Práce se soubory konzoly MMC

Práce se soubory konzoly MMC

Konzola MMC (Microsoft Management Console) obsahuje nástroje, včetně modulů snap-in, které můžete použít ke správě místních i vzdálených počítačů. Je možné, že systém Windows již obsahuje nástroje uložené jako soubory konzoly (soubory s příponou MSC). Tyto nástroje jsou k dispozici ve složce Nástroje pro správu v Ovládacích panelech a v nabídce Programy. Pomocí konzoly MMC je také možné vytvářet vlastní nástroje pro správu a distribuovat je uživatelům. V systému Windows XP Professional a v operačních systémech řady Windows Server 2003 lze tyto nástroje uložit, takže budou k dispozici ve složce Nástroje pro správu v nabídce Programy.

Správa místních počítačů

Přidání položky do nové konzoly MMC pro místní počítač

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Soubor vyberte příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in a klepněte na tlačítko Přidat.
 3. V seznamu Modul snap-in poklepejte na položku, kterou chcete přidat, a proveďte následující kroky:
  • Klepněte na položku Místní počítač: (počítač, ve kterém je tato konzola spuštěna) a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
  • Pokud se zobrazí průvodce, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 4. Chcete-li do konzoly přidat další položku, zopakujte krok 3.

Poznámky

 • Jestliže je konzola uložena v uživatelské složce Nástroje pro správu (umístěné v adresáři systémová_jednotka\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Nástroje pro správu), bude ji mít daný uživatel k dispozici ve složce Nástroje pro správu v nabídce Programy.
 • Jestliže se modul snap-in v seznamu nezobrazí, je nutné nainstalovat nejprve program, zařízení nebo službu spravovanou tímto modulem snap-in.
 • Chcete-li vytvořit položku podřízenou jiné položce stromu konzoly, než je kořenový adresář konzoly, vyberte před klepnutím na tlačítko Přidat v kroku 2 odpovídající položku v rozevíracím seznamu Moduly snap-in přidané do.

Spuštění uložené konzoly MMC pro místní počítač

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu a potom poklepejte na konzolu.
 • Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na konzolu.
 • Klepněte na konzolu v nabídce Programy.
 • Otevřete složku, kde je konzola umístěna, a potom na konzolu poklepejte.

Správa vzdálených počítačů

Přidání položky do nové konzoly MMC pro vzdálený počítač

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Soubor vyberte příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in a klepněte na tlačítko Přidat.
 3. V seznamu Modul snap-in poklepejte na položku, kterou chcete přidat, a proveďte následující kroky:
  • Klepněte na přepínač Jiný počítač, zadejte název počítače, který má tento modul snap-in spravovat, a klepněte na tlačítko Dokončit.
  • Pokud se zobrazí průvodce, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 4. Chcete-li do konzoly přidat další položku, zopakujte krok 3.

Poznámky

 • Pokud není modul snap-in v seznamu uveden, je nutné nejprve nainstalovat program, zařízení nebo službu, kterou modul snap-in ve vzdáleném počítači spravuje.
 • Jestliže se v kroku 3 nezobrazí dialogové okno nebo průvodce, je možné vybranou položku konzoly používat pouze pro správu místního počítače.
 • Jestliže je konzola uložena v uživatelské složce Nástroje pro správu (umístěné v adresáři systémová_jednotka\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Nástroje pro správu), bude ji mít daný uživatel k dispozici ve složce Nástroje pro správu v nabídce Programy.
 • Chcete-li vytvořit položku podřízenou jiné položce stromu konzoly, než je kořenový adresář konzoly, vyberte před klepnutím na tlačítko Přidat v kroku 2 odpovídající položku v rozevíracím seznamu Moduly snap-in přidané do.

Spuštění uložené konzoly MMC pro vzdálený počítač

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na konzolu.
 • Otevřete složku, kde je konzola umístěna, a potom poklepejte na příslušnou konzolu.

Obecné postupy

Spuštění konzoly MMC

Na příkazový řádek zadejte následující příkaz:

mmc

Instalace programu spravovaného modulem snap-in konzoly MMC

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: