Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Kopírování konfigurace služby IAS na jiný server

Kopírování konfigurace služby IAS na jiný server

 1. Otevřete příkazový řádek.
 2. V příkazovém řádku zadejte netsh aaaa show config >cesta\soubor.txt.
  Tím dojde k uložení konfigurace (včetně nastavení registru) do textového souboru. Cesta může být zadána jako relativní, absolutní nebo jako cesta ve formátu UNC.
 3. Zkopírujte vytvořený soubor do cílového počítače.
 4. Do příkazového řádku v cílovém počítači zadejte netsh execcesta\soubor.txt.
  Zobrazí se zpráva se sdělením, zda aktualizace proběhla úspěšně.

Poznámky

 • Chcete-li otevřít okno příkazového řádku, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Příkazový řádek.
 • Před spuštěním příkazu netsh exec není v cílovém počítači třeba zastavovat službu IAS. Po zpracování příkazu je služba IAS automaticky aktualizována podle nového konfiguračního nastavení.
 • Vzhledem k tomu, že konfigurace služby IAS nejsou v textovém souboru šifrovány, jejich odesílání v rámci sítě může představovat určité riziko.
 • Tento postup nepoužívejte v případě, že zdrojová databáze služby IAS má vyšší číslo verze než cílová databáze služby IAS. Číslo verze databáze služby IAS lze zobrazit pomocí výstupu příkazem netsh aaaa show config.
 • Tímto postupem jsou replikovány všechny konfigurace služby IAS, zásad vzdáleného přístupu, zásad vyžádání nového připojení, registru a přihlašování.
 • Konfiguraci vzdáleného přístupu lze zkopírovat na server IAS ze serveru se službou Směrování a vzdálený přístup a systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003. Použitím příkazu netsh aaaa dump na serveru pro vzdálený přístup vytvořte soubor s požadovanou konfigurací. Tento soubor zkopírujte na server IAS a poté použitím příkazu netsh exec toto nastavení na server IAS importujte. Potom nakonfigurujte na serveru se službou IAS klienty RADIUS.
 • Pro Službu ověřování v Internetu lze v systému Windows Server 2003 Standard Edition nakonfigurovat maximálně 50 klientů RADIUS a 2 skupiny vzdálených serverů RADIUS. Klienta RADIUS lze definovat pomocí úplného názvu domény nebo adresy IP. Skupiny klientů RADIUS však nelze definovat zadáním rozsahu adres IP. Pokud je úplný název klienta RADIUS přeložen na více adres IP, použije server IAS první adresu IP vrácenou v dotazu DNS. Pomocí Služby ověřování v Internetu v systému Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition lze nakonfigurovat neomezený počet klientů RADIUS a skupin vzdálených serverů RADIUS. Dále je možné nakonfigurovat klienty RADIUS zadáním rozsahu adres IP.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft