TechNet
Knihovna TechNet

Zjištění verze zprostředkujícího certifikačního úřadu na webovém serveru

Platnost globálního identifikátoru serveru zprostředkujícího kořenového certifikačního úřadu VeriSign (128bitové SSL) skončila 7. ledna 2004. Po 7. lednu 2004 bude tedy na serverech, které nebyly aktualizovány na nový globální identifikátor serveru zprostředkujícího kořenového certifikačního úřadu a na kterých je spuštěná služba IIS, pravděpodobně docházet k potížím s navázáním klientských relací SSL pomocí protokolu Secure Hypertext Transfer Protocol.

notePoznámka
Servery, které používají 40bitové zabezpečené certifikáty serverů společnosti VeriSign, nejsou tímto vypršením platnosti ovlivněny.
ImportantDůležité informace
Chcete-li provádět následující postupy, musíte být členem skupiny Administrators v místním počítači. Z hlediska zabezpečení je nejlepší přihlásit se k počítači pod účtem, který není členem skupiny Administrators, a pak pomocí příkazu runas spustit Správce služby IIS, který zajistí oprávnění správce. Do příkazového řádku zadejte příkaz runas /user:název_účtu_správy "mmc %systemroot%\system32\inetsrv\iis.msc".

Zjištění verze zprostředkujícího certifikačního úřadu na webovém serveru

 1. V nabídce Start vyberte položku Spustit, zadejte příkaz mmc a pak klepněte na tlačítko OK.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat modul snap-in klepněte na tlačítko Přidat, v seznamu modulů snap-in vyberte položku Certifikáty a pak klepněte na tlačítko Přidat.

 4. Vyberte položku Účet počítače a klepněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte položku Místní počítač (počítač, ve kterém je spuštěna tato konzola) a pak klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko Zavřít a pak na tlačítko OK.

 7. V okně konzoly rozbalte uzel Certifikáty a pak uzel Zprostředkující certifikační úřady.

 8. Klepněte na složku Certifikáty.

 9. Ve sloupci Vystaveno pro vyhledejte certifikát s názvem „www.verisign.com/CPS Incorp.by Ref. LIABILITY LTD. ©97 Verisign“.

 10. Klepněte na certifikát pravým tlačítkem myši a pak vyberte příkaz Otevřít.

  Pokud platnost certifikátu vypršela, zobrazí se na kartě Obecné následující zpráva:

  Platnost tohoto certifikátu již vypršela nebo dosud nenastala.

  Je-li certifikát aktuální, na kartě Obecné se zobrazí zpráva:

  Tento certifikát je určen k následujícímu účelu:

  Následuje seznam účelů, pro které lze certifikát použít.

 11. Poznamenejte si údaje z pole Platnost od data do data a pak klepněte na tlačítko OK.

 12. Pokud chcete na svém webovém serveru aktualizovat zprostředkující kořenové certifikační úřady, postupujte podle pokynů uvedených na webovém serveru společnosti Verisign.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft