Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Arp
At
Cd
Cls
Cmd
Del
Dir
Fc
For
Ftp
If
Ldp
Lpq
Lpr
Md
Mmc
Msg
Nlb
Rcp
Rd
Reg
Rem
Ren
Rsh
Rsm
Rss
Sc
Set
Sfc
Ver
Vol
Sbalit obsah
Rozbalit obsah
Expand Minimize

Uddiconfig

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Saves Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) configuration settings to an XML file.

The UDDI configuration tool, Uddiconfig.exe, is a command-line tool that saves configuration settings from UDDI Services components to an XML file or takes configuration settings from an XML file and applies them to UDDI Services components. You can use the UDDI configuration tool to back up your configuration settings after you install or make changes to UDDI Services. If necessary, you can restore the last known good configuration settings that you saved in the XML file by using the UDDI configuration tool.

You can use this tool to adjust any of the configuration settings that the UDDI Services Microsoft Management Console (MMC) snap-in exposes. When you apply configuration settings, all the settings that are stored in the configuration file are applied to the corresponding UDDI Services components on the target computer. When you save the settings, all the configuration settings from all the UDDI Services components on the target computer are written to the output file.

UDDI is an industry specification for publishing and locating information about Web services. It defines an information framework that you can use to describe and classify your organization, its services, and the technical details about the interfaces of the Web services that you expose. This information framework provides consistent discovery of services or interfaces of a particular type, classification, or function. UDDI also defines a set of application programming interfaces (APIs) that applications and services can use to interact directly with UDDI data. For example, you can develop services that automatically publish and update their UDDI data, react dynamically to service availability, or automatically discover interface details for other services with which they interact.

To use Uddiconfig.exe, you must run the uddiconfig command from an elevated command prompt. To open an elevated command prompt, click Start, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.

Membership in Administrators, or equivalent, on the target computer is the minimum required to complete this procedure. V tématu Výchozí místní skupiny a výchozí skupiny domény (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477) (stránka může být v angličtině) zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupinách.

For examples of how to use this command, see Examples.

uddiconfig.exe /o[<drive>:][<path>]<FileName> | /f[<drive>:][<path>]<FileName>[/s <ComputerName>][/u <UserName> /p <Password>]

 

Parameter Description

/o [<drive>:][<path>] <FileName>

Saves settings from the UDDI Services components on the target computer to a file that is specified by FileName.

/f [<drive>:][<path>] <FileName>

Applies configuration settings from a file that is specified by FileName to the UDDI Services components on a target computer.

/s <ComputerName>

The NETBIOS name of the remote computer that hosts the UDDI Services components.

/u <UserName>

Specifies the user name to use on the remote computer that is specified by ComputerName. UserName should be in the form USER@DOMAIN or DOMAIN\USER.

/p <Password>

Specifies the password for UserName.

? | /h | /help

Displays Help for this command.

Uddiconfig.exe recognizes the Web server configuration settings in the following table.

 

Web server configuration settings Description

logging\event log

Specifies the level of information that is published to the event log by the UDDI Services Web server component.

Type: log enumeration

Value: None, Error, Warning, FailAudit, PassAudit, Info, Verbose

logging\logFile

Specifies the level of information that is published to the log file by the UDDI Services Web server component.

Type: log enumeration

Value: None, Error, Warning, FailAudit, PassAudit, Info, Verbose

dataBaseConnection\readComputer

The name of the computer that hosts the UDDI Services Database components that the UDDI Services Web server uses for read operations.

Type: string

Value: 255 characters maximum

dataBaseConnection\writeComputer

The name of the computer that hosts the UDDI Services Database components that the UDDI Services Web server uses for write operations.

Type: string

Value: 255 characters maximum

Uddiconfig.exe recognizes the site configuration settings in the following table.

 

Site configuration settings Description

roles\administratorsGroup

The name of the group that defines the users that have Administrator credentials on the site.

Type: string

Value: <GroupName>, BUILTIN\<GroupName>, or <domain>\<GroupName>

roles\coordinatorsGroup

The name of the group that defines the users that have Coordinator credentials on the site.

Type: string

Value: <GroupName>, BUILTIN\<GroupName>, or <domain>\<GroupName>

roles\publishersGroup

The name of the group that defines the users that have Publisher credentials on the site.

Type: string

Value: <GroupName>, BUILTIN\<GroupName>, or <domain>\<GroupName>

roles\usersGroup

The name of the group that defines the users that have User privileges on the site.

Type: string

Value: <GroupName>, BUILTIN\<GroupName>, or <domain>\<GroupName>

security\accessControl

The type of authentication that is required to access the site.

Type: authenticationEnumeration

Value: WindowsIntegratedUddiServices, UddiServices, WindowsIntegrated, WindowsIntegratedAuthenticatedReads

security\requireSSL

Determines whether Secure Sockets Layer (SSL) encryption is required to interact with the site.

Type: Boolean

Value: true or false

security\cryptography\tokenExpirationMinutes

Specifies the amount of time, in minutes, in which the Simple Object Access Protocol (SOAP) authentication token expires for UDDI Publisher–authenticated publications.

Type: integer

Value: 1–1000

security\cryptography\automaticKeyReset

Determines whether the cryptography key that is used to generate SOAP authentication tokens is regenerated automatically after a set interval.

Type: Boolean

Value: true or false

security\cryptography\automaticKeyResetDays

Specifies the amount of time, in days, that the cryptography key that is used to generate SOAP authentication tokens is reset.

Type: integer

Value: 1–1000

advanced\Operator

The value that is used to populate the Operator attribute in SOAP API responses that include an Operator attribute.

Type: string

Value: <UDDISiteName>

advanced\Find.MaxRowsDefault

The maximum number of rows that are returned on SOAP API find requests.

Type: integer

Value: 1–1000

advanced\DefaultDiscoveryURL

The prefix for the default discovery URL that is attached to providers that are published in this site.

Type: string

Value: http://<ServerName>

To save configuration settings from UDDI Services components that are operating on the local computer using the current user's credentials and to save them to the file C:\Config.xml, at the command line, type the following command, and then press ENTER:

uddiconfig /o C:\config.xml 

To capture configuration settings from UDDI Services components that are operating on a remote computer named UDDISVCS using Administrator credentials and to save them to a file C:\config.xml, at the command line, type the following command, and then press ENTER:

uddiconfig /s UDDISVCS /u Administrator /p lsA93j%g /o c:\config.xml

To apply configuration settings from file C:\Config.xml to UDDI Services components that are operating on the local computer using the current user's credentials, at the command line, type the following command, and then press ENTER:

uddiconfig /f c:\config.xml

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft