TechNet
Knihovna TechNet

Použití sad Windows Deployment Kit a Resource Kit

 

Použití sad Microsoft Windows Deployment Kit a Resource Kit

Sady Microsoft® Windows® Deployment Kit a Resource Kit poskytují odborníkům v oblasti informačních technologií technické informace a nástroje, které potřebují k úspěšnému zavedení a používání systému Windows.

V tématech nápovědy Microsoft® Windows® Server 2003 Deployment Kit, Microsoft® Windows® Server 2003 Resource Kit a Dokumentace k sadě Microsoft® Windows® XP Professional Resource Kit na serveru nápovědy a odborné pomoci naleznete popis obsahu těchto zdrojů informací. Další informace o nákupu těchto sad a dokumentaci k nim naleznete na webovém serveru sad Windows Deployment Kit a Resource Kit. Tento webový server rovněž obsahuje další důležitou dokumentaci vytvořenou týmy, které se zabývají sadou Windows Resource Kit, včetně příručky Windows Server 2003 System Administration Scripting Guide a dokumentace systému Windows 2000.

Důležité informace

  • Některé odkazy uvedené na této stránce odkazují na webové stránky v angličtině (nezávisle na jazykové verzi operačního systému, který používáte). Pokud nainstalujete sadu Windows Deployment Kit nebo Resource Kit do neanglické verze operačního systému, bude v okně Nápověda a odborná pomoc obsah v angličtině promíchán s neanglickým obsahem.

Použití Centra pro nápovědu a odbornou pomoc systémů Windows Server 2003 ze systému Windows XP Professional

Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc systémů Windows Server 2003 obsahuje technické informace pro odborníky v oblasti informačních technologií, které nenajdete v systému Windows XP Professional. Provádíte-li správu serverů se systémem Windows Server 2003 z počítače se systémem Windows XP Professional, je vhodné nainstalovat součást Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc systémů Windows Server 2003. V takovém případě bude možné prohlížet sady Windows Deployment and Resource Kit a vyhledávat v nich přímo v okně Centra pro nápovědu a odbornou pomoc systémů Windows Server 2003. Získáte tak jednoduchý přístup ke kompletnější sadě dokumentace pro zavedení a správu serveru.

Chcete-li nainstalovat Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc systémů Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows XP Professional, postupujte podle kroků v tématu nápovědy Instalace obsahu nápovědy pro serverový operační systém Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows XP Professional. Obsah nápovědy operačních systémů řady Windows Server 2003 je dostupný na disku CD-ROM, který je přiložen k sadě Windows Server 2003 Deployment Kit, na disku CD-ROM, který je přiložen k sadě Windows Server 2003 Resource Kit, a na instalačním disku CD-ROM operačních systémů Windows Server 2003.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft