TechNet
Knihovna TechNet

Změny funkcí v aktualizaci Service Pack 1 systému Microsoft Windows Server 2003

Tento dokument se výslovně zaměřuje na změny mezi dřívějšími verzemi systému Windows Server 2003 a systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) a odráží aktuální názor společnosti Microsoft na aktualizaci Service Pack 1 a její důsledky pro odborníky a vývojáře v oblasti IT. Uvádíme příklady a detaily pro několik technologií, které procházejí největšími změnami.

Cílem aktualizace Service Pack 1 je navázat na iniciativu Trustworthy Computing společnosti Microsoft, která byla použita u systému Windows Server 2003. Přehledné informace o iniciativě Trustworthy Computing naleznete v tématu Trustworthy Computing Defined (Definice iniciativy Trustworthy Computing) na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20970.

Aktualizace Windows Server 2003 SP1 obsahuje mnoho změn funkcí zavedených v systému Windows XP Service Pack 2 (XP SP2), takže mnoho změn dokumentovaných u systému Windows XP SP2 je v tomto dokumentu popsáno znovu.

Informace, které nesouvisejí přímo s oblastí technologie, jsou uvedeny v části Dodatky

Kopii tohoto dokumentu je možné stáhnout prostřednictvím služby Stažení softwaru na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49637.

Historie dokumentu

Toto je třetí vydání tohoto dokumentu pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

  • Přidané nové oddíly: Systém DFS v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1, koordinátor DTC (Distributed Transaction Coordinator), Internetová informační služba v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1, rozhraní .NET Framework pro operační systémy založené na procesoru x64, Terminálová služba v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Revidované oddíly: Výčet na základě přístupu, Zabránění spuštění dat, Rozšíření zabezpečení modelu DCOM, Aktualizace zabezpečení po instalaci systému, Služba vzdálené instalace (RIS) pro 64bitové operační systémy, Brána firewall systému Windows

Další zdroje informací a připomínky

Máte-li další dotazy, které nebyly zodpovězeny v tomto dokumentu, naleznete na stránce „Windows Server 2003 Resources for IT Professionals“ na serveru TechNet řadu odkazů na další zdroje informací týkající se systému Windows Server 2003. Tato stránka je pravidelně aktualizována nejnovějšími dostupnými informacemi.

Také uvítáme vaše připomínky a názory týkající se naší dokumentace a produktů. Své připomínky nám můžete sdělit prostřednictvím následujících možností:

Diskusní skupiny o systému Windows Server 2003

Diskusní skupiny vám umožní zadávat dotazy jiným uživatelům a vyhledávat informace o zkušenostech těchto uživatelů se systémem Windows Server 2003. Některé z těchto diskusních skupin si můžete prohlédnout pomocí webového prohlížeče na webovém serveru společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=32745.

Služby odborné pomoci společnosti Microsoft

Máte-li potíže s počítačem poté, co jste nainstalovali aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1, ověřte nejprve na webovém serveru odborné pomoci společnosti Microsoft, zda vaše potíže nejsou popsány v části Časté otázky (Frequently Asked Questions) nebo v některém článku ve znalostní bázi Knowledge Base. Pokud ne, kontaktuje službu odborné pomoci a požádejte o pomoc při řešení potíží. Začít můžete na stránce „Windows Server 2003 Support Center“ (Odborná pomoc pro systém Windows Server 2003) na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.micorosoft.com/fwlink/?LinkId=42095.

Microsoft Wish Program

Máte-li návrhy na vylepšení funkcí systému Windows, které byste rádi viděli v další aktualizaci Service Pack nebo v nové verzi systému Windows, můžete využít program Microsoft Wish Program a sdělit nám své nápady. Další informace o možnostech zasílání návrhů či připomínek získáte v článku „How to Contact the Microsoft Wish Program“ na webu znalostní báze Microsoft Knowledge Base na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=32748.

Připomínky týkající se dokumentace

Máte-li připomínky či návrhy týkající se dokumentace k aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1, přejděte na webovou verzi příslušného dokumentu na webovém serveru společnosti Microsoft, v dolní části stránky klepněte na tlačítko Comments (Komentář) a sdělte nám vaše připomínky. Uvědomte si, že tímto způsobem můžete zadávat připomínky k dokumentaci, nikoli k samotnému produktu.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft