurace Terminálové služby.

Tato služba udržuje databázi, která slouží ke sledování relací terminálového serveru ve farmě terminálových serverů s vyrovnáváním zatížení a poskytuje terminálovému serveru informace umožňující připojení uživatelů k existujícím relacím.

Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby při svém spuštění vytvoří místní skupinu Počítače adresáře relace. Ve výchozím nastavení není tato skupina naplněna. Je třeba zvolit jednotlivé terminálové servery nebo skupiny, které se mají účastnit služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby, a pak ručně změnit členství ve skupinách na skupinu Počítače adresáře relace.

Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby se spustí automaticky, jakmile ji nainstalujete na server, pomocí kterého chcete sledovat informace o relacích uživatelů pro terminálovou serverovou farmu s vyrovnáváním zatížení. Ke sledování relací uživatelů v rámci více farem stačí používat jediný server služby Zprostředkovatel relací TS, protože režie negativně ovlivňující výkon je minimální.

Při instalaci služby rolí Zprostředkovatel relací TS dojde v místním počítači k následujícím změnám:

 • Nainstaluje se služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby. Ve výchozím nastavení jsou pro službu nastaveny možnosti Spuštěno a Automaticky.

 • Je vytvořena místní skupina Počítače adresáře relace.

 • Server, na který instalujete službu Zprostředkovatel relací Terminálové služby, musí být členem domény.

 • Server se systémem Windows Server 2008, na který nainstalujete službu role Zprostředkovatel relací TS, nemusí být terminálový server ani na něm nemusí být povolena funkce Vzdálená plocha.

notePoznámka
Pokud nainstalujete službu role Zprostředkovatel relací Terminálové služby do řadiče domény, bude skupina Počítače adresáře relace místní doménovou skupinou a bude dostupná ve všech řadičích domény.

Pokud nemáte nainstalovanou žádnou ze služeb role Terminálová služba, nainstalujte následujícím postupem službu role Zprostředkovatel relací TS.

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Správce serveru.

 2. V části Souhrn rolí klepněte na možnost Přidat role.

 3. V Průvodci přidáním rolí si přečtěte informace na stránce Před zahájením a pak klepněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Vybrat role serveru zaškrtněte políčko Terminálová služba a potom klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Terminálová služba klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby a potom klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace zkontrolujte, zda je uvedena Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby, a potom klepněte na možnost Nainstalovat.

 8. Na stránce Výsledky instalace klepněte na tlačítko Zavřít.

Tento modul snap-in je součástí každého terminálového serveru. Terminálové servery patřící do terminálové serverové farmy komunikují se službou Zprostředkovatel relací TS a zajišťují tak, aby byli uživatelé s odpojenými relacemi znovu transparentně připojováni k původnímu serveru, který je hostitelem jejich odpojených relací. Probíhá to takto:

 1. Při přihlášení uživatele k terminálové serverové farmě odešle terminálový server, který přijal počáteční žádost o přihlášení klienta, dotaz serveru služby Zprostředkovatel relací TS.

 2. Server služby Zprostředkovatel relací TS vyhledá pro uživatelské jméno záznamy ve své databázi a odešle výsledek žádajícímu serveru. Dojde k jedné z následujících situací:

  • Pokud pro uživatele nejsou nalezeny žádné odpojené relace, bude pokračovat přihlášení na serveru, který byl hostitelem počátečního připojení.

  • Jestliže je pro uživatele nalezena odpojená relace na jiném serveru, je relace klienta předána danému serveru a přihlášení pokračuje.

Aby bylo možné používat službu Vyrovnávání zatížení sítě, musí počítač splňovat tyto požadavky:

 • Počítač musí obsahovat alespoň jeden síťový adaptér pro vyrovnávání zatížení.

 • Na adaptéru s povolenou službou Vyrovnávání zatížení sítě se může používat pouze protokol TCP/IP. Nepřidávejte na tento adaptér žádné další protokoly (například IPX).

 • Všichni hostitelé v clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě musí být umístěni ve stejné podsíti.

 • Klienti clusteru mohou přistupovat k této podsíti.

 • Všechny terminálové servery v terminálové serverové farmě by měly být připojeny do stejné domény.

Chcete-li nakonfigurovat službu Vyrovnávání zatížení sítě s Terminálovou službou, proveďte tyto kroky:

Krok 1: Vytvoření terminálové serverové farmy se službou Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

Krok 2: Instalace služby Vyrovnávání zatížení sítě

Krok 3: Vytvoření clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě

Aby terminálový server používal službu Zprostředkovatel relací Terminálové služby, je nutné přidat účet počítače pro terminálový server do místní skupiny Počítače adresáře relace na serveru služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

ImportantDůležité
Tento postup je třeba provést na serveru, na kterém je nainstalována služba role Zprostředkovatel relací TS.

 1. Na serveru služby Zprostředkovatel relací TS klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Správa počítače.

 2. V levém podokně rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny a potom klepněte na možnost Skupiny.

 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem na skupinu Počítače adresáře relace a klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Vyberte uživatele, počítače nebo skupiny klepněte na tlačítko Typy objektů.

 6. Zaškrtněte políčko Počítače a klepněte na tlačítko OK.

 7. Vyhledejte a potom přidejte účet počítače pro terminálový server, který chcete přidat.

 8. Na závěr klepněte na tlačítko OK.

Terminálový server můžete nakonfigurovat tak, aby se připojil k farmě ve službě Zprostředkovatel relací TS, pomocí modulu snap-in Konfigurace Terminálové služby.

notePoznámka
Následující postup se provádí pouze v případě, že je nainstalována služba role Terminálový server.

 1. Spusťte modul snap-in Konfigurace Terminálové služby: Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Konfigurace Terminálové služby.

 2. V oblasti Upravit nastavení v části Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby poklepejte na možnost Člen farmy ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

 3. Na kartě Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby klepnutím zaškrtněte políčko Připojit do farmy ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

 4. Do textového pole Název nebo adresa IP serveru služby Zprostředkovatel relací TS zadejte název serveru služby Zprostředkovatel relací TS.

  notePoznámka
  Server služby Zprostředkovatel relací TS je server, na který jste nainstalovali službu role Zprostředkovatel relací TS.

 5. Do textového pole Název farmy ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby zadejte název farmy, ke které se chcete připojit ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

  ImportantDůležité
  Služba Zprostředkovatel relací TS pomocí názvu farmy určí, které servery jsou ve stejné terminálové serverové farmě. Pro všechny servery, které jsou ve stejné terminálové serverové farmě s vyrovnáváním zatížení, musíte používat stejný název farmy. Přestože název farmy ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby nemusí být registrován v rámci služby AD DS (Active Directory® Domain Services), doporučujeme, abyste používali stejný název, který budete používat v rámci služby DNS pro farmu terminálových serverů. (Název terminálové serverové farmy v rámci služby DNS představuje virtuální název, který klienti použijí k připojení k terminálové serverové farmě.) Pokud zadáte nový název farmy, bude ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby vytvořena nová farma a server bude připojen do této farmy. Pokud zadáte existující název farmy, připojí se server k existující farmě ve službě Zprostředkovatel relací TS.

 6. Chcete-li použít funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby, proveďte následující postup:

  1. Zaškrtněte políčko Spolupracovat na vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací. Zaškrtnutím tohoto políčka budete moci využít vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby založené na relaci a omezení počtu čekajících žádostí o přihlášení pro jednotlivé servery.

  2. Podle potřeby můžete v poli Relativní váha tohoto serveru ve farmě upravit váhu serveru. Přiřazením relativní váhy můžete pomoci distribuovat zatížení mezi výkonnější a méně výkonné servery ve farmě. Výchozí je hodnota 100. Váha serveru je relativní. Proto platí, že pokud přiřadíte jednomu serveru hodnotu 100 a druhému hodnotu 200, získá server s relativní váhou 200 dvojnásobný počet relací.

 7. Ověřte, zda chcete použít přesměrování adresy IP. Ve výchozím nastavení je možnost Použít přesměrování adresy IP povolena. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, bude server přepnut do režimu přesměrování tokenu.

 8. V seznamu Vybrat adresy IP pro opětovné připojení zaškrtněte políčko vedle každé adresy IP, kterou chcete použít. Mějte na paměti tyto skutečnosti:

  • Adresa pro opětovné připojení nesmí být stejná jako adresa IP clusteru. Pokud vyberete adresu IP clusteru, nebude jisté, že budete znovu připojeni ke stejné relaci.

  • Pouze první vybraná adresa IPv4 bude použita klienty, kteří používají program Připojení ke vzdálené ploše verze 5.2 a dřívější.

  • Použití adres IPv6 se nedoporučuje, pokud terminálová serverová farma obsahuje servery se systémem Windows Server 2003.

 9. Na závěr klepněte na tlačítko OK.

Službu Vyrovnávání zatížení sítě je nutné nainstalovat na síťový adaptér, který má sloužit pro připojení pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol).

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Správce serveru. V oblasti Souhrn funkcí hlavního okna Správce serveru klepněte na odkaz Přidat funkce.

  – nebo –

  V oblasti Přizpůsobit tento server okna Úlohy počáteční konfigurace klepněte na odkaz Přidat funkce.

 2. V Průvodci přidáním funkcí zaškrtněte políčko vedle položky Vyrovnávání zatížení sítě.

 3. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.

notePoznámka
Službu vyrovnávání zatížení sítě můžete nainstalovat také tak, že na příkazovém řádku zadáte tento příkaz: Servermanagercmd.exe - install nlb

Chcete-li nakonfigurovat cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě, je třeba nakonfigurovat tři typy parametrů:

 1. Parametry hostitele, které jsou specifické pro každého hostitele v clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě.

 2. Parametry clusteru, které platí pro cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě jako celek.

 3. Pravidla portu, která určují, jak cluster funguje. Ve výchozím nastavení pravidlo portu rovnoměrně vyrovnává všechny přenosy TCP/IP mezi všechny servery. Při použití služby Vyrovnávání zatížení sítě v prostředí Terminálové služby bude třeba tato výchozí pravidla změnit.

notePoznámka
Při použití programu Správce vyrovnávání zatížení sítě musíte být členem skupiny Administrators v rámci konfigurovaného hostitele nebo vám musí být přidělena příslušná oprávnění. Pokud konfigurujete cluster nebo hostitele pomocí programu Správce vyrovnávání zatížení sítě z počítače, který není součástí clusteru, nemusíte být v daném počítači členem skupiny Administrators. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.

 1. Spusťte Správce vyrovnávání zatížení sítě: Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správu a poté klepněte na položku Správce vyrovnávání zatížení sítě. Správce vyrovnávání zatížení sítě můžete spustit také zadáním příkazu Nlbmgr na příkazovém řádku.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Clustery služby Vyrovnávání zatížení sítě a poté klepněte na příkaz Nový cluster.

 3. Připojte se k hostiteli, který má být součástí nového clusteru. Do pole Hostitel zadejte název hostitele a pak klepněte na tlačítko Připojit.

 4. Vyberte rozhraní, které chcete s clusterem používat, a potom klepněte na tlačítko Další. (Rozhraní hostuje virtuální adresu IP a přijímá přenosy klientů, u kterých se provádí vyrovnávání zatížení.)

 5. V dialogovém okně Parametry hostitele vyberte hodnotu v poli Priorita (jedinečný identifikátor hostitele). Tento parametr určuje jedinečné ID pro každého hostitele. Hostitel s nejnižší číselnou prioritou mezi aktuálními členy clusteru zpracovává veškeré síťové přenosy clusteru, ke kterým se nevztahuje pravidlo portu. Tyto priority můžete potlačit nebo můžete zajistit vyrovnávání zatížení pro konkrétní rozsahy portů zadáním pravidel na kartě Pravidla portu v dialogovém okně Vlastnosti služby Vyrovnávání zatížení sítě. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 6. V dialogovém okně Adresy IP clusteru klepněte na tlačítko Přidat a zadejte adresu IP clusteru, která je sdílena všemi hostiteli v clusteru. Služba Vyrovnávání zatížení sítě přidá tuto adresu IP do zásobníku TCP/IP na zvoleném rozhraní všech hostitelů, kteří jsou vybráni jako součást clusteru. Služba Vyrovnávání zatížení sítě nepodporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCP bude zakázán na každém rozhraní, které služba nakonfiguruje, takže adresy IP musí být statické. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 7. V dialogovém okně Parametry clusteru zadejte hodnoty do polí Adresa IP a Maska podsítě (u adres IPv6 není maska podsítě zapotřebí). Při použití služby Vyrovnávání zatížení sítě s Terminálovou službou není zapotřebí celý název clusteru v Internetu.

 8. Ve skupinovém rámečku Režim práce clusteru klepněte na položku Jednosměrové vysílání, čímž určíte, že pro práci clusteru má být použita adresa MAC (Media Access Control) jednosměrového vysílání. V jednosměrovém režimu je síťovému adaptéru počítače přiřazena adresa MAC clusteru a předem stanovená adresa MAC síťového adaptéru se nepoužívá. Doporučuje se přijmout výchozí nastavení jednosměrového vysílání. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 9. V dialogovém okně Pravidla portu klepněte na tlačítko Upravit, které umožňuje změnit výchozí pravidla portu. Nakonfigurujte pravidla následovně:

  V poli Rozsah portů zadejte rozsah 3389 až 3389, aby nové pravidlo platilo pouze pro komunikaci protokolu RDP.

  V poli Protokoly vyberte jako konkrétní protokol TCP/IP, na který se má vztahovat pravidlo portu, protokol TCP. Pravidlo bude mít vliv pouze na síťové přenosy pro zadaný protokol. Přenosy, na které se pravidlo portu nevztahuje, bude zpracovávat výchozí hostitel.

  Ve skupinovém rámečku Režim filtrování vyberte možnost Více hostitelů. Tato možnost určuje, že síťové přenosy pro toto pravidlo portu bude zpracovávat více hostitelů v clusteru.

  Pokud plánujete použití služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby, vyberte ve skupinovém rámečku Příbuznost (který se týká pouze režimu filtrování Více hostitelů) možnost Žádná. V opačném případě vyberte možnost Jednoduchá.

 10. Cluster bude vytvořen po klepnutí na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li do clusteru přidat více hostitelů, klepněte pravým tlačítkem myši na nový cluster a potom klepněte na příkaz Přidat hostitele do clusteru. Parametry pro další hostitele (včetně priority hostitele a vyhrazené adresy IP) nakonfigurujte podle stejných pokynů jako při konfiguraci počátečního hostitele. Protože přidáváte hostitele k již nakonfigurovanému clusteru, zůstanou všechny parametry platné pro celý cluster stejné.

Pokud v tomto dokumentu najdete chyby nebo budete mít potíže při konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě s Terminálovou službou, měli byste chybu zaznamenat, abychom mohli problém odstranit. Při zaznamenání chyb postupujte podle pokynů na webu Microsoft Connect (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49779) (stránka může být v angličtině). Zajímají nás také požadavky týkající se funkcí a obecné názory na službu Vyrovnávání zatížení sítě.

Chcete-li poslat svůj názor na tohoto podrobného průvodce, postupujte podle pokynů na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55105) (stránka může být v angličtině). Nezapomeňte do oblasti pro poznámky na tomto webu zadat název podrobného průvodce.

Další informace o službě Vyrovnávání zatížení sítě a Terminálové službě naleznete v následujících zdrojích:

 • Pokud potřebujete podporu k produktu, informace naleznete na webu Microsoft Connect (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49779) (stránka může být v angličtině).

 • Informace o funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby naleznete v Podrobné příručce k funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby v systému Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92670) (článek může být v angličtině).

 • Informace o funkci Adresář relace terminálové služby v systému Windows Server 2003 naleznete v článku Adresář relace a vyrovnávání zatížení pomocí terminálového serveru (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=18379) (článek může být v angličtině).

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft