Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Filtr pro přidání nebo odebrání programů

K čemu slouží filtr pro přidání nebo odebrání programů?

Filtr pro přidání nebo odebrání programů umožňuje uživateli určit, zda budou aktualizace, například aktualizace zabezpečení stažené z webu společnosti Microsoft, zobrazeny v seznamu Aktuálně nainstalované programy.

Koho se tato funkce týká?

Funkci Přidat nebo odebrat programy může v místním počítači použít jakýkoli uživatel s pověřením správce. Přestože některé aplikace mohou instalovat i odebírat jiní uživatelé než správci, většina z nich vyžaduje pověření pro správu.

Jaké stávající funkce se změnily v aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Filtrování aktualizací v seznamu Změnit nebo odebrat programy

Podrobný popis

Seznam Změnit nebo odebrat programy v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy zobrazuje nainstalované programy, které může uživatel změnit nebo odebrat. Tento seznam obsahuje také aktualizace systému Windows nebo jiných nainstalovaných programů.

V systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 může uživatel zvolit, zda budou v tomto zobrazení aktualizace systému Windows a jiných programů zobrazeny nebo skryty. Nad seznamem se zobrazí nové zaškrtávací políčko Zobrazit aktualizace umožňující uživateli mezi zobrazením nebo skrytím nainstalovaných aktualizací přepínat.

Proč je tato změna důležitá?

Výrobci softwaru vytvářejí a publikují aktualizace softwaru mnohem častěji než dříve. Tyto časté aktualizace pomáhají zvýšit spolehlivost a zabezpečení uživatelských systémů. Pokud by však měly být v seznamu Změnit nebo odebrat programy v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy zobrazeny všechny aktualizace, byl by seznam nainstalovaných programů zahlcen seznamem nainstalovaných aktualizací. Nová položka umožňující vyfiltrovat ze seznamu aktualizace a zobrazit pouze nainstalované programy usnadňuje uživatelům čtení položek v seznamu.

Co funguje jinak?

Ve výchozím nastavení se v seznamu Změnit nebo odebrat programy nezobrazí nainstalované aktualizace systému Windows. Pokud chcete zobrazit nainstalované aktualizace, zaškrtněte políčko Zobrazit aktualizace v horní části seznamu.

Tuto funkci může po označení aktualizací, které budou podle potřeby skryty, využívat jakýkoli program. Programy systému Windows vytvořené před vydáním aktualizace Windows XP Service Pack 2 budou zobrazeny bez ohledu na výběr možnosti filtrování. V seznamu budou také vždy zobrazeny aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP a aktualizace Service Pack 1 systému Windows Server 2003.

Jak tyto problémy vyřešit?

Chcete-li vypnout funkci filtrování v jednom počítači, postupujte následujícím způsobem.

Vypnutí filtru v okně Přidat nebo odebrat programy
  1. Klepnutím na příkaz Spustit v nabídce Start, zadáním příkazu regedit a stisknutím klávesy ENTER otevřete Editor registru.

  2. Přejděte k následujícímu klíči registru: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Uninstall

  3. Vyberte klíč DontGroupPatches.

  4. Ve výchozím nastavení je hodnota DWORD rovna 0. Změnou hodnoty DWORD na hodnotu 1 zakažte funkci filtrování.

CautionUpozornění
Nesprávná úprava registru může vážně poškodit systém. Před prováděním změn v registru byste měli v počítači zálohovat veškerá cenná data.

V prostředí rozlehlé sítě můžete nastavení registru ovládající funkci filtrování změnit vytvořením objektu Zásady skupiny a vrátit funkci dialogového okna Přidat nebo odebrat programy do předchozího stavu.

Jaké nastavení bylo přidáno nebo se změnilo v aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Nastavení filtru pro přidání nebo odebrání programů

Název nastavení Umístění Předchozí výchozí hodnota Výchozí hodnota Možné hodnoty

DontGroupPatches

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\

Microsoft\Windows\ CurrentVersion\

Policies\Uninstall

Není k dispozici

REG_DWORD:0

REG_DWORD:1

Je nutné změnit kód, aby bylo možné pracovat se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1?

Chcete-li pokračovat v práci s filtrem pro přidání nebo odebrání programů, není nutné programy měnit. Pokud změnu použití nové funkce v programu neprovedete, bude pracovat stejným způsobem jako doposud.

Novou funkci filtrování může po označení aktualizací, které budou ve výchozím nastavení skryty, využívat jakýkoli program. Podrobné informace týkající se postupu označení programů jako aktualizací jsou k dispozici v tématu Working with Add or Remove Programs in the Control Panel (Práce v okně Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech) knihovny MSDN na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=35318.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft