TechNet
Knihovna TechNet

Používání příkazu Run as

Používání příkazu Run as

Každé přihlášení k počítači s pověřeními pro správu může představovat pro počítač i síť bezpečnostní riziko. Z hlediska bezpečnosti je nejvhodnější nepřihlašovat se k počítači s pověřeními pro správu. Použijete-li příkaz Spustit jako, můžete provádět úkoly spojené se správou a nemusíte být k počítači přihlášeni s pověřeními pro správu. Informace o bezpečnostních rizicích spojených s přihlášením pomocí účtu správce naleznete v tématu Proč není vhodné pracovat s počítačem jako správce.

Díky příkazu Spustit jako můžete otevřít a spustit program pomocí jiného účtu a kontextu zabezpečení, než pomocí kterého jste se přihlásili. Můžete se tedy přihlásit pomocí běžného uživatelského účtu a potom spustit potřebný program pro správu pomocí příkazu Spustit jako v kontextu účtu určeného pro správu. Kontext pro správu lze použít jen pro konkrétní program a je k dispozici, dokud není program ukončen.

Zvláště důležité je, aby příkaz Spustit jako používali správci domény k provádění úkolů správy. Pokud byste se přihlašovali k počítači jako správce domény služby Active Directory, vystavovali byste tím doménu (i doménovou strukturu) ohrožení trójskými koňmi a dalším bezpečnostním rizikům vztahujícím se k posloupnosti přihlášení.

Funkci Spustit jako lze používat dvěma způsoby – jako součást uživatelského rozhraní a jako nástroj příkazového řádku.

  • Uživatelské rozhraní
    Funkce Spustit jako je integrována do uživatelského rozhraní ve formě příkazu místní nabídky, která se zobrazí klepnutím pravým tlačítkem myši u některých programů (s příponou EXE), některých položek Ovládacích panelů (CPL) a konzol MMC (Microsoft Management Console) (MSC). Funkce Spustit jako vyzve uživatele před spuštěním programu, položky Ovládacích panelů nebo konzoly MMC, aby zadal uživatelský účet a heslo. Některé programy a úkoly správy (například inovace operačního systému nebo konfigurace systémových parametrů) funkci Spustit jako nepodporují. Tyto úkoly vyžadují interaktivní přihlášení. Další informace o způsobu použití funkce Spustit jako naleznete v tématu Spuštění programu s pověřeními pro správu.
  • Nástroj příkazového řádku
    Kromě integrované funkce Spustit jako lze používat příkaz runas, který nabízí stejné možnosti. Další informace o příkazu runas naleznete v tématu Runas. K vyvolání příkazu runas lze vytvořit vlastního zástupce. Další informace naleznete v tématu Vytvoření zástupce pomocí příkazu runas.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft