TechNet
Knihovna TechNet

Zobrazení nápovědy na webu

Nápověda pro operační systémy Microsoft® Windows Server™ 2003 je dostupná na webovém serveru společnosti Microsoft: Nejsou zde však k dispozici samostatné sady témat pro jednotlivé verze v rámci této skupiny produktů. Aby bylo duplikování obsahu co nejmenší a dosahovalo se optimálních výsledků vyhledávání, obsahuje každé téma v nápovědě k produktu informace o tom, jak daná funkce funguje v jednotlivých verzích produktu. V každém tématu jsou také uvedeny rozdíly mezi jednotlivými verzemi. Pokud dané téma neobsahuje informace o rozdílech, funguje popisovaná funkce ve všech operačních systémech Windows Server 2003 stejně.

Kromě rozdílů mezi verzemi produktů mohou mít na to, zda bude váš server pracovat stejným způsobem a bude mít stejné uživatelské rozhraní, jak je v tématu uvedeno, vliv některých další rozdíly. Například kroky pro otevření položky v Ovládacích panelech se mohou mírně lišit podle toho, jak je server nakonfigurován. To, proč se může nastavení uvedené v tématech nápovědy na webu lišit od nastavení na konkrétním serveru, je podrobněji vysvětleno v následujícím seznamu:

 • Verze operačního systému Windows Server 2003 pro typy počítačů
  V počítačích mohou být nainstalovány různé mikroprocesory, jsou pro ně proto k dispozici různé verze operačního systému Windows Server 2003, avšak ne všechny funkce jsou ve všech verzích k dispozici. Například verze operačního systému Windows Server 2003 pro systémy s procesory x64 mají jiné sady funkcí než 32bitové verze a verze pro systémy s procesorem Itanium. To, zda je funkce k dispozici v příslušné verzi, zjistíte tak, že si přečtete témata týkající se této funkce. Další informace naleznete v tématu Přístup k informacím o kompatibilitě a Informace pro 64bitové ovladače a software.
 • Verze operačního systému Windows Server 2003 podle účelu použití
  Společnost Microsoft vydala několik různých verzí operačního systému Windows Server 2003, abyste si mohli zvolit, jaká sada funkcí nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Například sada funkcí operačního systému Windows Server 2003 Web Edition je optimalizována pro konkrétní účel a řada funkcí, které tomuto účelu neodpovídají, není v této verzi k dispozici. Pokud popisovaná funkce není k dispozici ve všech verzích operačního systému, je to v tématech s postupem uvedeno. Další informace o dostupnosti funkcí pro konkrétní verze systému Windows Server 2003 získáte na webovém serveru společnosti Microsoft.
 • Aktualizace Service Pack
  Na uživatelské rozhraní a funkce serveru mají vliv také aktualizace Service Pack. V tématech jsou pak popisovány změny, ke kterým dochází v případě instalace aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows Server 2003. Další informace o aktualizaci SP1 získáte na stránkách Technical Overview of Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (Technický přehled aktualizace Service Pack 1 systému Windows Server 2003) a Changes to Functionality in Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (Změny funkcí v systému Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1).
 • Oprávnění účtů
  Je možné, že nebudete moci provádět určité úkoly. Bude to záviset na oprávněních, která jsou udělena účtu použitému k přihlášení. Další informace o oprávněních k účtům naleznete v tématech Uživatelské účty a účty počítačůMístní uživatelské účty.
 • Nastavení uživatelských předvoleb
  V popisu funkcí v nápovědě k systému Windows Server 2003 je předpokládáno výchozí nastavení možností (jako jsou například styly nabídek a umístění souborů). Pokud se toto nastavení změnilo, bude pravděpodobně potřeba postupovat mírně odlišně, než jak je uvedeno v těchto tématech nápovědy. Další informace o nastavení uživatelských předvoleb získáte v tématu Nastavení uložená v profilu uživatele a Nastavení proměnných prostředí.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft