Máte nějaké návrhy? Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Získání certifikátu serveru od nezávislého certifikačního úřadu

K získání certifikátu serveru od nezávislého certifikačního úřadu (CÚ) můžete použít Průvodce certifikátem webového serveru. Průvodce vytvoří žádost o certifikát, kterou pak můžete odeslat certifikačnímu úřadu. Některé certifikační úřady požadují před vyřízením žádosti nebo vydáním certifikátu prokázání identity.

ImportantDůležité informace
Chcete-li provádět následující postupy, musíte být členem skupiny Administrators v místním počítači. Z hlediska zabezpečení je nejlepší přihlásit se k počítači pod účtem, který není členem skupiny Administrators, a pak pomocí příkazu runas spustit Správce služby IIS, který zajistí oprávnění správce. Do příkazového řádku zadejte příkaz runas /user:název_účtu_správy "mmc %systemroot%\system32\inetsrv\iis.msc".

Postupy

Získání certifikátu serveru od nezávislého certifikačního úřadu
  1. V modulu Správce služby IIS poklepejte na místní počítač a pak poklepejte na složku Webové servery.

  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na webový server nebo soubor, pro nějž chcete požádat o certifikát, a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě Zabezpečení adresáře nebo Zabezpečení souboru klepněte ve skupinovém rámečku Zabezpečená komunikace na tlačítko Certifikát serveru.

  4. V Průvodci certifikátem webového serveru klepněte na stránce Opožděná nebo okamžitá žádost na přepínač Připravit žádost nyní, ale odeslat ji později. Ve výchozím nastavení je soubor žádosti o certifikát uložen v souboru C:\Certreq.txt, ale průvodce umožňuje zadat jiné umístění.

  5. Dokončete ostatní kroky v Průvodci certifikátem webového serveru a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

  6. Odešlete žádost certifikačnímu úřadu. Certifikační úřad žádost zpracuje a pak odešle zpět certifikát.

Související informace

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft