Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Výčet na základě přístupu

Výčet na základě přístupu je novou funkcí zahrnutou do aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1. Tato funkce umožňuje uživatelům souborových serverů založených na systému Windows Server 2003 vypsat při procházení obsahu souborového serveru pouze soubory a složky, ke kterým mají přístup. Tato funkce eliminuje nepřehlednost v případě, kdy se uživatel připojí k souborovému serveru a narazí na velký počet souborů a složek, ke kterým nemá přístup.

K čemu slouží výčet na základě přístupu?

Výčet na základě přístupu filtruje seznam dostupných souborů a složek na serveru a zobrazuje pouze ty soubory a složky, ke kterým má daný uživatel přístup.

Čeho se tato funkce týká?

Funkce je určena pro:

  • počítače připojené do domény,
  • odborníky z oblasti IT, kteří chtějí poskytnout uživatelům větší přehlednost.

Podrobný popis

Výčet na základě přístupu umožňuje uživatelům zobrazit na souborovém serveru pouze soubory a složky, ke kterým mají přístup. Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena.

Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nastavit určitou vlastnost u dané položky sdílení souborů. Chcete-li tuto funkci povolit na serveru, můžete stáhnout rozšíření příkazového prostředí, které poskytuje grafické uživatelské rozhraní pro povolení výčtu na základě přístupu i rozhraní příkazového řádku pro správu této funkce. Po instalaci staženého souboru se spustí průvodce, který automaticky povolí výčet na základě přístupu u sdílených složek v počítači. Stažený soubor obsahuje rovněž dokument s dalšími podrobnostmi o tomto rozšíření příkazového prostředí, rozhraní příkazového řádku a rozhraní API NetShareSetInfo. Soubor lze stáhnout prostřednictvím služby Stažení softwaru na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=46228.

Chcete-li vytvořit vlastní nástroj, můžete použít rozhraní API NetShareSetInfo. Tato vlastnost je atributem rozhraní API NetShareSetInfo. Další informace o rozhraní API NetShareSetInfo naleznete v sadě Platform SDK a na webu MSDN na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=46511. Chcete-li povolit výčet na základě přístupu, je třeba nastavit příznak, který ukazuje na strukturu SHARE_INFO_1005. Další informace o struktuře SHARE_INFO_1005 naleznete v sadě Platform SDK a na webu MSDN na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=45504.

Nový příznak sloužící k povolení výčtu na základě přístupu je

#define SHI1005_FLAGS_ENFORCE_NAMESPACE_ACCESS  0x0800

Tento příznak lze použít pouze u systému Windows Server 2003 Service Pack 1 a nebude mít žádný vliv na jiné verze operačního systému Windows.

Po povolení funkce bude při výpisu obsahu této sdílené položky uveden pouze obsah, ke kterému má uživatel přístup.

Proč je tato změna důležitá?

Tato změna je důležitá, protože umožňuje uživatelům zobrazit pouze soubory a adresáře, ke kterým mají přístup. Tím lze zmírnit následky v případech, kdy by neoprávněný uživatel byl jinak schopen zobrazit obsah adresáře, ke kterému nemá přístup.

Jaké nastavení bylo přidáno nebo se změnilo v aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Do rozhraní API NetShareSetInfo byl přidán příznak SHI1005_FLAGS_ENFORCE_NAMESPACE_ACCESS. Tento příznak umožňuje zapnout funkci výčtu na základě přístupu.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft