Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Chybové zprávy

Chybové zprávy

Při použití síťových připojení se mohou zobrazit následující chybové zprávy. Chcete-li získat další informace o chybě, klepněte na název chyby.

600

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

601

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

602

Port COM, který měl být při síťovém připojení použit, je již používán jiným aktivním síťovým připojením nebo jiným procesem (například programem sledujícím stav telefonní linky, jako je třeba program pro faxování). Ukončete aplikaci, která znemožňuje použití portu COM.

603

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

604

Soubor telefonního seznamu pro vzdálený přístup a aktuální konfigurace síťových připojení jsou pravděpodobně nekonzistentní. Jestliže jste změnili komunikační vybavení (například sériový port nebo modem), ujistěte se, že jste znovu nakonfigurovali i síťová připojení. Informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.

605

Soubor telefonního seznamu pro vzdálený přístup a aktuální konfigurace síťových připojení jsou pravděpodobně nekonzistentní. Jestliže jste změnili komunikační vybavení (například sériový port nebo modem), ujistěte se, že jste znovu nakonfigurovali i síťová připojení. Informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.

Pokud chyba potrvá, odstraňte a znovu vytvořte připojení ve složce Síťová připojení.

606

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

607

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

608

Soubor telefonního seznamu pro vzdálený přístup a aktuální konfigurace síťových připojení jsou pravděpodobně nekonzistentní. Jestliže jste změnili komunikační vybavení (například sériový port nebo modem), ujistěte se, že jste znovu nakonfigurovali i síťová připojení. Informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.

Pokud chyba potrvá, odstraňte a znovu vytvořte připojení ve složce Síťová připojení.

609

Soubor telefonního seznamu pro vzdálený přístup a aktuální konfigurace síťových připojení jsou pravděpodobně nekonzistentní. Jestliže jste změnili komunikační vybavení (například sériový port nebo modem), ujistěte se, že jste znovu nakonfigurovali i síťová připojení. Informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.

Pokud chyba potrvá, odstraňte a znovu vytvořte připojení ve složce Síťová připojení.

610

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

611

Konfigurace sítě je pravděpodobně nesprávná. Restartováním počítače zajistěte, aby se projevily všechny změny konfigurace provedené v poslední době. Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

612

Konfigurace sítě je pravděpodobně nesprávná. Restartováním počítače zajistěte, aby se projevily všechny změny konfigurace provedené v poslední době. K této chybě může dojít také v případě, že počítač má nedostatek prostředků. Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

613

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

614

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

615

Soubor telefonního seznamu pro vzdálený přístup a aktuální konfigurace síťových připojení jsou pravděpodobně nekonzistentní. Jestliže jste změnili komunikační vybavení (například sériový port nebo modem), ujistěte se, že jste znovu nakonfigurovali i síťová připojení. Informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.

Pokud chyba potrvá, odstraňte a znovu vytvořte připojení ve složce Síťová připojení.

616

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

617

Počkejte, než služba Síťová připojení dokončí odpojování.

618

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

619

Existuje několik možných důvodů, proč nelze připojení ke vzdálenému počítači vytvořit:

 • Vzdálený počítač je pravděpodobně příliš vytížen. Počkejte několik minut a zkuste připojení vytvořit znovu.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit telefonické připojení, je pravděpodobné, že jste se pokusili o nové vytáčení před úplným odpojením modemu. Počkejte chvíli a zkuste volání zopakovat.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení pomocí modemu, je pravděpodobné, že modem nefunguje správně. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s modemem.
 • Pokud používáte zařízení pro překlad síťových adres, například směrovač, rozbočovač nebo síťový adaptér, je pravděpodobné, že zařízení nefunguje správně. Pokud zařízení poskytuje funkce brány firewall, je možné, že blokuje připojení. Potřebné informace naleznete v dokumentaci k zařízení.

620

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

621

Síťová připojení používají soubor Rasphone.pbk umístěný ve složce kořenová_složka_systému\System32\Ras. Ujistěte se, že se soubor v této složce nachází, a znovu spusťte nástroj Síťová připojení.

622

Síťová připojení používají soubor Rasphone.pbk umístěný ve složce kořenová_složka_systému\System32\Ras. Ujistěte se, že se soubor v této složce nachází, a znovu spusťte nástroj Síťová připojení.

623

Služba Síťová připojení nalezla telefonní seznam, ale není schopna najít zadanou položku připojení. K této chybě by nemělo dojít, pokud není telefonní seznam služby Síťová připojení používán jinou aplikaci, která zadala nesprávnou položku připojení.

624

Síťová připojení používají soubor Rasphone.pbk umístěný ve složce kořenová_složka_systému\System32\Ras. Zkontrolujte, zda není zaplněn disk a zda máte oprávnění ke změně tohoto souboru.

625

Soubor telefonního seznamu (Rasphone.pbk) je pravděpodobně poškozen. Chcete-li vytvořit nový soubor, odstraňte tento soubor ze složky kořenová_složka_systému\System32\Ras a znovu spusťte službu Síťová připojení.

626

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

627

Některý z konfiguračních souborů služby Síťová připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace. Používáte-li modem, který není podporován, nainstalujte podporovaný modem.

628

Připojení nebylo dokončeno, protože pokus o připojení byl ukončen vzdáleným počítačem. Proveďte následující postup:

 • Pokud se pokoušíte vytvořit telefonické připojení, ověřte správnost vytáčeného telefonního čísla. Vytočte toto číslo z telefonu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení pomocí modemu, bude pravděpodobně nutné změnit nastavení modemu. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s modemem.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení k virtuální privátní síti, pravděpodobně bude nutné změnit nastavení zabezpečení pro tento typ připojení. Další informace naleznete v tématu Virtuální privátní sítě, ověření a šifrování dat připojení, případně se obraťte na správce virtuální privátní sítě, k níž se pokoušíte připojit.

629

Linka připojení byla odpojena z některého z následujících důvodů:

 • Neodstranitelná chyba telefonní linky,
 • linka s vysokou úrovní šumu,
 • odpojení správcem systému,
 • domluva s modemem vzdáleného počítače se při vybrané rychlosti nezdařila.

Chcete-li spojení obnovit, klepněte na tlačítko Opakovat vytáčení. Je také možné zapnout automatické opakování vytáčení na kartě Možnosti daného připojení. Pokud tato chyba potrvá, omezte rychlost modemu pro připojení na 9 600 b/s a znovu se pokuste připojení vytočit. Informace naleznete v tématu Změna maximální rychlosti portu modemu.

Můžete také zkusit připojení k jinému počítači a určit tak, zda problém souvisí s počítačem, ke kterému se připojujete. Vyzkoušejte také připojení k původnímu počítači prostřednictvím jiné telefonní linky.

Pokud potíže potrvají, obraťte se na správce systému vzdáleného počítače.

630

Linka byla odpojena z některého z následujících důvodů:

 • U modemu (nebo jiného komunikačního zařízení) došlo k neodstranitelné chybě.
 • U komunikačního portu došlo k neodstranitelné chybě.
 • Není zapojen kabel modemu.

Chcete-li problém rozpoznat a vyřešit, proveďte následující kroky:

 • Zkontrolujte, zda je modem zapnutý a kabel správně připojený.
 • Zkontrolujte, zda modem správně funguje. Pokyny k testování modemu naleznete v tématu Testování modemu.

631

Některá akce v počítači způsobila odpojení linky. Vytočte připojení znovu.

632

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

633

Jedná-li se o telefonické připojení, je port COM, který měl být při síťovém připojení použit, již používán jiným aktivním síťovým připojením nebo jiným procesem (například programem sledujícím stav telefonní linky, jako je program pro faxování). Ukončete aplikaci, která znemožňuje použití portu COM. Další informace o řešení potíží s modemy naleznete v tématu Poradce při potížích s modemem.

V případě připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě nelze otevřít zařízení virtuální privátní sítě, které bylo při pokusu o síťové připojení použito. Pokud problém potrvá, obraťte se na správce systému.

Jedná-li se o širokopásmové připojení, nelze otevřít širokopásmové zařízení, které bylo při pokusu o síťové připojení použito. Přesvědčte se, zda požadovaný hardware, například kabelový modem, funguje správně. Další informace o požadovaném hardwaru získáte od zprostředkovatele širokopásmových služeb.

634

Server pro vzdálený přístup nemůže zaregistrovat název počítače v síti. K této chybě obvykle dochází při použití protokolu NetBIOS, ale může vzniknout i u protokolů TCP/IP a IPX. Chyba se obvykle vyskytuje v případě, že adresa je již v síti používána. Obraťte se na správce systému.

635

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

636

Konfigurace hardwaru pravděpodobně není konzistentní s konfigurací nastavení připojení. Jestliže jste změnili komunikační zařízení (například sériový port nebo modem), ujistěte se, že jste znovu nakonfigurovali i připojení. Informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.

637

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

638

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

639

Síťová konfigurace protokolu NetBIOS je pravděpodobně nesprávná. Restartováním počítače zajistěte, aby se projevily všechny změny konfigurace provedené v poslední době. Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

Potřebujete-li pomoc, zaznamenejte kód chyby (kód chyby protokolu NetBIOS) a předejte ho pracovníkům odborné pomoci.

640

Modem není při nastavené rychlosti schopen vyjednat připojení. Nastavte u modemu nižší počáteční rychlost a znovu vytočte připojení. Informace naleznete v tématu Změna maximální rychlosti portu modemu. Zkuste také zakázat kompresi modemem a softwarovou kompresi. Informace naleznete v tématech Konfigurace modemu pro telefonické připojení a Zakázání softwarové komprese.

Pokud stále není možné vytvořit připojení, pokuste se k připojení přidat Transportní protokol kompatibilní s NWLink IPX/SPX/NetBIOS. Informace naleznete v tématu Přidání síťové součásti.

641

Požádejte správce systému o zvýšení kapacity prostředků serveru pro vzdálený přístup nebo v položce Služby v nástroji Správa počítače ukončete nepotřebné služby, například Kurýrní službu a Službu DDE v síti.

642

Ke vzdálené síti je již připojen jiný počítač se shodným názvem. Každý počítač musí být v síti registrován pod jedinečným názvem. Ověřte následující skutečnosti:

 • V síti, ke které se pokoušíte připojit, se nenachází žádný jiný počítač se stejným názvem.
 • Váš počítač není fyzicky připojen k síti, ke které se snažíte připojit.

643

Tuto chybu ohlaste správci systému.

644

K síti je již připojen jiný počítač, který používá vaše jméno pro zasílání zpráv. Vám adresované zprávy jsou zasílány tomuto počítači. Jestliže chcete dostávat zprávy na vzdálené pracovní stanici, je nutné se před telefonickým připojením k síti odhlásit v počítači v zaměstnání.

Tato chyba nemá vliv na předávání zpráv pomocí aplikací Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express a Microsoft Exchange.

645

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

646

Váš účet je nakonfigurován s omezením přístupu k síti. Pokud potřebujete mít přístup k síti v jinou dobu, než která je aktuálně nakonfigurovaná, požádejte správce systému o změnu konfigurace.

647

Uživatelský účet je zakázán. Tento stav může být způsoben opakovanými nezdařenými pokusy o přihlášení nebo tím, že správce systému účet zakázal z důvodů zabezpečení. Požádejte správce systému, aby váš účet povolil v modulu snap-in Místní uživatelé a skupiny.

648

Připojujete-li se pomocí služby Síťová připojení, jste automaticky vyzváni ke změně hesla. Jestliže se připojujete pomocí příkazu rasdial, můžete své heslo změnit provedením následujících kroků:

 • Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL.
 • Klepněte na tlačítko Změnit heslo a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud jste členy skupiny Administrators a platnost vašeho hesla vyprší, je nutné, aby vaše heslo změnil jiný správce. Není možné, abyste je změnili sami.

649

Účet z některého z následujících důvodů neposkytuje oprávnění k připojení:

 • Ve vybrané doméně máte platný účet, ale tento účet nemá oprávnění ke vzdálenému přístupu k síti. Požádejte správce systému o povolení oprávnění k telefonickému připojení pro váš uživatelský účet nebo o povolení oprávnění k telefonickému připojení v rámci služby Směrování a vzdálený přístup.
 • Platnost účtu vypršela nebo byl účet zakázán či uzamčen, případně byl uzamčen telefonický přístup.
 • Pokoušíte se připojit mimo čas povolený pro přihlášení k serveru nebo mimo čas povolený pro telefonický přístup, případně zásada použitá pro účet neumožňuje telefonický přístup.
 • Připojení může zabraňovat pravidlo pro identifikaci volajícího. Účet může být například nakonfigurován pro vytáčení pouze z určitého čísla.
 • Vzdálený počítač pravděpodobně umožňuje připojení pouze místním účtům.
 • Pravděpodobně je vyžadován ověřovací protokol, který počítač není schopen vyjednat, nebo se počítač pokouší použít protokol, který není zásadou vzdáleného počítače autorizován.

Máte-li účet s oprávněním k telefonickému připojení v jiné doméně, použijte pomocí následujících kroků účet v dané doméně:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na připojení a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Na kartě Možnosti zaškrtněte políčka Před vytočením se dotázat na přihlašovací informaceZahrnout dotaz na doménu.
 3. Na kartě Zabezpečení zaškrtněte políčko Automaticky použít přihlašovací jméno, heslo a případně doménu systému Windows a klepněte na tlačítko OK.
 4. Poklepejte na připojení a klepněte na tlačítko Vytočit.
 5. Zadejte odpovídající uživatelské jméno, heslo a doménu.

650

Chyba mohla být způsobena některou z následujících příčin:

 • Server pro vzdálený přístup nepracuje. Obraťte se na správce systému a ujistěte se, zda server pracuje.
 • Linka má příliš vysokou úroveň šumu nebo se modemu při vybrané rychlosti nezdařila domluva s modemem serveru pro vzdálený přístup. V obou těchto případech snižte počáteční rychlost modemu a potom připojení znovu vytočte. Informace naleznete v tématu Změna maximální rychlosti portu modemu.
 • Sériový kabel modemu je nutné vyměnit.
 • Nastavení ověření připojení je pravděpodobně nesprávné. Kontaktujte správce systému a ujistěte se, že nastavení ověření odpovídá nastavení, které je vyžadováno serverem pro vzdálený přístup.
 • Je možné, že u serveru pro vzdálený přístup je povolena současně softwarová komprese a hardwarová komprese modemem. Obvykle je softwarová komprese serveru pro vzdálený přístup povolena a hardwarová komprese zakázána.

651

Modem nebo jiné zařízení ohlásilo chybu.

Pokud se jedná o telefonické připojení a používáte podporovaný externí modem, vypněte jej a restartujte. Ukončete službu Síťová připojení a restartujte ji a poté vytočte číslo znovu. Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem. Ujistěte se, že jste modem správně nakonfigurovali pro vzdálený přístup. Informace o ověřování konfigurace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.

V případě připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě jste pravděpodobně v konfiguraci připojení zadali nesprávnou adresu TCP/IP nebo není k dispozici server, ke kterému se snažíte připojit. Chcete-li zjistit, zda je server k dispozici, obraťte se na správce systému.

652

Modem nebo jiné zařízení vrátilo zprávu, která není uvedena v jednom nebo více souborech skriptu (Pad.inf, Switch.inf nebo název_souboru.scp).

Používáte-li podporovaný externí modem, vypněte jej a restartujte a potom vytočte připojení znovu.

Pokud problém potrvá, pokuste se připojit nižší počáteční rychlostí. Informace naleznete v tématu Změna maximální rychlosti portu modemu.

653

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

654

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

655

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

656

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

657

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

658

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

659

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

660

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

661

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

662

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

663

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

664

Systém nemá dostatek paměti. Ukončete některé programy a vytočte připojení znovu.

665

Pokud je zařízení již používáno pro jiné připojení, ukončete toto připojení.

Upravte připojení tak, aby využívalo jiné zařízení. Informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.

666

Modem nebo jiné zařízení nereaguje z některého z následujících důvodů:

 • Externí modem je vypnut.
 • Modem není správně připojen k počítači. Ujistěte se, že je kabel správně připojen k modemu i k počítači.
 • Sériový kabel nevyhovuje specifikacím požadovaným službou Síťová připojení.
 • U modemu vznikly potíže s hardwarem. Vypněte modem, počkejte dvacet sekund a potom modem restartujte.

667

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

668

Vytočte připojení znovu. Jestliže se tato zpráva nepřestane zobrazovat, omezte počáteční rychlost modemu a vypněte rozšířené funkce modemu, například softwarovou kompresi. Informace naleznete v tématech Změna maximální rychlosti portu modemu a Zakázání softwarové komprese.

Měli byste také zkontrolovat, zda používáte kompatibilní modem.

V případě ručního vytáčení se před klepnutím na tlačítko Hotovo ujistěte, že jste připojeni. Ruční vytáčení používáte tehdy, pokud jste v nabídce Upřesnit ve složce Síťová připojení vybrali příkaz Operátorem obsluhované vytáčení.

669

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

670

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

671

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

672

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

673

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

674

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

675

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

676

Vytočte číslo znovu. Opakované vytáčení lze automatizovat pomocí karty Možnosti ve vlastnostech daného připojení. Informace naleznete v tématu Konfigurování možností opakovaného vytáčení. Jedná-li se o připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě, zkontrolujte název hostitele a adresu IP cílového serveru a pokuste se znovu připojit. Obraťte se také na správce systému a ověřte, zda je spuštěn server pro vzdálený přístup.

677

Modem nebo jiné zařízení nezvedlo telefon. Zkontrolujte číslo a vytočte je znovu. Jedná-li se o připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě, zkontrolujte název hostitele a adresu IP cílového serveru a pokuste se znovu připojit.

678

Připojení nelze dokončit, protože vzdálený počítač neodpověděl na žádost o připojení. Proveďte následující postup:

 • Pokud se pokoušíte vytvořit telefonické připojení, ověřte správnost vytáčeného telefonního čísla. Vytočte toto číslo z telefonu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení pomocí modemu, přesvědčte se, zda modem funguje správně. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s modemem.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení k virtuální privátní síti (VPN), přesvědčte se, zda je správně zadán název hostitele nebo adresa IP cílového serveru, a zkuste vytvořit připojení znovu. Chcete-li zobrazit vlastnosti připojení, klepněte na ně pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Vlastnosti a projděte si informace na kartě Obecné. Další informace získáte u správce systému sítě VPN, k níž se pokoušíte připojit.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení k síti VPN, může být pokus o vytvoření připojení blokován zahlcením sítě nebo síťovým zařízením (například bránou firewall). Další informace získáte u správce systému sítě VPN, k níž se pokoušíte připojit.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit širokopásmové připojení, přesvědčte se, zda je název služby správný, a pokuste se připojení vytvořit znovu. Chcete-li zobrazit vlastnosti připojení, klepněte na ně pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Vlastnosti a projděte si informace na kartě Obecné. Další informace získáte od zprostředkovatele širokopásmových služeb.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit širokopásmové připojení, přesvědčte se, zda je nainstalován nezbytný hardware (jako je kabelový modem) a zda funguje správně. Další informace získáte od zprostředkovatele širokopásmových služeb.

679

Modem nebo jiné zařízení nezvedlo telefon. Mnoho modemů tuto chybu hlásí v případě, že vzdálený modem nezvedne telefon. Zkontrolujte číslo a vytočte je znovu. Jedná-li se o připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě, zkontrolujte název hostitele a adresu IP cílového serveru a pokuste se znovu připojit. Opakované vytáčení lze automatizovat pomocí karty Možnosti ve vlastnostech daného připojení. Informace naleznete v tématu Konfigurování možností opakovaného vytáčení.

680

K modemu je pravděpodobně nesprávně připojena telefonní linka nebo je od něj odpojena. U čísla je pravděpodobně vyžadována předvolba pro přístup k vnějším linkám, například číslo 9, nebo je číslo příliš dlouhé.

Zkontrolujte, zda je telefonní linka zapojena do správné zásuvky modemu. Také se ujistěte, že jste přidali veškerá speciální přístupová čísla pro připojení k vnější lince, například předvolbu 9 následovanou čárkou (například 9,555-0100). Další informace naleznete v tématu Konfigurace modifikátorů telefonního čísla.

Ověřte, zda není na lince slyšet přerušovaný tón, který označuje zprávy hlasové pošty.

Mnoho modemů není schopno vytočit telefonní číslo s více než 34 číslicemi. Pokud tyto modemy narazí na delší čísla, rozdělí je na dvě nebo více částí a vytočí pouze první z nich. K této situaci dochází u modemů USRobotics a Multitech. Jediné známé řešení tohoto problému je použít modem jiného výrobce.

Další informace naleznete v tématu Možnosti odborné pomoci.

681

Některý z konfiguračních souborů síťových připojení pravděpodobně obsahuje neplatné informace.

Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.

691

Účet není zaregistrován v seznamu domény, vypršela platnost hesla nebo jste nesprávně zadali údaje. Pokud nezadáte doménu, pokusí se server pro vzdálený přístup ověřit vaše uživatelské jméno a heslo v doméně, které je členem.

Znovu zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu. Pokud si těmito údaji nejste jisti, obraťte se na správce systému.

692

Modem nebo jiné zařízení nereaguje z některého z následujících důvodů:

 • Modem je vypnut, nepracuje správně nebo není správně připojen k počítači.

Problém lze vyřešit následujícím postupem:

 • Modem resetujte. Další informace naleznete v dokumentaci k modemu.
 • Používáte-li externí modem, ujistěte se, že máte správný sériový kabel, který je správně připojen. Zkuste nahradit kabel modemu. Také v případě připojení externího modemu k sériovému portu adaptérem se ujistěte, že je adaptér správně zapojen pro účely komunikace s modemem. Adaptér pro myš z 9 na 25 kolíků například nesprávně spolupracuje se sériovým síťovým připojením.
 • Sériový port nebo adaptér pro více portů otestujte a v případě nutnosti jej nahraďte.
 • Ujistěte se, že jsou u modemu správně nakonfigurovány možnosti metody handshaking. Informace o různých možnostech metody handshaking, které jsou u modemu k dispozici, naleznete v dokumentaci k modemu.
 • Pokud není modem síťovými připojeními podporován, nahraďte jej podporovaným modemem.
 • Ověřte, zda není komunikační port používán jinou aplikací, například programem Hyperterminál. Je-li port používán, může se tato zpráva zobrazovat po spuštění služby Síťová připojení.
 • Další informace naleznete v tématu Možnosti odborné pomoci.

695

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

696

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

697

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

699

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

700

Příkazy obsažené v souborech skriptů nemohou mít více než 256 znaků. Rozdělte příkaz do několika příkazů. Informace naleznete v tématu Automatizace procesu telefonického přihlašování pomocí skriptů Switch.inf.

701

Sériový port není schopen interpretovat rychlost, kterou se modem pokusil připojit. Resetujte počáteční rychlost na nejbližší nižší standardní přenosovou rychlost. Informace naleznete v tématu Změna maximální rychlosti portu modemu.

703

Server, ke kterému se snažíte připojit, vyžaduje interakci uživatele. Příkaz rasdial nebo aplikace použitá při pokusu o vytočení interakci uživatele nepodporuje.

Pokud je to možné, pokuste se připojit pomocí již existujícího připojení ve složce Síťová připojení.

Jestliže k připojení používáte skriptování, zkuste využít telefonické připojení, které má nakonfigurovánu funkci Terminál. Okno terminálu pravděpodobně umožní požadovanou interakci uživatele. Informace naleznete v tématu Použití funkce Terminál pro přihlášení ke vzdálenému počítači.

704

Číslo pro zpětné volání, které jste u klienta zadali, není platné. Zkontrolujte, zda jste číslo pro zpětné volání zadali správně včetně směrového čísla oblasti.

705

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

707

Připojení pomocí protokolu X.25 ohlásilo chybu. Požádejte zprostředkovatele připojení pomocí protokolu X.25 o interpretaci poskytnutých diagnostických informací.

708

Požádejte správce systému, aby znovu aktivoval váš účet.

709

Znovu se pokuste změnit heslo. Pokud se tato zpráva nepřestane zobrazovat, ohlaste problém správci systému.

710

Snižte počáteční rychlost modemu (v bitech za sekundu) a poté znovu vytočte. Informace naleznete v tématu Změna maximální rychlosti portu modemu.

711

Připojení nelze vytvořit, protože požadovaná služba nebyla v počítači spuštěna. Přesvědčte se, zda jsou v počítači spuštěny následující služby, a poté se pokuste vytvořit připojení znovu:

 • Technologie Plug and Play
 • Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu

Informace o spouštění služby naleznete v tématu Spuštění, zastavení, pozastavení, pokračování nebo nové spuštění služby.

712

K této chybě může dojít u připojení, které je nakonfigurováno pro přijímání hovorů (biplexní připojení). Tato situace nastává, vytáčíte-li připojení ve stejném okamžiku, kdy server připojení inicializuje pro přijímání hovorů. Služba Síťová připojení zopakuje vytáčení po několika sekundách.

713

Ujistěte se, že linka ISDN je správně zapojena a ukončovací rezistory jsou správně nainstalovány (viz dokumentace ke kartě ISDN). Potom připojení znovu vytočte. Pokud se chyba nepřestane zobrazovat, obraťte se na služby zákazníkům dodavatele karty ISDN nebo telefonní společnosti poskytující připojení ISDN.

714

Všechny kanály ISDN, které jsou k dispozici, jsou obsazeny. Linka ISDN poskytovaná na úrovni služeb BRI (Basic Rate Interface) obvykle nabízí dva kanály, kterými lze uskutečňovat hlasová volání nebo datové přenosy. V případě použití obou kanálů není služba Síťová připojení schopna vytáčet připojení. Zavěste jeden z kanálů a vytočte připojení znovu.

715

V průběhu ověřování došlo na telefonní lince k příliš velkému počtu asynchronních chyb. Akci zopakujte. Pokud problém potrvá, snižte přenosovou rychlost a zakažte veškeré nastavené funkce modemu. Informace naleznete v tématech Změna maximální rychlosti portu modemu a Konfigurace nainstalovaného modemu.

716

Vyskytly se potíže s konfigurací protokolu TCP/IP na serveru pro vzdálený přístup. Připojení například od serveru vyžaduje adresu TCP/IP, která není použitelná.

Obraťte se na správce systému a ověřte nastavení protokolu TCP/IP na serveru.

717

Pokuste se použít adresu IP, která ve vzdálené síti nezpůsobuje konflikty. Pokud je to možné, zabraňte konfliktům mezi adresami použitím služby DHCP. Informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení protokolu TCP/IP.

718

Připojení PPP (Point to Point Protocol) bylo iniciováno, ale nebylo dokončeno, protože vzdálený počítač neodpověděl v časovém limitu nebo neposkytl platnou odpověď. K této situaci mohlo dojít z několika důvodů:

 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení k virtuální privátní síti, zkuste zadat název domény a uživatelské jméno do pole Uživatelské jméno následujícím způsobem: DOMÉNA\uživatelské_jméno, a zkuste vytvořit připojení znovu.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení ke vzdálené síti, může být pokus o vytvoření připojení blokován zahlcením sítě nebo síťovým zařízením (například bránou firewall). Pokuste se vytvořit připojení později nebo se obraťte na správce vzdálené sítě se žádostí o informace.
 • Pravděpodobně bude nutné nainstalovat aktualizované ovladače pro modem, síťovou kartu nebo jiné připojovací zařízení. Další informace získáte od výrobce hardwaru.

719

Konverzace PPP byla zahájena, ale byla ukončena z důvodu požadavku vzdáleného počítače. Na serveru pravděpodobně došlo k chybě.

720

Připojení nelze vytvořit, protože se neshoduje nastavení protokolu PPP (Point to Point Protocol) ve vašem počítači a ve vzdáleném počítači. Proveďte následující postup:

 • Přesvědčte se, zda je nainstalován protokol TCP/IP a zda je povolen pro tento typ připojení. Další informace naleznete v tématu Povolení síťové součásti.
 • Přesvědčte se, zda jsou nainstalovány všechny protokoly nutné k vytvoření tohoto typu připojení. Další informace naleznete v tématu Operace a protokoly PPP.
 • Další informace o vytvoření tohoto typu připojení vám poskytne správce vzdáleného počítače.

721

Připojení nelze vytvořit, protože vzdálený počítač neodpověděl na žádost o připojení. Proveďte následující postup:

 • Zkontrolujte, zda modem správně funguje. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s modemem.
 • Přesvědčte se, zda je protokol TCP/IP nainstalován a nakonfigurován správně pro toto připojení. Další informace naleznete v tématu Připojení k síti Internet pomocí protokolu PPPoE.
 • Toto připojení může vyžadovat okno terminálu. Další informace o povolení okna terminálu naleznete v tématu Použití funkce Terminál pro přihlášení ke vzdálenému počítači.
 • Pokud se pokoušíte vytvořit připojení k virtuální privátní síti (VPN), přesvědčte se, zda je správně zadán název hostitele nebo adresa IP cílového serveru, a zkuste vytvořit připojení znovu. Chcete-li tyto informace zkontrolovat, klepněte pravým tlačítkem myši na připojení, klepněte na příkaz Vlastnosti a poté prohlédněte informace na kartě Obecné.

722

Přijatý paket protokolu PPP nemá platný formát. Správce systému bude pravděpodobně k vyřešení problému potřebovat zaznamenat události protokolu PPP do souboru. Další informace naleznete v tématu Zdroje odborné pomoci.

723

Maximální délka telefonního čísla je 128 znaků včetně předvolby a linky.

726

K vytáčení pomocí protokolu IPX je možné použít pouze jedno připojení.

728

Vznikly potíže s konfigurací protokolu TCP/IP. Restartujte počítač, aby se projevily všechny nedávné změny konfigurace.

729

Ověřte, zda je nainstalován protokol TCP/IP. Další informace naleznete v tématu Přidání síťové součásti.

731

U řídicího protokolu PPP byly vyžadovány určité údaje, které nejsou nakonfigurovány. Chcete-li zjistit, v čem spočívá problém domluvy protokolu PPP, požádejte správce systému o povolení protokolování pomocí nástroje Netsh.exe.

732

Vyjednávání parametrů protokolu PPP nebylo úspěšné, protože mezi místním a vzdáleným počítačem nedošlo ke shodě ohledně společné sady parametrů. U správce systému ověřte konfiguraci síťových protokolů, jako jsou TCP/IP a IPX. Správce systému může také povolit protokolování událostí protokolu PPP pomocí nástroje Netsh.exe, které může pomoci určit problém domluvy protokolu PPP.

733

Připojení nelze dokončit, protože váš počítač a vzdálený počítač nemohou vyjednat řídicí protokoly PPP. Proveďte následující postup:

 • Přesvědčte se, zda jsou nainstalovány všechny síťové součásti nezbytné pro toto připojení a zda jsou správně nakonfigurovány pro tento typ připojení. Další informace naleznete v tématech Přidání síťové součásti a Konfigurace připojení ke vzdálené síti.
 • Povolte nebo zakažte pro toto připojení vícelinkové vyjednávání. Chcete-li nakonfigurovat vícelinkové připojení, otevřete složku Síťová připojení, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu připojení, klepněte na příkaz Vlastnosti, klepněte na kartu Síť a poté klepněte na tlačítko Nastavení.

734

Řídicí protokol linky PPP byl ukončen. Existuje několik možných příčin. Proveďte následující postup:

 • U poskytovatele služeb Internetu se pravděpodobně vyskytly problémy. Obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.
 • Zabezpečovací protokoly na serveru, k němuž se pokoušíte připojit, jsou nekompatibilní s nastavením zabezpečení. Ve složce Síťová připojení klepněte pravým tlačítkem na používané připojení. Klepněte na příkaz Vlastnosti a pak na kartu Zabezpečení. V poli Ověřit identitu pomocí vyberte možnost Povolit nezabezpečené heslo.
 • Rozšíření LCP nejsou podporována. Ve složce Síťová připojení klepněte pravým tlačítkem na používané připojení. Klepněte na příkaz Vlastnosti a pak na kartu Síť. Klepněte na tlačítko Nastavení a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit rozšíření protokolu LCP.

735

Připojení je nakonfigurováno tak, aby vyžadovalo určitou adresu IP. U serveru není nakonfigurováno povolování klientů vyžadujících určitou adresu IP nebo je tato adresa IP již používána jiným klientem. Pokud je to možné, zabraňte konfliktům mezi adresami použitím služby DHCP. Informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení protokolu TCP/IP.

736

Konverzace řídicího protokolu sítě PPP byla zahájena, ale byla ukončena z důvodu požadavku vzdáleného počítače. Na serveru pravděpodobně došlo k chybě. Obraťte se na správce systému. Správce systému může také povolit protokolování událostí protokolu PPP pomocí nástroje Netsh.exe, které může pomoci určit problém domluvy protokolu PPP.

737

Místní a vzdálený počítač účastnící se konverzace PPP jsou jeden počítač. Tato situace obvykle znamená, že některé zařízení na lince (například modem) vrací znaky zpět. Zkuste tato zařízení resetovat.

U serverů jiných prodejců může tato chyba znamenat, že vzdálený počítač se před připojením pokouší o přihlášení typu TTY (teletypewriter). Připojení lze na kartě Zabezpečení nakonfigurovat tak, aby se po připojení zobrazoval terminál.

738

Server není schopen přiřadit počítači adresu IP z fondu přidělených adres. Požádejte správce systému o nakonfigurování připojení tak, aby u klienta používalo určitou adresu IP, která nezpůsobuje konflikty ve vzdálené síti. Pokud je to možné, můžete také zabránit konfliktům použitím služby DHCP. Informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení protokolu TCP/IP.

739

Tato chyba nastane pouze při vytváření připojení PPP k serveru, který nepracuje v systému Windows. Standardní ověřovací protokoly PPP používané pro spolupráci s jinými servery vyžadují, aby heslo bylo k dispozici v nezašifrované podobě. Servery pracující v systému Windows uchovávají z důvodu zabezpečení pouze zašifrovanou podobu hesla.

740

Inicializace zařízení TAPI nakonfigurovaných pro službu Síťová připojení se nezdařila nebo tato zařízení nebyla správně nainstalována. Restartováním počítače zajistěte, aby se projevily všechny změny konfigurace provedené v poslední době. Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

741

Tuto chybu lze odstranit buď zaškrtnutím políčka Vyžadovat šifrování dat (zavěsit, pokud není k dispozici) umístěného na kartě Zabezpečení, nebo zrušením jeho zaškrtnutí. Informace o nastavení zabezpečení na straně klienta vám poskytne správce systému.

K této chybě může také dojít v případě, že heslo má více než 14 znaků, zaškrtli jste políčko Vyžadovat šifrování dat (zavěsit, pokud není k dispozici) na kartě Zabezpečení a ve skupinovém rámečku Ověřit identitu pomocí jste zaškrtli políčko Vyžadovat zabezpečené heslo. Použijte heslo s méně než 14 znaky, zrušte zaškrtnutí políčka Vyžadovat šifrování dat (zavěsit, pokud není k dispozici) a ve skupinovém rámečku Ověřit identitu pomocí zrušte zaškrtnutí políčka Přijmout nezabezpečené heslo.

Informace naleznete v tématech Konfigurace připojení ke vzdálené síti a Virtuální privátní sítě, ověření a šifrování dat připojení.

742

U vzdáleného počítače není k dispozici vyžadovaná úroveň šifrování. Jeden počítač pravděpodobně používá 128bitovou technologii šifrování, zatímco druhý používá 40bitové nebo 56bitové šifrování. Požádejte správce systému o určení úrovně šifrování a o ověření, zda server používá tutéž úroveň šifrování. Další informace naleznete v tématu Šifrování dat.

743

Server pro vzdálený přístup vyžaduje šifrování, ale u připojení není šifrování povoleno. Informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení ověření identity a šifrování dat.

751

Bylo zadáno neplatné číslo zpětného volání. Číslo může obsahovat pouze číslice od 0 do 9, znaky T, P, W, (, ), -, @ a mezeru. Zadejte správné číslo a vytočte připojení znovu.

752

Při zpracování skriptu byla zjištěna chyba v syntaxi. Informace naleznete v tématech Automatizace procesu telefonického přihlašování pomocí skriptů Switch.inf a Poradce při potížích s přihlašovacími skripty.

753

Toto připojení je právě používáno službou Směrování a vzdálený přístup. Pomocí služby Směrování a vzdálený přístup připojení ukončete. Připojení je zobrazeno v seznamu rozhraní směrování nebo v seznamu klientů se vzdáleným přístupem.

754

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.

Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

755

Obraťte se na správce systému.

756

Počkejte a akci zopakujte později.

757

Došlo k vnitřní chybě.

 • Zkontrolujte síťovou konfiguraci počítače.
 • Zkontrolujte funkčnost všech zařízení.
 • Další informace o diagnostice problému získáte klepnutím na tlačítko Start a následným klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

Pokud chyba potrvá, vyhledejte pomocí nástroje Prohlížeč událostí podrobná varování a chyby.

758

K této chybě může dojít, když se pokusíte funkci povolit poté, co aplikace povolí použití služby Sdílení připojení k Internetu v době, kdy je otevřeno dialogové okno vlastností připojení. Zavřete a znovu otevřete dialogové okno vlastností připojení. Políčko Povolit sdílení připojení k Internetu na kartě Upřesnit by mělo být zaškrtnuto.

760

Při pokusu o povolení směrování došlo k vnitřní chybě. Obraťte se na správce systému.

761

Při povolování použití služby Sdílení připojení k Internetu došlo k vnitřní chybě. Obraťte se na správce systému.

763

Zavřete a poté znovu otevřete dialogové okno vlastností připojení. Políčko Povolit sdílení připojení k Internetu na kartě Upřesnit by mělo být zaškrtnuto. Ze seznamu vyberte připojení LAN.

764

Nainstalujte čtecí zařízení karty Smart Card.

765

Služba Sdílení připojení k Internetu konfiguruje u připojení LAN domácí nebo malé podnikové sítě statickou adresu. S toutéž adresou je již v systému nakonfigurován jiný síťový adaptér. Před povolením použití služby Sdílení připojení k Internetu změňte statickou adresu síťového adaptéru.

766

Obraťte se na správce systému. Pokud jste členem domény služby Active Directory a potřebujete požádat o certifikát, přečtěte si téma Vyžádání certifikátu. Pokud nejste členem domény služby Active Directory nebo potřebujete požádat o certifikát ze sítě Internet, naleznete informace v tématu Odeslání žádosti o uživatelský certifikát prostřednictvím webu.

767

Odeberte nadbytečné statické adresy IP nebo znovu nakonfigurujte připojení LAN pro službu DHCP. Informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení protokolu TCP/IP.

768

Pokud není šifrování nutné, zakažte je a akci zopakujte. Informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení ověření identity a šifrování dat.

769

Zadali jste cílovou adresu, která není platná, nebo server pro vzdálený přístup nepracuje. Zkontrolujte cílovou adresu a akci zopakujte.

770

Vzdálený počítač pravděpodobně neumožňuje připojení na základě pravidla pro identifikaci volajícího nebo na základě jiného nastavení hardwaru.

771

Počkejte a akci zopakujte později.

772

Obraťte se na správce systému.

773

Zadejte správné číslo a akci zopakujte.

774

Počkejte a akci zopakujte později. Tato chyba může naznačovat problém s časovým limitem nebo potíže se vzdáleným počítačem.

775

Vzdálený počítač blokuje připojení na základě pravidla pro identifikaci volajícího nebo na základě zásady plánování, která povoluje přístup pouze v určité době, případně kvůli jinému nastavení.

776

Obraťte se na správce systému.

777

Obraťte se na správce systému.

778

V procesu ověřování je server identifikován počítačem a počítač identifikován serverem. Dojde-li k této chybě, znamená to, že počítač server nerozpoznal.

779

Nainstalujte čtecí zařízení karty Smart Card. Informace naleznete v tématu Instalace čtecího zařízení karty Smart Card do počítače.

780

Došlo k vnitřní chybě. Obraťte se na správce systému. Pravděpodobně bude nutné nakonfigurovat připojení pro protokol EAP.

781

Toto připojení L2TP/IPSec vyžaduje, aby byl v počítači nainstalován platný certifikát, ale odpovídající certifikát nebyl nalezen. Proveďte následující postup:

782

Odeberte směrovací protokol NAT (Network Address Translation). Informace naleznete v tématu Odstranění směrovacího protokolu IP.

783

Před povolením použití služby Sdílení připojení k Internetu ověřte, zda je správně připojen adaptér LAN a odpovídající kabely.

784

Nakonfigurujte připojení tak, aby používalo stejný název jako karta Smart Card. Otevřete dialogové okno vlastností daného připojení. Na kartě Zabezpečení klepněte na přepínač Upřesnit nastavení a poté na tlačítko Nastavení. Klepněte na položku Karta Smart Card nebo jiný certifikát (šifrování povoleno), klepněte na tlačítko Vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Pro připojení použít jiné uživatelské jméno.

785

Nakonfigurujte připojení tak, aby používalo kartu Smart Card. Informace naleznete v tématu Povolení ověření pomocí karty Smart Card nebo jiného certifikátu.

786

Obraťte se na správce vzdálené sítě. Připojení se pravděpodobně nedaří z některého z následujících důvodů:

 • Certifikát počítače je neplatný, vypršela jeho platnost nebo nemá potřebný předsdílený klíč.
 • Žádný z certifikátů počítače není pro server důvěryhodný.
 • Počítač používá předsdílený klíč, který není platný. Použijte jiný předsdílený klíč.

Pokud jste členem domény služby Active Directory a potřebujete požádat o certifikát, přečtěte si téma Vyžádání certifikátu. Pokud nejste členem domény služby Active Directory nebo potřebujete požádat o certifikát ze sítě Internet, naleznete informace v tématu Odeslání žádosti o uživatelský certifikát prostřednictvím webu. Další informace o zabezpečení vzdáleného přístupu naleznete v tématu Činnost funkce zabezpečení při připojení.

787

Obraťte se na správce systému. Připojení se pravděpodobně nedaří z některého z následujících důvodů:

 • Vaše pověření (uživatelské jméno a heslo) jsou nesprávná.
 • Vypršela platnost certifikátu, který počítač používá.
 • Vypršela platnost certifikátu, který používá server.

Pokud jste členem domény služby Active Directory a potřebujete požádat o certifikát, přečtěte si téma Vyžádání certifikátu. Pokud nejste členem domény služby Active Directory nebo potřebujete požádat o certifikát ze sítě Internet, naleznete informace v tématu Odeslání žádosti o uživatelský certifikát prostřednictvím webu.

788

Obraťte se na správce systému. Aktuální konfigurace parametrů protokolu L2TP není kompatibilní s implementací protokolu L2TP společnosti Microsoft.

789

Obraťte se na správce systému.

790

Obraťte se na správce systému. Připojení se pravděpodobně nedaří z některého z následujících důvodů:

 • Server, ke kterému se snažíte připojit, nemá certifikát.
 • Server, ke kterému se snažíte připojit, nemá správný certifikát.
 • U připojení není nakonfigurováno použití správného certifikátu.

Pokud jste členem domény služby Active Directory a potřebujete požádat o certifikát, přečtěte si téma Vyžádání certifikátu. Pokud nejste členem domény služby Active Directory nebo potřebujete požádat o certifikát ze sítě Internet, naleznete informace v tématu Odeslání žádosti o uživatelský certifikát prostřednictvím webu. Další informace o zabezpečení vzdáleného přístupu naleznete v tématu Činnost funkce zabezpečení při připojení.

791

Obraťte se na správce systému. Připojení se pravděpodobně nedaří z některého z následujících důvodů:

 • Vzdálený server je pravděpodobně offline.
 • Server, ke kterému se snažíte připojit, nemá správná pověření.
 • Připojení není nakonfigurováno se správnými pověřeními.

792

Zkontrolujte připojení k Internetu. Pokud připojení funguje, obraťte se na správce systému. Připojení se pravděpodobně nedaří z některého z následujících důvodů:

 • Vzdálený server je pravděpodobně offline.
 • Server, ke kterému se snažíte připojit, nemá správná pověření.
 • Připojení není nakonfigurováno se správnými pověřeními.
 • Připojení je nakonfigurováno pro jinou metodu zabezpečení než vzdálený počítač. Zkuste změnit typ připojení VPN. Chcete-li změnit typ připojení VPN, klepněte na ně pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Vlastnosti a projděte si informace na kartě Síť.

793

Obraťte se na správce systému. Připojení se pravděpodobně nedaří z některého z následujících důvodů:

 • Vzdálený server je pravděpodobně offline.
 • Server, ke kterému se snažíte připojit, nemá správná pověření.
 • Připojení není nakonfigurováno se správnými pověřeními.
 • Počítač používá předsdílený klíč, který není platný. Použijte jiný předsdílený klíč.

Další informace o zabezpečení vzdáleného přístupu naleznete v tématu Činnost funkce zabezpečení při připojení.

794

Chcete-li umožnit toto připojení, je třeba nakonfigurovat příslušný atribut ve vzdálené síti. Obraťte se na správce systému vzdálené sítě.

795

Chcete-li umožnit toto připojení, je třeba nakonfigurovat příslušný atribut ve vzdálené síti. Obraťte se na správce systému vzdálené sítě.

796

Chcete-li umožnit toto připojení, je třeba nakonfigurovat příslušný atribut ve vzdálené síti. Obraťte se na správce systému vzdálené sítě.

797

Toto připojení vyžaduje použití modemu. Proveďte následující postup:

 • Ukončete všechny ostatní programy a zkuste vytvořit připojení znovu. Je možné, že je modem nebo komunikační port, k němuž je modem připojen, používán jiným programem.
 • Přesvědčte se, zda je v počítači nainstalován modem. Další informace naleznete v tématu Instalace modemu.
 • Zkontrolujte správnou funkčnost modemu. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s modemem.

798

Obraťte se na správce systému. Pokud jste členem domény služby Active Directory a potřebujete požádat o certifikát, přečtěte si téma Vyžádání certifikátu. Pokud nejste členem domény služby Active Directory nebo potřebujete požádat o certifikát ze sítě Internet, naleznete informace v tématu Odeslání žádosti o uživatelský certifikát prostřednictvím webu.

799

Zkontrolujte nastavení adresy IP u všech počítačů připojených k místní síti a v případě potřeby je nakonfigurujte znovu. Informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení protokolu TCP/IP.

800

Připojení k serveru VPN nelze vytvořit pomocí protokolu PPTP nebo L2TP. Tato chyba je pravděpodobně způsobena jednou či několika následujícími příčinami:

 • Server PPTP není dostupný. Zadaný název serveru pravděpodobně neexistuje nebo jsou přenosy PPTP blokovány síťovou součástí, například bránou firewall.
 • Ověřte, zda název serveru PPTP pro toto připojení je správný. Informace o ověřování konfigurace naleznete v tématu Konfigurace připojení ke vzdálené síti.
 • Zkontrolujte, zda je pro toto připojení povolena brána firewall pro připojení k Internetu. Další informace naleznete v tématu Nastavení a správa brány firewall pro připojení k Internetu (ICF).
 • Další podporu vám poskytne správce systému.

Server L2TP/IPSec není dosažitelný. Zadaný název serveru pravděpodobně neexistuje. Konfigurace připojení pravděpodobně brání v tom, aby protokol IPSec vytvořil se serverem zabezpečený kanál. Přenosy IPSec pravděpodobně blokuje síťová součást, například rozhraní pro překládání adres (NAT) nebo brána firewall.

801

Digitální certifikát odeslaný serverem však nelze ověřit. Tato chyba je pravděpodobně způsobena jednou či několika následujícími příčinami:

 • Místní systém nemůže ověřit kořen řetězce certifikátů, který byl odeslán serverem.
 • Určili jste server a důvěryhodný kořenový certifikační úřad pro místní systém. Klientský počítač nemůže ověřit kořenový certifikační úřad, který pravděpodobně nelze najít, což vygeneruje chybu.
 • Pokud server není součástí domény, pravděpodobně nemá kořenový certifikační úřad.

Řešení problému:

 • Zajistěte, abyste obdrželi kořenový certifikát, a proveďte jeho distribuci všem uživatelům a počítačům, u kterých je nutné vytvořit vztah důvěryhodnosti v kořenovém úřadu.
 • Pomocí zásad skupiny ověřte správné nastavení zásady pro důvěryhodný kořenový certifikační úřad. Další informace naleznete v tématu Zásady zajištění důvěryhodnosti kořenových certifikačních úřadů.
 • Další podporu vám poskytne správce systému.

802

Používanou kartu Smart Card nelze rozpoznat. Tato chyba je pravděpodobně způsobena jednou či několika následujícími příčinami:

 • Karta Smart Card není správně vložena. Mohla být například vložena obráceně.
 • Čtecí zařízení není správně nainstalováno.
 • Pokud používáte software zprostředkovatele kryptografických služeb, je pravděpodobně poškozen nebo nesprávně nainstalován.

Řešení problému:

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft