TechNet
Knihovna TechNet

Vyžádání nového certifikátu serveru z certifikačního úřadu online

K vyžádání nového certifikátu serveru, který bude okamžitě nainstalován certifikačním úřadem online, můžete použít Průvodce certifikátem webového serveru, který je k dispozici prostřednictvím Správce služby IIS.

ImportantDůležité informace
Chcete-li provádět následující postupy, musíte být členem skupiny Administrators v místním počítači. Z hlediska zabezpečení je nejlepší přihlásit se k počítači pod účtem, který není členem skupiny Administrators, a pak pomocí příkazu runas spustit Správce služby IIS, který zajistí oprávnění správce. Do příkazového řádku zadejte příkaz runas /user:název_účtu_správy "mmc %systemroot%\system32\inetsrv\iis.msc".

Postupy

Vyžádání nového certifikátu serveru z certifikačního úřadu online
  1. V modulu Správce služby IIS poklepejte na místní počítač a pak poklepejte na složku Webové servery.

  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na webový server nebo soubor, pro nějž chcete požádat o certifikát, a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě Zabezpečení adresáře nebo Zabezpečení souboru klepněte ve skupinovém rámečku Zabezpečená komunikace na tlačítko Certifikát serveru.

  4. V okně Průvodce certifikátem webového serveru klepněte na tlačítko Vytvořit nový certifikát.

  5. Na stránce průvodce Opožděná nebo okamžitá žádost vyberte možnost Okamžitě odeslat žádost certifikačnímu úřadu online.

  6. Dokončete ostatní kroky v Průvodci certifikátem webového serveru a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Související informace

  • Informace týkající se dalších způsobů získání certifikátů naleznete v tématu Získání certifikátů serveru.
  • Obecné informace týkající se certifikátů naleznete v tématu SSL and Certificates.
  • Další informace o certifikačních úřadech online naleznete v tématu věnovaném certifikačním službám v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows Server 2003.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft