TechNet
Knihovna TechNet

Automatické obnovení systému (ASR) - přehled

Automatické obnovení systému (ASR) - přehled

Pomocí nástroje pro automatické obnovení systému (ASR) je možné pravidelně vytvářet zálohovací sklady ASR jako součást celkového plánu obnovení systému v případě selhání. Nástroj ASR používejte pouze jako poslední možnost obnovení systému, pokud jste vyčerpali ostatní možnosti, mezi které patří Nouzový režim či Poslední známá platná konfigurace. Další informace o těchto i dalších možnostech obnovení naleznete v tématu Možnosti spuštění.

Nástroj ASR představuje možnost obnovení skládající se ze dvou částí: zálohování pomocí nástroje ASR a obnovení pomocí nástroje ASR. Přístup k části zálohování můžete získat prostřednictvím Průvodce přípravou automatického obnovení systému v programu Backup. Průvodce přípravou automatického obnovení systému zálohuje data Stav systému, systémové služby a všechny disky související se součástmi operačního systému. Vytváří také disketu obsahující informace o záloze, konfiguraci disků (včetně běžných a dynamických svazků) a o způsobech obnovení.

Obnovení pomocí nástroje ASR je k dispozici po stisknutí klávesy F2 při zobrazení výzvy v textové části instalace. Nástroj ASR přečte z diskety informace o konfiguraci disků a obnoví (přinejmenším) všechny podpisy disku a svazky a oddíly na discích potřebné ke spuštění počítače. (Pokusí se obnovit celou konfiguraci disku, ale za určitých okolností to pravděpodobně nebude možné.) Poté nástroj ASR nainstaluje jednoduchou instalaci systému Windows a automaticky zahájí obnovení systému ze zálohy s využitím zálohovacího skladu ASR vytvořeného Průvodcem automatickým obnovením systému.

Poznámky

  • Nástroj ASR nezálohuje datové soubory. Datové soubory pravidelně zálohujte nezávisle na záloze ASR a v případě potřeby je obnovte po spuštění systému.
  • Pomocí přepínače Všechny informace v tomto počítači v jednoduchém průvodci můžete také vytvořit disketu ASR a zálohovací sklad ASR.
  • Nástroj ASR podporuje svazky FAT16 do kapacity maximálně 2,1 GB. Nástroj ASR nepodporuje oddíly FAT16 o velikosti 4 GB, které používají clustery o velikosti 64 kB. Pokud váš systém obsahuje 4GB oddíly FAT16, převeďte je před použitím nástroje ASR ze systému souborů FAT16 na NTFS.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft