TechNet
Knihovna TechNet

Použití šablony zabezpečení na místní zásady

Použití šablony zabezpečení na místní zásady

 1. Spusťte modul snap-in Konfigurace a analýza zabezpečení.
 2. Ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na položku Konfigurace a analýza zabezpečení a poté klepněte na příkaz Otevřít databázi.
  Kde?
  • kořenový_adresář_konzoly/Konfigurace a analýza zabezpečení
 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Otevřít.
 4. (Volitelné) Pokud vytváříte novou zásadu, proveďte v dialogovém okně Importovat šablonu jednu z následujících akcí:
  • Pokud chcete z databáze odstranit všechny dříve importované šablony, zaškrtněte políčko Před importováním vyčistit tuto databázi.
  • Pokud chcete tuto šablonu přidat k libovolným dříve importovaným šablonám, zrušte zaškrtnutí políčka Před importováním vyčistit tuto databázi. (Při konfliktech hodnot má přednost šablona, která byla importována jako poslední.)
 5. V dialogovém okně Importovat šablonu vyberte požadovanou šablonu a poté klepněte na tlačítko Otevřít.
 6. Ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na položku Konfigurace a analýza zabezpečení a poté klepněte na příkaz Zkonfigurovat počítač.
 7. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li použít výchozí protokol chyb uvedený v poli Cesta k souboru protokolu chyb, klepněte na tlačítko OK.
  • Chcete-li zadat jiný protokol chyb, zadejte do pole Cesta k souboru protokolu chyb platnou cestu a název souboru.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.
 • Pokud chcete spustit modul snap-in Konfigurace a analýza zabezpečení, klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Spustit, zadejte příkaz mmc a klepněte na tlačítko OK. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít, klepněte na konzolu, kterou chcete otevřít, a potom na klepněte tlačítko Otevřít. Ve stromu konzoly potom klepněte na položku Konfigurace a analýza zabezpečení.
 • Pokud chcete zobrazit soubor protokolu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Konfigurace a analýza zabezpečení a potom klepněte na příkaz Zobrazit protokol.
 • Výchozí cesta souboru protokolu:
  kořenová_složka_systému\Documents and Settings\uživatelský_účet\Dokumenty\Security\Logs\
 • Nastavení zabezpečení v místním počítači se projeví okamžitě.
 • Informace o způsobu importu více šablon do zásad zabezpečení místního počítače naleznete v tématu Import šablony zabezpečení.
 • Pokud importujete více šablon zabezpečení, databáze vytvoří jednu složenou šablonu sloučením několika různých šablon. Konflikty budou řešeny v pořadí, v jakém byly šablony importovány. Při konfliktech nastavení má přednost šablona, která byla importována jako poslední.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft