TechNet
Knihovna TechNet

Přístup k síti: Udělit anonymním uživatelům oprávnění skupiny Everyone

Přístup k síti: Udělit anonymním uživatelům oprávnění skupiny Everyone

Popis

Toto nastavení zabezpečení určuje, jaká další oprávnění jsou v rámci anonymního připojení k počítači přidělena.

Systém Windows umožňuje anonymním uživatelům provádět různé činnosti (například zobrazit výčet názvů účtů domény a sdílených síťových položek). To je vhodné zejména v případě, že chce správce udělit přístup uživatelům v důvěryhodné doméně, která neumožňuje spravovat vzájemnou důvěryhodnost. Ve výchozím nastavení je identifikátor zabezpečení (SID) Everyone odebrán z tokenu vytvořeného pro anonymní připojení. Oprávnění udělená skupině Everyone se tedy nevztahují na anonymní uživatele. Je-li tato možnost nastavena, mají anonymní uživatelé přístup pouze k těm prostředkům, pro něž bylo výslovně uděleno oprávnění anonymním uživatelům.

Pokud je tato zásada povolena, bude identifikátor SID skupiny Everyone přidán do tokenu vytvořeného pro anonymní připojení. V tomto případě budou mít anonymní uživatelé přístup k jakémukoli prostředku, pro který byla udělena oprávnění skupině Everyone.

Výchozí nastavení: Zakázáno.

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Toto nastavení zabezpečení lze nakonfigurovat otevřením příslušné zásady a rozbalením následující struktury stromu konzoly: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení.

Podrobné pokyny týkající se konfigurace zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Další informace naleznete v tématech:

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft