Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

HcExpiresHeader Metabase Property

The HcExpiresHeader property specifies the content of the HTTP Expires header that is sent with all requested compressed files, along with the Cache-Control header discussed in HcCacheControlHeader Metabase Property.

The combination of HcExpiresHeader and HcCacheControlHeader ensures that older clients and proxy servers do not attempt to cache compressed files.

Neither the header specified by HcCacheControlHeader, nor the header specified by HcExpiresHeader, is sent with the response if the metabase property HcSendCacheHeaders Metabase Property is set to false.

The World Wide Web Publishing Service (WWW service) must be restarted before any changes to this property take effect.

 

Attribute Name Attribute Value

XML Data Type

String

WMI Data Type

String

ADSI Data Type

String

ABO Data Type

String

ABO Metabase Identifier

MD_HC_EXPIRES_HEADER

Attributes

NO_ATTRIBUTES

Default Value

MetaFlagsEx

CACHE_PROPERTY_MODIFIED

User Type

IIS_MD_UT_SERVER

ID

2212

Configurable Locations

You can configure this property at the following locations in the IIS metabase.

 

Metabase Path IIS Admin Object Type

/LM/W3SVC/Filters/Compression/Parameters

IIsCompressionSchemes

Code Example

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft