Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Automatické obnovení systému (ASR) - přehled

Automatické obnovení systému (ASR) - přehled

Pomocí nástroje pro automatické obnovení systému (ASR) je možné pravidelně vytvářet zálohovací sklady ASR jako součást celkového plánu obnovení systému v případě selhání. Nástroj ASR používejte pouze jako poslední možnost obnovení systému, pokud jste vyčerpali ostatní možnosti, mezi které patří Nouzový režim či Poslední známá platná konfigurace. Další informace o těchto i dalších možnostech obnovení naleznete v tématu Možnosti spuštění.

Nástroj ASR představuje možnost obnovení skládající se ze dvou částí: zálohování pomocí nástroje ASR a obnovení pomocí nástroje ASR. Přístup k části zálohování můžete získat prostřednictvím Průvodce přípravou automatického obnovení systému v programu Backup. Průvodce přípravou automatického obnovení systému zálohuje data Stav systému, systémové služby a všechny disky související se součástmi operačního systému. Vytváří také disketu obsahující informace o záloze, konfiguraci disků (včetně běžných a dynamických svazků) a o způsobech obnovení.

Obnovení pomocí nástroje ASR je k dispozici po stisknutí klávesy F2 při zobrazení výzvy v textové části instalace. Nástroj ASR přečte z diskety informace o konfiguraci disků a obnoví (přinejmenším) všechny podpisy disku a svazky a oddíly na discích potřebné ke spuštění počítače. (Pokusí se obnovit celou konfiguraci disku, ale za určitých okolností to pravděpodobně nebude možné.) Poté nástroj ASR nainstaluje jednoduchou instalaci systému Windows a automaticky zahájí obnovení systému ze zálohy s využitím zálohovacího skladu ASR vytvořeného Průvodcem automatickým obnovením systému.

Poznámky

  • Nástroj ASR nezálohuje datové soubory. Datové soubory pravidelně zálohujte nezávisle na záloze ASR a v případě potřeby je obnovte po spuštění systému.
  • Pomocí přepínače Všechny informace v tomto počítači v jednoduchém průvodci můžete také vytvořit disketu ASR a zálohovací sklad ASR.
  • Nástroj ASR podporuje svazky FAT16 do kapacity maximálně 2,1 GB. Nástroj ASR nepodporuje oddíly FAT16 o velikosti 4 GB, které používají clustery o velikosti 64 kB. Pokud váš systém obsahuje 4GB oddíly FAT16, převeďte je před použitím nástroje ASR ze systému souborů FAT16 na NTFS.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft