TechNet
Knihovna TechNet

Informační panel aplikace Internet Explorer

notePoznámka
Součást Konfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer systému Microsoft Windows Server 2003 (označovaná také jako zesílení zabezpečení aplikace Microsoft Internet Explorer) zvyšuje odolnost serveru vůči útokům pomocí webového obsahu, protože umožňuje použít přísnější nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer, které zakazuje skripty, součásti ActiveX a stahování souborů ze zdrojů v zóně zabezpečení Internet. Z tohoto důvodu se řada vylepšení zabezpečení zahrnutých do nejnovější verze aplikace Internet Explorer neprojeví v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 tak výrazně. Například nové funkce aplikace Internet Explorer, mezi které patří informační panel a blokování automaticky otevíraných oken, nebudou použity, pokud se server nenachází v zóně, jejíž nastavení zabezpečení povoluje skriptování. Jestliže na serveru nepoužíváte rozšířené nastavení zabezpečení, budou tyto funkce pracovat stejně jako v systému Windows XP Service Pack 2.

Jak informační panel aplikace Internet Explorer pracuje?

Informační panel aplikace Internet Explorer v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 nahrazuje množství běžných dialogových oken, ve kterých se uživatelům v předchozích verzích zobrazovaly výzvy k zadání informací, a představuje skvělou oblast k zobrazení informací, které uživatelé mohou chtít zkontrolovat nebo zpracovat. Mezi příklady dialogových oken, která byla nahrazena upozorněními informačního panelu, patří blokování instalací ovládacích prvků ActiveX, stahování a aktivního obsahu. Informační panel bude obsahovat informace podobné oznamovací oblasti v aplikaci Microsoft Outlook 2003, která informuje uživatele o blokovaném obsahu.

Koho se tato funkce týká?

Tato funkce se týká následujících uživatelů:

  • Uživatelé, kteří potřebují pochopit, jaký dopad bude mít toto nové chování na jejich práci s webem.
  • Správci systému, kteří potřebují vědět, jak tuto funkci zapnout nebo vypnout u klientských počítačů v jejich organizaci.
  • Návrháři webů, kteří spoléhají na doplňky, které uživatelům umožní jiný způsob práce.
  • Vývojáři webových aplikací, kteří potřebují pochopit, jak se změní způsob jejich práce. Má to například vliv na vývoj ovládacích prvků ActiveX. S ovládacími prvky ActiveX, které jsou aktualizacemi ovládacích prvků aktuálně nainstalovaných v jiných počítačích, se bude zacházet jako s aktualizacemi pouze tehdy, pokud se identifikátor GUID nového ovládacího prvku shoduje s aktuálním identifikátorem GUID.
  • Vývojáři aplikací hostících ovládací prvek webového prohlížeče budou potřebovat vědět, jak používat nové rozhraní API tak, aby bylo možné využít výhod těchto nových funkcí.

Jaké nové funkce byly přidány k této funkci v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1?

Uživatelské rozhraní s informačním panelem

Podrobný popis

Informační panel vypadá a funguje podobně jako oblast upozornění na blokovaný obsah v aplikaci Outlook 2003. Zobrazuje se pod panely nástrojů aplikace Internet Explorer a nad zobrazenou webovou stránkou, když je k dispozici upozornění, a skryje se při přechodu na další stránku. Text na informačním panelu je různý, v závislosti na upozornění, které je k dispozici, a pokud příslušný text přesahuje hranice oblasti upozornění, zobrazí se na dvou řádcích. Pokud uživatel ovládá fokus (tzn. který objekt v prohlížeči může přijmout vstup) pomocí klávesy TAB, bude fokus na informačním panelu umístěn za panelem nástrojů a před webovou stránkou.

Klepnutím levým nebo pravým tlačítkem myši na informační panel zobrazíte nabídku, která se vztahuje na zobrazené upozornění. Tato nabídka vždy obsahuje odkaz na nápovědu k informačnímu panelu, kde naleznete podrobnější informace o upozornění. Nad položkou nabídky Nápověda se zobrazí další položky nabídky související s příslušným upozorněním.

Uživatelé mohou konfigurovat informační panel tak, aby přehrál při zobrazení zvuk. Výchozí nastavení pro zvuk je Zapnuto. Když se informační panel zobrazí, zobrazí se namísto upozornění Na stránce se vyskytla chyba na stavovém řádku ikona důvěryhodnosti systému Windows.

V určitých případech je možné blokovat více než jednu akci. Současně může být například blokováno automaticky otevírané okno a instalace doplňků. V těchto případech bývá text obecnější a nabídky se sloučí, aby se všechny blokované akce zobrazily na horní úrovni s nabídkami jednotlivých akcí v podnabídce.

Informační panel má vlastní nastavení zóny zabezpečení, které uživatelům umožňuje změnit nastavení na informačním panelu podle zóny zabezpečení. Uživatelé si mohou vybrat, zda se jim zobrazí upozornění na informačním panelu nebo zda se vrátí k předchozímu chování a budou se jim zobrazovat ne tak dokonalá upozornění pro stahování souborů a kódů.

Proč je tato změna důležitá?

V systému Windows Server 2003 Service Pack 1 může aplikace Internet Explorer blokovat obsah, který není nutný k dokončení určitých úloh online. Informační panel představuje skvělý způsob upozorňování, který informuje uživatele, jak postupovat, aby webové stránky, kterým důvěřují, opět fungovaly bez použití rušivějších výzev, které byly k dispozici v systému Windows Server 2003.

Co funguje jinak?

Tyto informace naleznete v další části – Jaké stávající funkce se změnily v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1.

Jaké stávající funkce se změnily v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1?

Výzvy k instalaci doplňků

Podrobný popis

V předchozích verzích aplikace Internet Explorer, která je součástí systému Windows Server 2003, se uživatelům v případě, že webová stránka odkazuje na ovládací prvek ActiveX, který aktuálně není v počítači, zobrazí dotaz, zda chtějí ovládací prvky ActiveX stáhnout. V aktuální verzi aplikace Internet Explorer se tato výzva zobrazí na informačním panelu. Následující tabulka popisuje prvky na informačním panelu. Text proloženým písmem bude nahrazen specifickými položkami, které odpovídají příslušné situaci.

Detaily informačního panelu pro výzvy k instalaci doplňků

Prvek informačního panelu Text zprávy

Text na informačním panelu

Tento server může vyžadovat následující ovládací prvek ActiveX: Název_ovládacího_prvku od Název_vydavatele. Chcete-li jej nainstalovat, klepněte sem...

Krátký text

Instalace byla blokována.

Možnosti nabídky

Nainstalovat ovládací prvek ActiveX...

Jaké je riziko?

Důvěryhodní vydavatelé budou fungovat stejně jako v předchozích verzích. Ovládací prvky, které poskytují tito vydavatelé, se nainstalují bez nutnosti další konfigurace.

U blokovaných vydavatelů se zobrazí na stavovém řádku ikona. Ovládací prvek poskytovaný těmito vydavateli nebude v počítači nainstalován a nezobrazí informace na informačním panelu.

Upgrady doplňků fungují stejně jako v systému Windows XP SP1. Aplikace Internet Explorer používá ke zjištění, zda se jedná o upgrade ovládacího prvku, následující kritéria:

  • Soubor, který je registrován jako ovládací prvek ActiveX, musí být podepsán pomocí technologie Authenticode. (Na tento soubor odkazuje položka HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\Control_clsid\InProcServer32, kde Control_clsid je identifikátor CLSID určený značkou OBJECT.)
  • Název vydavatele v digitálním podpisu nového ovládacího prvku se shoduje s názvem vydavatele v digitálním podpisu stávajícího ovládacího prvku.
  • Pokud je ovládací prvek ActiveX zabalen do souboru CAB, musí být soubor podepsán. Soubory DLL nebo OCX, které mají být nainstalovány, by také měly být podepsány, aby mohly následující upgrady vynechat informační řádek.

Proč je tato změna důležitá?

Tím, že se výzvy k instalacím doplňků zobrazují na informačním panelu a ne v dialogovém okně, se snižuje počet případů, kdy uživatelé neúmyslně nainstalují do svého počítače kód.

Co funguje jinak?

U některých webových stránek musí uživatelé v současné době instalovat kód, aby mohly správně fungovat. Některé servery přesměrují uživatele na samostatnou stránku, na které je vysvětleno, jak instalovat ovládací prvek ActiveX. Pokud server automaticky přesměruje stránku, aniž by poskytl příslušný ovládací prvek na nové stránce, zobrazí se na stránce přesměrování informační panel, který nabídne možnost instalovat příslušný ovládací prvek. Pokud však server zavře okno, které se pokusilo instalovat ovládací prvek ActiveX, je možné, že zákazník nebude mít možnost ovládací prvek nainstalovat.

Jak tyto problémy vyřešit?

Autoři webu by měli zajistit, že ovládací prvek ActiveX bude k dispozici také na stránce, na kterou je uživatel přesměrován. Zajistí tak, že uživatelé budou mít dostatečnou příležitost příslušný ovládací prvek nainstalovat.

Autoři webu by neměli doporučovat uživatelům snížení nastavení úrovně zabezpečení, protože by to v této situaci nepomohlo. Další pokyny pro autory webů týkající se změn zavedených s aktualizací Windows XP SP2 a následně zahrnutých do aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 naleznete v tématu Fine-Tune Your Web Site for Windows XP Service Pack 2 (Vyladění výkonu serveru pro systém Windows XP Service Pack 2) na webu služby MSDN na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=3277.

Upozornění na blokování automaticky otevíraných oken

Podrobný popis

Když je blokováno automaticky otevírané okno, zobrazí se v aplikaci Internet Explorer na informačním panelu upozornění. Stává se značně zřejmějším vstupním bodem k funkcím blokování automaticky otevíraných oken, jako je opakované zobrazení automaticky otevíraného okna, přidání serveru na seznam povolených automaticky otevíraných oken nebo navigace k nastavení blokování automaticky otevíraných oken. Na informačním panelu se také zobrazí vstupní bod nejvyšší úrovně pro vypnutí informačního panelu pro automaticky otevíraná okna v případě, že se uživatel rozhodne, že je upozornění pro tuto událost příliš velké.

Podrobnosti informačního panelu pro upozornění na blokování automaticky otevíraných oken

Prvek informačního panelu Text zprávy

Text na informačním panelu

Bylo zablokováno automaticky otevírané okno. Pokud jej chcete zobrazit nebo změnit nastavení, klepněte sem...

Krátký text

Bylo zablokováno automaticky otevírané okno.

Možnosti nabídky

Dočasně povolit automaticky otevíraná okna

Vždy povolit automaticky otevíraná okna z tohoto webu

Nastavení

Proč je tato změna důležitá?

Zobrazení upozornění na blokování automaticky otevíraných oken na informačním panelu dává tomuto upozornění vyšší prioritu. Uživatelé lépe rozumí tomu, kde hledat blokované automaticky otevírané okno nebo nastavení blokování automaticky otevíraných oken.

Co funguje jinak?

Po vypnutí informačního panelu pro blokování automaticky otevíraných oken se budou uživatelům znovu zobrazovat upozornění pomocí ikony na stavovém řádku. I když je tento panel pro automaticky otevíraná okna vypnutý, stejné položky nabídky jsou přístupné pomocí této ikony na stavovém řádku. Další informace naleznete v části Blokování automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer dále v tomto dokumentu.

Výzvy automatického stahování

Podrobný popis

Výzvy k stažení souboru, které se spouštějí automaticky, se nyní zobrazují na informačním panelu.

Informační panel obsahuje popisný text, který vysvětluje, proč byla provedena určitá akce a obsahuje na kontextu závislou nabídku, kterou je možné použít k odpovědi na upozornění. V následující tabulce je uveden text, který se zobrazí na informačním panelu, a akce, které můžete vybrat z nabídky.

Podrobnosti informačního panelu pro výzvy automatického stahování

Prvek informačního panelu Text zprávy

Text na informačním panelu

V zájmu ochrany zabezpečení zablokovala aplikace Internet Explorer stažení souborů z tohoto webu do počítače. Chcete-li změnit nastavení, klepněte sem...

Krátký text

Stažení souboru blokováno

Možnosti nabídky

Stažení softwaru

Jaké je riziko?

Proč je tato změna důležitá?

Přesunutím výzev týkajících se stahování na informační panel je možné chránit uživatele před instalací nechtěného kódu do jejich počítačů. Dříve mohly servery zahltit uživatele výzvami ke stahování a v důsledku toho mohli uživatelé ve svých počítačích náhodně spustit nechtěný software. S touto změnou jsou výzvy ke stahování souborů, které se spouští automaticky, pravděpodobněji výsledkem záměrného klepnutí uživatele a nikoli náhodné akce.

Co funguje jinak?

Vždy, když server odkazuje na výzvu k stažení souboru bez akce uživatele, jako je například klepnutí na nějaký prvek na stránce, se zobrazí na informačním panelu výzva.

Jak tyto problémy vyřešit?

Autoři webu by měli zajistit, že na webové stránce bude k dispozici odkaz, na který bude moci uživatel klepnout, aby mohl stáhnout příslušný soubor. Pokud používáte k navigaci k prostředku skript, měl by se spustit synchronně v rámci kontextu rutiny události OnClick pro příslušný odkaz. Další pokyny pro autory webů týkající se změn zavedených s aktualizací Windows XP SP2 a následně zahrnutých do aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 naleznete v tématu Fine-Tune Your Web Site for Windows XP Service Pack 2 (Vyladění výkonu serveru pro systém Windows XP Service Pack 2) na webu služby MSDN na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=3277.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft