Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

PeriodicRestartPrivateMemory Metabase Property

The PeriodicRestartPrivateMemory property specifies the amount of private memory (in KB) that a worker process can use before the worker process recycles. The maximum value supported for this property is 4,294,967 KB.

 

Attribute Name Attribute Value

XML Data Type

DWORD

WMI Data Type

SINT32

ADSI Data Type

DWORD

ABO Data Type

DWORD

ABO Metabase Identifier

MD_APPPOOL_PERIODIC_RESTART_PRIVATE_MEMORY

Attributes

INHERIT

Default Value

0

MetaFlagsEx

CACHE_PROPERTY_MODIFIED

User Type

IIS_MD_UT_SERVER

ID

9038

Configurable Locations

You can configure this property at the following locations in the IIS metabase.

 

Metabase Path IIS Admin Object Type

LM/W3SVC/AppPools/DefaultAppPool /LM/W3SVC/AppPools/DefaultAppPool/application_pool_name

IIsApplicationPool

/LM/W3SVC/AppPools

IIsApplicationPools

Code Example

For general code examples, see Code Examples to Configure Metabase Properties.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft