Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Blokování automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer

notePoznámka
Součást Konfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer systému Microsoft Windows Server 2003 (označovaná také jako zesílení zabezpečení aplikace Microsoft Internet Explorer) zvyšuje odolnost serveru vůči útokům pomocí webového obsahu, protože umožňuje použít přísnější nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer, které zakazuje skripty, součásti ActiveX a stahování souborů ze zdrojů v zóně zabezpečení Internet. Z tohoto důvodu se řada vylepšení zabezpečení zahrnutých do nejnovější verze aplikace Internet Explorer neprojeví v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1 tak výrazně. Například nové funkce aplikace Internet Explorer, mezi které patří informační panel a blokování automaticky otevíraných oken, nebudou použity, pokud se server nenachází v zóně, jejíž nastavení zabezpečení povoluje skriptování. Jestliže na serveru nepoužíváte rozšířené nastavení zabezpečení, budou tyto funkce pracovat stejně jako v systému Windows XP Service Pack 2.

K čemu slouží blokování automaticky otevíraných oken?

Tato funkce blokuje zobrazování většiny nežádoucích automaticky otevíraných oken. Automaticky otevíraná okna, která koncový uživatel aktivuje klepnutím myší, nebudou blokována.

Koncoví uživatelé a správci IT mohou povolit otevíraní automaticky otevíraných oken z určitých domén. Vývojáři budou moci použít nebo rozšířit funkce aplikace Internet Explorer pro blokování automaticky otevíraných oken u hostitelských aplikací této aplikace.

Čeho se tato funkce týká?

Pro většinu koncových uživatelů bude procházení webu příjemnější, protože nežádoucí automaticky zobrazovaná okna budou zablokována.

Blokování automaticky otevíraných oken ovlivňuje chování oken otevíraných weby (například pomocí metod window.open() a showHelp()), což je důležité pro webové vývojáře.

Pro vývojáře aplikací je k dispozici nové uživatelské rozhraní s názvem INewWindowManager.

Aplikace, které k zobrazení kódu HTML využívají vykreslovací modul aplikace Internet Explorer, mohou funkci blokování automaticky otevíraných oken použít nebo rozšířit.

Jaké nové funkce byly přidány k této funkci v aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows Server 2003?

Blokování automaticky otevíraných oken je novou funkcí aplikace Internet Explorer, kterou lze rozdělit na tři části:

 • změny při práci s aplikací, výchozí hodnoty a rozšířené možnosti,
 • změny chování aktuálních rozhraní API, například window.open a showHelp,
 • nové rozhraní INewWindowManager, které aplikacím umožňuje využívat technologii automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer.

Funkce blokování automaticky otevíraných oken

Podrobný popis

Výchozí nastavení

Blokování automaticky otevíraných oken je ve výchozím nastavení zapnuto. Velikost a poloha automaticky otevíraných oken je omezena, a to bez ohledu na nastavení funkce blokování. Automaticky otevíraná okna nemohou být větší než zobrazitelná oblast plochy nebo se nacházet mimo tuto oblast. Další informace naleznete v části Omezení oken v tomto dokumentu.

Je-li tato funkce zapnuta, jsou blokována okna otevíraná automaticky a na pozadí, ale okna otevřená klepnutím uživatele budou i nadále otevírána běžným způsobem. U webů, které se nachází v zóně Důvěryhodné servery a Místní Intranet, nejsou automaticky otevíraná okna ve výchozím nastavení zablokována, protože jsou tyto zóny považovány za bezpečné. Toto nastavení lze upravit na kartě Zabezpečení v dialogovém okně Možnosti Internetu.

Zapnutí blokování automaticky otevíraných oken

Blokování automaticky otevíraných oken je ve výchozím nastavení zapnuto. Toto nastavení lze změnit pomocí příkazu Blokování automaticky otevíraných oken v nabídce Nástroje nebo na informačním panelu při zablokování automaticky otevíraného okna.

Funkce při zablokování automaticky otevíraného okna

Pokud web otevře automaticky otevírané okno, které je aplikací Internet Explorer zablokováno, zobrazí se upozornění na informačním panelu a ve stavovém řádku a ozve se zvukový signál. Klepnutím na upozornění na informačním panelu nebo stavovém řádku zobrazíte nabídku s následujícími možnostmi:

 • Dočasně povolit automaticky otevíraná okna: Načte znovu stránku a povolí automaticky otevíraná okna.
 • Vždy povolit automaticky otevíraná okna z tohoto webu: Přidá aktuální web do seznamu povolených webů.
 • Nastavení: Zobrazí další položky nabídky pro nastavení blokování automaticky otevíraných oken a zpřístupní okno Nastavení blokování automaticky otevíraných oken.
notePoznámka
Zobrazení automaticky otevíraného okna můžete povolit stisknutím klávesy CTRL při otevírání okna.

Upřesňující možnosti

Možnosti konfigurace aplikace Internet Explorer můžete upřesnit pomocí okna Nastavení blokování automaticky otevíraných oken. Chcete-li získat přístup k těmto možnostem, otevřete dialogové okno Možnosti Internetu, klepněte na kartu Osobní údaje a ve skupinovém rámečku Blokování automaticky otevíraných oken klepněte na tlačítko Nastavení. Otevře se dialogové okno Nastavení blokování automaticky otevíraných oken. Zde můžete konfigurovat tyto možnosti:

 • Adresa povoleného webu: Zadejte adresu URL a klepnutím na tlačítko Přidat přidejte web do seznamu Povolené weby. Všechny weby uvedené v tomto seznamu mohou otevírat automaticky otevíraná okna.
 • Úroveň filtrování: Při blokování automaticky otevíraných oken jsou rozlišovány tři úrovně filtru:
  • Vysoká: Blokovat všechna automaticky otevíraná okna: Ve výchozím nastavení jsou povolena automaticky otevíraná okna, která uživatel otevře klepnutím myši. Toto nastavení změní popsané chování, protože zablokuje okna, která jsou otevírána klepnutím na odkaz. Při tomto nastavení můžete automaticky otevíraná okna povolit, pokud při klepnutí na odkaz stisknete současně klávesu CTRL.
  • Střední: Blokovat většinu automaticky otevíraných oken: Toto je výchozí nastavení blokování automaticky otevíraných oken. Při tomto nastavení je zablokována většina automaticky otevíraných oken, která se otevírají automaticky při načítání webu do prohlížeče, nejsou však blokována okna otevřená klepnutím na odkaz.
  • Nízká: Povolit automaticky otevíraná okna na zabezpečených webech: Při tomto nastavení mohou zabezpečené weby (které používají protokol https://) automaticky otevírat okna, aniž je nutné je přidat do seznamu Povolené weby.
 • Konfigurace zvuku: Pomocí dialogového okna Nastavení blokování automaticky otevíraných oken můžete nastavit, zda bude při zablokování okna přehrán zvuk. Otevřete dialogové okno Možnosti Internetu, klepněte na kartu Osobní údaje a ve skupinovém rámečku Blokování automaticky otevíraných oken klepněte na tlačítko Nastavení. Otevře se dialogové okno Nastavení blokování automaticky otevíraných oken. Ve skupinovém rámečku Oznamování a úroveň filtrování podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Při blokování automaticky otevíraného okna přehrát zvuk.
  Můžete také změnit přehrávaný zvuk. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Ovládací panely a poklepáním na panel Zvuky a zvuková zařízení otevřete okno s vlastnostmi. Potom klepněte na kartu Zvuky, klepněte na událost programu Blokované automaticky otevřené okno a v rozevíracím seznamu Zvuky vyberte požadovaný zvuk.
notePoznámka
Blokování automaticky otevíraných oken je ve výchozím nastavení použito v zónách zabezpečení Internet a Servery s omezeným přístupem. Chcete-li blokování automaticky otevíraných oken rozšířit také na zóny Místní intranet nebo Důvěryhodné servery, klepněte na danou zónu a přesuňte jezdec v oblasti Úroveň zabezpečení této zóny na hodnotu Střední nebo Vysoká, nebo klepněte na tlačítko Vlastní úroveň a u položky Blokovat automaticky otevíraná okna klepněte na přepínač Povolit.

Kdy budou automaticky otevíraná okna zobrazena, je-li jejich blokování zapnuto?

Automaticky otevíraná okna budou zobrazena v následujících případech:

 • automaticky otevírané okno je otevřeno klepnutím uživatele na odkaz,
 • automaticky otevírané okno je otevřeno softwarem, který je spuštěn v počítači,
 • automaticky otevírané okno je otevřeno ovládacími prvky ActiveX, jejichž instance byly vytvořeny na daném webu,
 • automaticky otevírané okno je otevřeno ze zóny Důvěryhodné servery nebo Místní intranet, přičemž blokování automaticky otevíraných oken nebylo o tyto zóny rozšířeno.

Proč je tato změna důležitá?

Automaticky otevíraná okna jsou různými způsoby zneužívána. Blokování těchto oken umožňuje uživateli větší kontrolu při procházení webu.

INewWindowManager

Podrobný popis

Ve výchozím nastavení se funkce blokování automaticky otevíraných oken nevztahuje na aplikace, které jsou hostitelem ovládacího prvku WebBrowser nebo MSHTML. Prostřednictvím rozhraní INewWindowManager mohou tyto aplikace využívat nebo rozšiřovat funkci blokování automaticky otevíraných oken, používat své vlastní blokování těchto oken nebo zakázat správu automaticky otevíraných oken.

Jaké stávající funkce se změnily v aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Metody: window.open(), window.external.navigateAndFind(), showHelp()

Podrobný popis

Pokud některá z těchto funkcí normálně vrací objekt okna, pak bude při zablokování okna vrácena hodnota Null. Vývojáři webu mohou kontrolou hodnoty Null zjistit, zda bylo okno, které se pokoušeli otevřít, zablokováno.

Okna, která se při otevírání nachází mimo zobrazitelnou plochu, jsou přemístěna do zobrazitelné oblasti.

Okna, která jsou při otevírání větší než zobrazitelná plocha, jsou zmenšena na velikost zobrazitelné oblasti.

Další informace naleznete v části Omezení oken aplikace Internet Explorer v tomto dokumentu.

Co funguje jinak?

V zóně Internet blokuje tato funkce okna, která jsou automaticky otevřena pomocí uvedených metod, aniž by uživatel klepnul na odkaz. Pokud uživatel použil přísnější nastavení blokování, mohou být zablokována také okna, která jsou automaticky otevřena pomocí těchto metod při klepnutí na odkaz.

Jak tyto problémy vyřešit?

Zajistěte, aby všechna okna otevíraná pomocí metody window.open() byla otevírána uživatelem, nikoli automaticky pomocí kódu.

Jaké nastavení bylo přidáno nebo se změnilo v aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Nastavení blokování automaticky otevíraných oken

Název nastavení Umístění Předchozí výchozí hodnota Výchozí hodnota Možné hodnoty

URLname

HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft \Internet Explorer\New Windows\Allow

Žádná

Prázdná

Názvy URL důvěryhodných webů

Je nutné změnit kód, aby bylo možné pracovat s aktualizací Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Autoři webových stránek by u všech otevřených oken měli kontrolovat, zda byla vrácena hodnota NULL. Tato hodnota vyjadřuje, zda bylo automaticky otevírané okno úspěšně otevřeno, a umožňuje obsloužit oba případy.

Pokud je okno automaticky otevřeno softwarem, bude zablokováno. Prozkoumejte alternativní způsoby, jak můžete dosáhnout stejného chování, které jsou popsány dříve v tomto dokumentu. Nejvhodnějším způsobem otevření okna je nechat uživatele klepnout na odkaz nebo grafický prvek.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft