Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Typy zálohování

Typy zálohování

Program Backup podporuje pět způsobů zálohování dat v počítači nebo síti.

Zálohování kopírováním

Zálohování kopírováním zkopíruje všechny vybrané soubory, ale neoznačí každý soubor jako zálohovaný (jinými slovy, zaškrtnutí atributu Archivovat nebude zrušeno). Kopírování je vhodné v případě, že chcete zálohovat soubory mezi normálním a přírůstkovým zálohováním, protože kopírování tyto druhé operace neovlivní.

Denní zálohování

Denní zálohování zkopíruje všechny vybrané soubory, které byly změněny v den, kdy bylo denní zálohování provedeno. Zálohované soubory nejsou označeny jako zálohované (jinými slovy, zaškrtnutí atributu Archivovat nebude zrušeno).

Rozdílové zálohování

Rozdílové zálohování zkopíruje soubory vytvořené nebo změněné od posledního normálního nebo přírůstkového zálohování. Zálohované soubory nejsou označeny (jinými slovy, zaškrtnutí atributu Archivovat nebude zrušeno). Pokud jste provedli kombinaci normálního a rozdílového zálohování, obnovení souborů a složek vyžaduje, aby bylo k dispozici poslední normální i přírůstkové zálohování.

Přírůstkové zálohování

Přírůstkové zálohování zálohuje pouze soubory vytvořené nebo změněné od posledního normálního nebo přírůstkového zálohování. Zálohované soubory jsou označeny (jinými slovy, zaškrtnutí atributu Archivovat bude zrušeno). Jestliže používáte kombinaci normálního a přírůstkového zálohování a chcete daná data obnovit, bude třeba mít sklad posledního normálního zálohování a všechny sklady přírůstkového zálohování.

Normální zálohování

Normální zálohování zkopíruje všechny vybrané soubory a označí každý soubor jako zálohovaný (jinými slovy, zaškrtnutí u atributu Archivovat bude zrušeno). V případě normálního zálohování je k obnovení všech souborů třeba jen poslední kopie záložního souboru nebo pásky. Normální zálohování se obvykle provádí při prvním vytvoření zálohovacího skladu.

Zálohování dat pomocí kombinace normálního a přírůstkového zálohování vyžaduje nejméně místa na disku a je nejrychlejší zálohovací metodou. Obnovení souborů může být ale časově náročné a obtížné, protože zálohovací sklad může být uložen na několika discích nebo páskách.

Zálohování dat pomocí kombinace normálního a rozdílového zálohování je časově náročnější, zvláště pokud se data často mění, ale data lze snadněji obnovit, protože zálohovací sklad je obvykle uložen jen na několika discích nebo páskách.

Další informace naleznete v tématu Nastavení typu zálohování.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft