TechNet
Knihovna TechNet

Instalace konzoly pro zotavení jako možnosti spuštění

Instalace konzoly pro zotavení jako možnosti spuštění

 1. Při práci se systémem Windows vložte do jednotky CD-ROM instalační disk CD-ROM.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit.
 3. Zadejte následující řetězec, kde D: je písmeno jednotky CD-ROM:
  V 32bitových verzích systému Windows Server 2003: D:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  -nebo-
  V systémech Windows Server 2003 ve verzi pro počítače s procesorem x64: D:\amd64\winnt32.exe /cmdcons
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako. Další informace naleznete v tématu Výchozí místní skupiny, Výchozí skupiny a Používání příkazu Run as.
 • Konzolu pro zotavení nelze nainstalovat do počítačů založených na procesoru Itanium.
 • Chcete-li spustit konzolu pro zotavení, je nutné restartovat počítač a ze seznamu dostupných operačních systémů vybrat možnost Konzola pro zotavení.
 • Chcete-li zobrazit příkazy, které jsou k dispozici v konzole pro zotavení, zadejte do příkazového řádku příkaz help.
 • Pokud počítač nelze spustit nebo používáte počítač založený na procesoru Itanium, můžete konzolu pro zotavení spustit z instalačního disku CD-ROM. Další informace o spuštění konzoly pro zotavení v případě, že počítač nelze spustit, naleznete v tématu Spuštění počítače a použití Konzoly pro zotavení.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft