TechNet
Knihovna TechNet

Vytvoření zálohovacího skladu nástroje pro automatické obnovení systému (ASR) pomocí programu Backup

Vytvoření zálohovacího skladu nástroje pro automatické obnovení systému (ASR) pomocí programu Backup

 1. Spusťte program Zálohování.
  Průvodce zálohováním a obnovením se spustí automaticky, pokud není zakázán. Klepnutím na přepínač Všechny informace v tomto počítači ve skupinovém rámečku Co chcete zálohovat? můžete Průvodce zálohováním a obnovením použít k vytvoření zálohovacího skladu nástroje pro automatické obnovení systému (ASR). Jinak můžete přejít k dalšímu kroku a vytvořit zálohovací sklad nástroje ASR v rozšířeném režimu.
 2. V Průvodci zálohováním a obnovením klepněte na odkaz Rozšířený režim.
 3. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Průvodce automatickým obnovením systému.
 4. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Důležité informace

 • Budete potřebovat prázdnou disketu s kapacitou 1,44 MB pro uložení nastavení systému a média pro uložení záložních souborů. Není-li počítač vybaven disketovou jednotkou, vyhledejte téma Poradce při potížích se zálohováním.

Poznámky:

 • Pomocí programu Zálohování můžete zálohovat a obnovovat ze zálohy data ve svazcích FAT16, FAT32 nebo NTFS. Pokud jste však zálohovali data ze svazku NTFS, doporučuje se obnovit data ze zálohy na svazek NTFS stejné verze, a zabránit tak ztrátě dat. Některé systémy souborů nemusí podporovat všechny funkce jiných systémů souborů.
 • Chcete-li spustit program Zálohování, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a na položku Systémové nástroje a potom klepněte na položku Zálohování.
 • Tímto postupem zálohujete pouze ty systémové soubory, které jsou nezbytné ke spuštění systému. Data bude nutné zálohovat samostatně.
 • Po vytvoření zálohovacího skladu nástroje pro automatické obnovení systému (ASR) disketu a zálohovací médium pečlivě označte a uschovejte je společně. Chcete-li použít zálohovací médium, je třeba mít k dispozici disketu, kterou jste vytvořili s danou sadou médií. Není možné použít disketu vytvořenou jindy nebo s jinou sadou médií. K automatickému obnovení systému je také třeba mít k dispozici instalační disk CD-ROM.
 • Zálohovací sklad nástroje pro automatické obnovení systému bezpečně uschovejte. Zálohovací sklad nástroje pro automatické obnovení systému obsahuje informace o konfiguraci systému, které by bylo možné zneužít k jeho poškození.
 • Pokud zálohujete cluster serverů, spusťte Průvodce přípravou automatického obnovení systému ve všech uzlech clusteru a ujistěte se, zda je při každém spuštění zálohy nástroje pro automatické obnovení systému spuštěná Clusterová služba. Ujistěte se, zda je jeden z uzlů, ve kterých spouštíte Průvodce přípravou automatického obnovení systému, uvedený jako vlastník prostředku kvora v okamžiku, kdy je průvodce spuštěný.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft