TechNet
Knihovna TechNet

Interaktivní přihlašování: Nevyžadovat stisknutí kláves CTRL+ALT+DEL

Interaktivní přihlašování: Nevyžadovat stisknutí kláves CTRL+ALT+DEL

Popis

Toto nastavení zabezpečení určuje, zda uživatel musí stisknout kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL před tím, než se přihlásí do počítače.

Jestliže je tato zásada povolena, není k přihlášení nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL. Pokud uživatel není povinnen používat kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL, vystavuje se nebezpečí útoků, které se pokoušejí zachytit jeho heslo. Je-li kombinace kláves CTRL+ALT+DEL požadována před přihlášením do počítače, je zajištěno, že uživatelé při zadávání hesel komunikují důvěryhodnou cestou.

Jestliže je tato zásada zakázána, musí každý uživatel před přihlášením do systému Windows stisknout kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL (pokud k přihlášení do systému Windows nepoužívá kartu Smart Card).

Výchozí nastavení

  • Zakázáno na pracovních stanicích a na serverech připojených k doméně
  • Povoleno na samostatných pracovních stanicích

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Otevřete příslušnou zásadu a ve stromu konzoly rozbalte následující cestu: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení\

Podrobné pokyny týkající se konfigurace zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Další informace naleznete v tématu:

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft