TechNet
Knihovna TechNet

Zotavení počítače v případě selhání systému s využitím zálohovacího skladu nástroje pro automatické obnovení systému (ASR)

Zotavení počítače v případě selhání systému s využitím zálohovacího skladu nástroje pro automatické obnovení systému (ASR)

 1. Před zahájením procesu zotavení se ujistěte, zda máte k dispozici následující položky:
  • dříve vytvořenou disketu nástroje pro automatické obnovení systému (ASR),
  • dříve vytvořená zálohovací média,
  • původní instalační disk CD-ROM operačního systému.
  • Používáte-li řadič velkokapacitního paměťového zařízení, k němuž výrobce dodal samostatný soubor ovladače (jiný než soubory ovladače na instalačním disku CD-ROM), před zahájením procesu si připravte disketu s tímto souborem.
 2. Do jednotky CD-ROM vložte původní instalační disk CD-ROM operačního systému.
 3. Restartujte počítač. Zobrazí-li se výzva ke stisknutí klávesy pro spuštění počítače z disku CD-ROM, stiskněte příslušnou klávesu.
 4. Pokud máte samostatný soubor ovladače (popsaný v kroku 1), po zobrazení výzvy stiskněte klávesu F6 a tento ovladač bude použit jako součást instalace.
 5. Po zobrazení výzvy na začátku textové části instalace stiskněte klávesu F2. Budete vyzváni k vložení diskety systému ASR, kterou jste předtím vytvořili.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 7. Pokud máte samostatný soubor ovladače (popsaný v kroku 1), po restartování systému a zobrazení výzvy stiskněte (podruhé) klávesu F6.
 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámky

 • Fyzický přístup k serveru představuje velké riziko z hlediska zabezpečení. Z důvodu zabezpečení je třeba omezit fyzický přístup ke všem serverům a síťovému hardwaru.
 • Nástroj pro automatické obnovení systému neobnoví datové soubory. Další informace o zálohování a obnovení datových souborů získáte klepnutím na odkaz Příbuzná témata.
 • Pokud obnovujete cluster serverů, ve kterém došlo k selhání všech uzlů, a disk kvora není možné obnovit ze zálohy, použijte nástroj pro automatické obnovení systému ve všech uzlech původního clusteru a obnovte podpisy disku a rozložení oddílů disků clusteru (v kvoru i mimo něj). Další informace týkající se zálohování a obnovení clusterů serverů získáte klepnutím na odkaz Příbuzná témata.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft