Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Podrobná příručka k funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací TS v systému Windows Server 2008

Aktualizováno: květen 2008

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Zprostředkovatel relace Terminálové služby (Zprostředkovatel relace TS) je služba role v operačním systému Windows Server® 2008, která umožňuje rozdělovat zatížení způsobené relacemi mezi terminálové servery ve farmě a dále umožňuje uživatelům připojit se znovu k existující relaci v terminálové serverové farmě s vyrovnáváním zatížení. Služba Zprostředkovatel relace TS ukládá informace o stavu relací, k nimž patří ID relací, jejich přidružená uživatelská jména a názvy serverů, na kterých jednotlivé relace existují.

Tato podrobná příručka popisuje, jak konfigurovat novou funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS.

notePoznámka
V systému Windows Server 2008 byl název funkce Adresář relace terminálové služby změněn na Zprostředkovatel relace TS.

Nová funkce Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS umožňuje rovnoměrně distribuovat zatížení způsobené relacemi mezi servery v terminálové serverové farmě s vyrovnáváním zatížení. Nové uživatelské relace jsou funkcí Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS přesměrovány na terminálový server s nejmenším počtem relací.

Použití služby Zprostředkovatel relace TS k vyrovnávání zatížení relací zahrnuje dvě fáze. V první fázi jsou počáteční připojení distribuována mechanismem předběžného vyrovnávání zatížení, například kruhovým dotazováním služby DNS (Domain Name System). Po ověření uživatele zadá terminálový server, který přijal počáteční připojení, dotaz na server služby Zprostředkovatel relace TS a zjistí, kam má uživatele přesměrovat.

Ve druhé fázi terminálový server, který přijal počáteční připojení, přesměruje uživatele na terminálový server určený službou Zprostředkovatel relace TS. Chování při přesměrování je následující:

 • Uživatel s existující relací bude připojen k serveru, na kterém existuje jeho relace.

 • Uživatel bez existující relace bude připojen k serveru, na kterém existuje nejmenší počet relací.

Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS nastavuje omezení maximálně 16 čekajících žádostí o přihlášení pro každý terminálový server. To pomáhá předcházet situaci, kdy by byl jeden server přetížen novými žádostmi o přihlášení, například kdybyste do farmy přidali nový server nebo povolili uživatelům přihlášení k serveru, ke kterému dříve neměli přístup.

Funkce Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS také umožňuje přiřadit každému serveru relativní váhu. Přiřazením relativní váhy můžete pomoci distribuovat zatížení mezi výkonnější a méně výkonné servery ve farmě. Další informace naleznete v části Konfigurace nastavení služby Zprostředkovatel relací TS pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby.

Dále je k dispozici nový mechanismus „vyprazdňování serveru“, který umožňuje zabránit novým uživatelům v přihlášení k terminálovému serveru, u kterého je plánováno odstavení z důvodu údržby. Tento mechanismus poskytuje možnost převedení serveru do režimu offline bez narušení práce uživatelů. Jsou-li zakázána nová přihlášení k určitému terminálovému serveru ve farmě, služba Zprostředkovatel relace TS povolí opětovné připojení uživatelům s existujícími relacemi, ale nové uživatele přesměruje na terminálové servery, u nichž je nakonfigurováno povolení nových přihlášení. Další informace naleznete v části Odepření přihlášení k terminálovému serveru ve farmě s vyrovnáváním zatížení.

Funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS je možné povolit pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby, pomocí zásad skupiny nebo pomocí rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation). Používáte-li k distribuci počátečních připojení kruhové dotazování služby DNS, musíte také pro každý terminálový server ve farmě nakonfigurovat položky DNS.

notePoznámka
Počáteční připojení může distribuovat libovolný mechanismus vyrovnávání zatížení, ale nejsnadněji lze nasadit kruhové dotazování služby DNS. Nasazením funkce Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS společně s řešením vyrovnávání zatížení na úrovni sítě, jako je například služba Vyrovnávání zatížení sítě (NLB), nebo s hardwarovým zařízením pro vyrovnávání zatížení se vyhnete omezením služby DNS, přičemž budete moci nadále používat vyrovnávání zatížení na úrovni relací služby Zprostředkovatel relace TS, omezení počtu čekajících žádostí o přihlášení pro jednotlivé servery a novou funkci „vyprazdňování serveru“. Mezi omezení kruhového dotazování služby DNS patří ukládání požadavků DNS do mezipaměti v klientském počítači, kvůli kterému mohou klienti při každé žádosti o počáteční připojení používat stejnou IP adresu, a zpoždění 30 sekund před vypršením časového limitu v případě, kdy je uživatel přesměrován na terminálový server, který je offline, ale přesto uveden ve službě DNS.

Chcete-li nakonfigurovat kruhové dotazování služby DNS, musíte pro každý terminálový server ve farmě vytvořit záznam prostředku hostitele, který představuje mapování na název terminálové serverové farmy ve službě DNS. (Název farmy je virtuální název, který klienti použijí k připojení k terminálové serverové farmě.) Služba DNS bude pomocí kruhového dotazování rotovat pořadí záznamů o prostředku, které budou vraceny klientům. Tato funkce pomáhá distribuovat počáteční připojení mezi servery ve farmě. Chování při počátečním připojení je následující:

 1. Příchozí klient Terminálové služby položí dotaz službě DNS a obdrží seznam IP adres pro farmu.

 2. Klient se pokusí připojit k první IP adrese ze seznamu vráceného službou DNS.

  Pokud se připojení nezdaří, pokusí se klient automaticky připojit k další IP adrese (po uplynutí 30 sekund). Tím je zajištěna vyšší odolnost proti chybám v případě, že jeden z terminálových serverů není dostupný.

notePoznámka
Informace o tom, jak konfigurovat vyhrazené přesměrovače, které budou přesměrovávat uživatelské relace, ale nebudou přijímat přihlášení uživatelů, naleznete v části Konfigurace vyhrazených přesměrovačů (nepovinné).

Chcete-li používat funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS, je třeba splnit následující požadavky na systém:

 • Na serveru Zprostředkovatel relace TS a terminálových serverech ve farmě musí běžet systém Windows Server 2008. Služba Zprostředkovatel relace TS je k dispozici v operačním systému Windows Server 2008 Standard a také v operačních systémech Windows Server 2008 Enterprise a Windows Server 2008 Datacenter.

  notePoznámka
  Terminálové servery se systémem Windows Server 2003 nemohou funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS používat.

 • Všechny terminálové servery ve farmě s vyrovnáváním zatížení je třeba nakonfigurovat stejně a nainstalovat na ně stejné programy.

 • Klienti mohou funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS použít pouze v případě, že používají program Připojení ke vzdálené ploše verze 5.2 nebo vyšší.

Chcete-li nasadit službu Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS, proveďte následující úkoly.

notePoznámka
Tato podrobná příručka popisuje, jak konfigurovat funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS s distribucí počátečních připojení pomocí kruhového dotazování služby DNS. Pokud chcete, můžete zatížení spojené s počátečními připojeními a ověřováním rozložit mezi více terminálových serverů ve farmě pomocí služby Vyrovnávání zatížení sítě (NLB) nebo hardwarového zařízení pro vyrovnávání zatížení.

 

 

Úkol Odkazy

Na server, pomocí kterého chcete sledovat relace uživatelů pro farmu, nainstalujte službu role Zprostředkovatel relace TS.

Instalace služby role Zprostředkovatel relací TS

Přidejte terminálové servery ve farmě do místní skupiny Počítače adresáře relace na serveru služby Zprostředkovatel relace TS.

Přidání každého terminálového serveru ve farmě do místní skupiny Počítače adresáře relace

Nakonfigurujte terminálové servery ve farmě tak, aby se připojily k farmě v rámci služby Zprostředkovatel relace TS a účastnily se vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS.

Konfigurace nastavení služby Zprostředkovatel relací TS pro terminálové servery ve farmě

Nakonfigurujte pro terminálové servery ve farmě položky využívající kruhové dotazování služby DNS.

Konfigurace služby DNS pro funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací TS

Na server, pomocí kterého chcete sledovat informace o relacích uživatelů pro terminálovou serverovou farmu s vyrovnáváním zatížení, je nutné nainstalovat službu role Zprostředkovatel relace TS. Ke sledování relací uživatelů v rámci více farem stačí používat jediný server služby Zprostředkovatel relace TS, protože režie negativně ovlivňující výkon je minimální.

Server se systémem Windows Server 2008, na který nainstalujete službu role Zprostředkovatel relace TS, nemusí být terminálový server ani na něm nemusí být povolena Vzdálená plocha. Doporučuje se nainstalovat službu role Zprostředkovatel relace TS na back-end server infrastruktury, například na souborový server. Pokud službu role Služba Zprostředkovatel relace Terminálové služby nainstalujete na server, který není terminálovým serverem, nebude na ni mít vliv nezbytná údržba terminálových serverů ve farmě.

Při instalaci služby role Zprostředkovatel relace TS dojde v místním počítači k následujícím změnám:

 • Je nainstalována Služba Zprostředkovatel relace Terminálové služby. Ve výchozím nastavení je pro službu nastavena možnost Spuštěno a Automaticky.

 • Je vytvořena místní skupina Počítače adresáře relace.

Server, na který instalujete službu Zprostředkovatel relace TS, musí být členem domény.

notePoznámka
Pokud nainstalujete službu role Zprostředkovatel relace TS na řadič domény, bude skupina Počítače adresáře relace místní skupinou domény a bude dostupná na všech řadičích domény.

Minimálním oprávněním nutným k provedení tohoto postupu je členství v místní skupině Administrators.

 1. Spusťte nástroj Správce serveru. Chcete-li spustit Správce serveru, klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Správce serveru.

 2. Pokud je již nainstalována role Terminálová služba:

  1. V části Souhrn rolí klepněte na možnost Terminálová služba.

  2. V části Služby rolí klepněte na tlačítko Přidat služby rolí.

  3. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby a potom klepněte na tlačítko Další.

  Pokud ještě role Terminálová služba není nainstalována:

  1. V části Souhrn rolí klepněte na možnost Přidat role.

  2. Na stránce Před zahájením Průvodce přidáním rolí klepněte na tlačítko Další.

  3. Na stránce Vybrat role serveru zaškrtněte políčko Terminálová služba a potom klepněte na tlačítko Další.

  4. Zkontrolujte údaje na stránce Terminálová služba a klepněte na tlačítko Další.

  5. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby a potom klepněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace klepněte na tlačítko Nainstalovat.

 4. Na stránce Výsledky instalace zkontrolujte, zda byla instalace úspěšná, a klepněte na tlačítko Zavřít.

Aby terminálové servery používaly službu Zprostředkovatel relace TS, je nutné přidat účet počítače pro každý terminálový server ve farmě do místní skupiny Počítače adresáře relace na serveru služby Zprostředkovatel relace TS.

Minimálním oprávněním nutným k provedení tohoto postupu je členství v místní skupině Administrators.

ImportantDůležité
Tento postup je nutné provést na serveru, na kterém je nainstalována služba role Zprostředkovatel relace TS.

 1. Na serveru Zprostředkovatel relace TS klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na možnost Správa počítače.

 2. V levém podokně rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny a potom klepněte na možnost Skupiny.

 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem na skupinu Počítače adresáře relace a klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Vyberte uživatele, počítače nebo skupiny klepněte na tlačítko Typy objektů.

 6. Zaškrtněte políčko Počítače a klepněte na tlačítko OK.

 7. Vyhledejte a potom přidejte účet počítače pro každý terminálový server, který chcete přidat.

 8. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Terminálový server můžete nakonfigurovat tak, aby se připojil k farmě ve službě Zprostředkovatel relace TS a aby se účastnil vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS, pomocí zásad skupiny nebo pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby. Následující nastavení je však nutné konfigurovat pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby:

 • IP adresy, které mají být použity pro opětovné připojení;

 • relativní váha serveru při použití funkce Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS.

Informace o tom, jak konfigurovat nastavení pomocí zásad skupiny, naleznete v části Konfigurace nastavení služby Zprostředkovatel relací TS pomocí zásad skupiny. Konfigurace nastavení pomocí zásad skupiny je doporučený postup.

Informace o tom, jak konfigurovat nastavení pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby, naleznete v části Konfigurace nastavení služby Zprostředkovatel relací TS pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby.

ImportantDůležité
Nastavení zásad skupiny má přednost před nastavením konfigurace v modulu snap-in Konfigurace Terminálové služby a před nastavením nakonfigurovaným pomocí zprostředkovatele rozhraní WMI Terminálové služby.

Chcete-li přiřadit nastavení služby Zprostředkovatel relace TS pomocí zásad skupiny, je nejvhodnější seskupit terminálové servery, které jsou ve stejné farmě, do jediné organizační jednotky ve službě AD DS (Active Directory Domain Services). Potom nakonfigurujte nastavení služby Zprostředkovatel relace TS v objektu zásad skupiny, který se vztahuje na organizační jednotku.

notePoznámka
Aby nastavení služby Zprostředkovatel relace TS začalo na serveru platit, musí být na serveru nainstalována služba role terminálového serveru.

Následující postup popisuje, jak nakonfigurovat nastavení zásad skupiny služby Zprostředkovatel relace TS pomocí Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC) na řadiči domény se systémem Windows Server 2008.

Chcete-li změnit nastavení zásad skupiny pro doménu nebo organizační jednotku, musíte být přihlášeni jako člen skupiny Domain Admins, Enterprise Admins nebo Group Policy Creator Owners nebo vám musí být udělena odpovídající oprávnění pro zásady skupiny k dokončení tohoto postupu.

 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny: Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na možnost Správa zásad skupiny.

 2. V levém podokně najděte organizační jednotku obsahující terminálové servery.

 3. Chcete-li změnit existující objekt GPO pro organizační jednotku, rozbalte organizační jednotku a potom klepněte na objekt GPO.

  Chcete-li vytvořit nový objekt GPO, postupujte takto:

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na organizační jednotku a potom klepněte na možnost Vytvořit objekt zásad skupiny v této doméně a propojit jej sem.

  2. Do pole Název zadejte název objektu GPO a klepněte na tlačítko OK.

  3. V levém podokně klepněte na nový objekt GPO.

 4. V pravém podokně klepněte na kartu Nastavení.

 5. Pravým tlačítkem klepněte na položku Konfigurace počítače a poté klepněte na možnost Upravit.

 6. V levém podokně rozbalte v části Konfigurace počítače postupně položky Šablony pro správu, Součásti systému Windows, Terminálová služba, Terminálový server a potom klepněte na položku Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

 7. V pravém podokně poklepejte na nastavení zásad Připojit k Zprostředkovateli relací TS, klepněte na možnost Povoleno a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Poklepejte na nastavení zásad Konfigurovat název farmy služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby a potom proveďte následující akce:

  1. Klepněte na možnost Povoleno.

  2. Do pole Název farmy ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby zadejte název farmy v rámci služby Zprostředkovatel relace TS, ke které se chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko OK.

   ImportantDůležité
   Služba Zprostředkovatel relace TS používá název farmy k určení serverů, které jsou ve stejné terminálové serverové farmě. Pro všechny servery, které jsou ve stejné terminálové serverové farmě s vyrovnáváním zatížení, musíte používat stejný název farmy. Přestože název farmy ve službě Zprostředkovatel relace TS nemusí být registrován v rámci služby AD DS, doporučujeme, abyste používali stejný název, který budete používat v rámci služby DNS pro terminálovou serverovou farmu. (Název terminálové serverové farmy v rámci služby DNS představuje virtuální název, který klienti použijí k připojení k terminálové serverové farmě.) Pokud zadáte nový název farmy, bude v rámci služby Zprostředkovatel relace TS vytvořena nová farma a server bude připojen do farmy. Pokud zadáte existující název farmy, připojí se server k existující farmě ve službě Zprostředkovatel relace TS.

 9. Poklepejte na nastavení zásad Konfigurovat název serveru služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby a potom proveďte následující akce:

  1. Klepněte na možnost Povoleno.

  2. Do pole Název serveru služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby zadejte název serveru, na který jste nainstalovali službu role Zprostředkovatel relace TS, a potom klepněte na tlačítko OK.

 10. Poklepejte na nastavení zásad Použít vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby, klepněte na možnost Povoleno a potom klepněte na tlačítko OK.

 11. Podle potřeby můžete v případě, že máte hardwarové řešení pro vyrovnávání zatížení, které podporuje přesměrování tokenů, poklepat na možnost Použít přesměrování adresy IP a nakonfigurovat nastavení. Další informace naleznete v textu s vysvětlením zásad skupiny.

notePoznámka
Chcete-li nakonfigurovat nastavení služby Zprostředkovatel relace TS pomocí místních zásad skupiny, použijte Editor místních zásad skupiny. Editor místních zásad skupiny spustíte takto: Klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Spustit, zadejte gpedit.msc a poté klepněte na tlačítko OK. Abyste mohli nakonfigurovat nastavení místních zásad skupiny, musíte být členem skupiny Administrators v místním počítači nebo vám musí být udělena odpovídající oprávnění.

Terminálový server můžete nakonfigurovat tak, aby se připojil k farmě ve službě Zprostředkovatel relace TS a aby se účastnil vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS, pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby.

notePoznámka
Následující postup se provádí pouze v případě, že je nainstalována služba role Terminálový server.

Minimálním oprávněním nutným k provedení tohoto postupu je členství v místní skupině Administrators.

 1. Spusťte nástroj Konfigurace Terminálové služby. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Konfigurace Terminálové služby.

 2. V oblasti Upravit nastavení v části Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby poklepejte na možnost Člen farmy ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

 3. Na kartě Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby klepnutím zaškrtněte políčko Připojit do farmy ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

 4. Do pole Název nebo adresa IP serveru služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby zadejte název nebo IP adresu serveru služby Zprostředkovatel relace TS.

  notePoznámka
  Server služby Zprostředkovatel relace TS je server, na který jste nainstalovali službu role Zprostředkovatel relace TS.

 5. Do pole Název farmy ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby zadejte název farmy, ke které se chcete připojit ve službě Zprostředkovatel relace TS.

  ImportantDůležité
  Služba Zprostředkovatel relace TS používá název farmy k určení serverů, které jsou ve stejné terminálové serverové farmě. Pro všechny servery, které jsou ve stejné terminálové serverové farmě s vyrovnáváním zatížení, musíte používat stejný název farmy. Přestože název farmy ve službě Zprostředkovatel relace TS nemusí být registrován v rámci služby AD DS, doporučujeme, abyste používali stejný název, který budete používat v rámci služby DNS pro terminálovou serverovou farmu. (Název terminálové serverové farmy v rámci služby DNS představuje virtuální název, který klienti použijí k připojení k terminálové serverové farmě.) Pokud zadáte nový název farmy, bude v rámci služby Zprostředkovatel relace TS vytvořena nová farma a server bude připojen do farmy. Pokud zadáte existující název farmy, připojí se server k existující farmě ve službě Zprostředkovatel relace TS.

 6. Pokud se chcete účastnit vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS, zaškrtněte políčko Spolupracovat na vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací.

 7. Podle potřeby můžete v poli Relativní váha tohoto serveru ve farmě upravit váhu serveru. Výchozí je hodnota 100. Váha serveru je relativní. Proto platí, že pokud přiřadíte jednomu serveru hodnotu 100 a druhému hodnotu 200, získá server s relativní váhou 200 dvojnásobný počet relací.

 8. Ověřte, zda chcete použít přesměrování IP adresy. Ve výchozím nastavení je možnost Použít přesměrování adresy IP (doporučeno) povolena. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, bude server přepnut do režimu přesměrování tokenu.

 9. V seznamu Vybrat adresy IP pro opětovné připojení klepnutím zaškrtněte políčko vedle každé IP adresy, kterou chcete použít. Při výběru IP adres, které chcete použít, pamatujte na následující skutečnosti:

  • Pouze první vybraná adresa IPv4 bude použita klienty, kteří používají program Připojení ke vzdálené ploše verze 5.2 nebo dřívější.

  • Použití adres IPv6 se nedoporučuje, pokud terminálová serverová farma obsahuje servery se systémem Windows Server 2003.

 10. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li nakonfigurovat kruhové dotazování služby DNS pro funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS, musíte mapovat IP adresu každého terminálového serveru ve farmě na název terminálové serverové farmy ve službě DNS.

Následující postup obsahuje kroky ke konfiguraci služby DNS na řadiči domény se systémem Windows Server 2008.

Abyste mohli provést tento postup, je nutné, abyste byli členy skupiny Domain Admins, Enterprise Admins nebo DnsAdmins.

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku DNS.

 2. Rozbalte název serveru, rozbalte položku Zóny dopředného vyhledávání, rozbalte název domény a klepněte na příslušnou zónu.

 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na zónu a potom klepněte na možnost Nový hostitel (A nebo AAAA).

 4. Do pole Název (není-li vyplněno, bude použita nadřazená doména) zadejte název terminálové serverové farmy.

  Název farmy je virtuální název, který klienti použijí k připojení k terminálové serverové farmě. Pro účely správy se doporučuje, abyste používali stejný název farmy, který jste zadali při konfiguraci terminálových serverů pro připojení k farmě v rámci služby Zprostředkovatel relace TS.

  ImportantDůležité
  Jako název farmy nepoužívejte název existujícího serveru.

 5. Do pole Adresa IP zadejte IP adresu terminálového serveru ve farmě.

 6. Klepněte na tlačítko Přidat hostitele a po zobrazení zprávy, že záznam hostitele byl úspěšně vytvořen, klepněte na tlačítko OK.

 7. Opakujte kroky čtyři až šest pro každý terminálový server ve farmě. Pro každou položku DNS je nutné do pole Název (není-li vyplněno, bude použita nadřazená doména) zadat stejný název farmy. Pokud máte například tři terminálové servery ve farmě s názvem FARMA1 s IP adresami 192.168.1.20, 192.168.1.21 a 192.168.1.22, mohly by položky vypadat následovně:

  Farma1 Host(A) 192.168.1.20

  Farma1 Host(A) 192.168.1.21

  Farma1 Host(A) 192.168.1.22

 8. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

Pokud zaregistrujete IP adresu každého terminálového serveru ve farmě k jednomu názvu terminálové serverové farmy ve službě DNS, budou se příchozí klienti Terminálové služby pokoušet připojit k první IP adrese pro název farmy vrácené službou DNS. Terminálový server, který přijme tuto žádost o počáteční připojení, funguje jako přesměrovač.

Chcete-li zvýšit rychlost přesměrování relací ve velké terminálové serverové farmě, můžete nakonfigurovat terminálové servery jako vyhrazené přesměrovače. Tyto servery budou zpracovávat příchozí žádosti, nebudou však přijímat uživatelské relace. Vyhrazené přesměrovače nakonfigurujete takto:

 1. Pro terminálové servery, které chcete používat jako vyhrazené přesměrovače, vytvořte položky kruhového dotazování služby DNS. Přitom je nutné mapovat IP adresu každého terminálového serveru, který budete používat jako vyhrazený přesměrovač, na název terminálové serverové farmy ve službě DNS. (Název farmy je virtuální název, který klienti použijí k připojení k terminálové serverové farmě.) Název farmy se nesmí shodovat s žádným existujícím názvem serveru ve službě AD DS.

 2. Nakonfigurujte servery tak, aby odmítaly přihlášení nových uživatelů. Další informace o tom, jak odmítat přihlášení nových uživatelů, naleznete v části Odepření přihlášení k terminálovému serveru ve farmě s vyrovnáváním zatížení.

Protože tyto vyhrazené přesměrovače nemají žádné uživatelské relace, nevyžadují cestovní profily ani instalaci programů. Tím se zrychlí přihlašování, usnadní se správa serveru a zvýší se spolehlivost serveru.

V systému Windows Server 2008 lze nakonfigurovat terminálový server tak, aby odmítal žádosti nových uživatelů o přihlášení. Odpíráním přihlášení nových uživatelů k určitým serverům ve farmě lze udržovat prostředí terminálových serverů bez narušení obsluhy koncových uživatelů. Pokud nakonfigurujete terminálový server tak, aby odmítal nové žádosti o přihlášení, dojde k následujícímu chování:

 • Uživatelé s existujícími relacemi se mohou k serveru znovu připojit. Odepřeny budou pouze nové žádosti o přihlášení k tomuto serveru. Správce se však může k serveru místně přihlásit, aby mohl provádět jeho správu.

  notePoznámka
  Správce se rovněž může připojit vzdáleně – tím, že z příkazového řádku spustí klienta Připojení ke vzdálené ploše s argumentem /admin (mstsc /admin).

 • Pokud používáte funkci Vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relace TS, přesměruje služba Zprostředkovatel relace TS nové uživatele na jiné servery ve farmě, u nichž jsou přihlášení nových uživatelů povolena.

Před vypnutím serveru z důvodu údržby můžete uživatele s existujícími relacemi upozornit pomocí zprávy odeslané nástrojem Správce terminálové služby, že se mají odhlásit od serveru.

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Konfigurace Terminálové služby.

 2. V oblasti Upravit nastavení poklepejte v části Obecné na možnost Režim přihlášení uživatele.

 3. Na kartě Obecné klepněte na některou z následujících možností:

  • Povolit opětovná připojení, ale zabránit novým přihlášením

  • Povolit opětovná připojení, ale do restartování serveru zabránit novým přihlášením

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Po dokončení údržby zajistěte, aby byla vybrána možnost Povolit všechna připojení.

 • Další informace o tom, jak konfigurovat terminálovou serverovou farmu s vyrovnáváním zatížení pomocí služby Zprostředkovatel relace TS a služby Vyrovnávání zatížení sítě (NLB), naleznete v článku Podrobná příručka ke konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě s Terminálovou službou v systému Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80406) (článek může být v angličtině).

 • Informace o funkci Adresář relace terminálové služby v systému Windows Server 2003 naleznete v článku Adresář relace a vyrovnávání zatížení pomocí terminálového serveru (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80740) (článek může být v angličtině).

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft