Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

AspSxsName Metabase Property

The AspSxsName property enables side-by-side (SxS) assemblies. SxS assemblies allow ASP applications to specify which version of a system DLL or classic COM component to use, such as WinHTTP 5.1, Shell Common Controls version 6.0 (Comctl32.dll), GDI Plus version 1.0 (GDIplus.dll), and Visual C++ Run-time Libraries version 6.0.

Set the AspSxsName metabase property to the name of the COM+ application. Also, set the AspEnableSxs flag of the AspAppServiceFlags Metabase Property. Set both metabase properties at the application level.

 

Attribute Name Attribute Value

XML Data Type

String

WMI Data Type

String

ADSI Data Type

String

ABO Data Type

String

ABO Metabase Identifier

MD_ASP_SERVICE_SXS_NAME

Attributes

INHERIT

Default Value

MetaFlagsEx

CACHE_PROPERTY_MODIFIED

User Type

ASP_MD_UT_APP

ID

7049

Configurable Locations

You can configure this property at the following locations in the IIS metabase.

 

Metabase Path IIS Admin Object Type

/LM/W3SVC/n/ROOT /LM/W3SVC/n/ROOT/virtual_directory_name

IIsWebVirtualDir

/LM/W3SVC/n

IIsWebServer

/LM/W3SVC

IIsWebService

/LM/W3SVC/n/ROOT/physical_directory_name /LM/W3SVC/n/virtual_directory_name/physical_directory_name

IIsWebDirectory

Code Example

For general code examples, see Code Examples to Configure Metabase Properties.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft