TechNet
Knihovna TechNet

Provozní příručka služby IIS 6.0

Internetová informační služba (IIS) 6.0 poskytuje spolu s operačním systémem Microsoft® Windows® Server 2003 integrované, spolehlivé, škálovatelné, bezpečné a snadno spravovatelné řešení v oblasti intranetu, Internetu a extranetu. Služba IIS představuje nástroj pro vytvoření silné komunikační platformy dynamických síťových aplikací. Službu IIS mohou používat velké i malé organizace k umístění a správě webových stránek v Internetu či intranetu, k provozování serverů FTP a ke směrování diskusních zpráv či e-mailů prostřednictvím protokolů NNTP (Network News Transport Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Služba IIS verze 6.0 plně využívá aktuální webové standardy, jako je technologie Microsoft ASP.NET, jazyk XML nebo protokol SOAP (Simple Object Access Protocol), k vývoji, implementaci a správě webových aplikací. Obsahuje nové funkce, jejichž účelem je pomoci organizacím, odborníkům v oblasti IT a správcům serverů dosáhnout požadovaný výkon, spolehlivost, škálovatelnost a zabezpečení pro řádově tisíce webových serverů na jediném serveru služby IIS nebo na několika serverech.

ImportantDůležité informace
Služba IIS 6.0 není standardně v systému Windows Server 2003 nainstalována. Snižuje se tak riziko útoku zvenku. Služba IIS 6.0 je po první instalaci uzamčena. To znamená, že je povoleno pouze zpracování požadavků směřujících na statické webové stránky a že je nainstalována pouze Služba publikování na webu (webová služba). Není aktivována žádná z funkcí využívajících službu IIS, včetně prostředí ASP, technologie ASP.NET, skriptů CGI, rozšíření FrontPage® 2002 Server Extensions od společnosti Microsoft a publikování WebDAV. V případě, že tyto funkce nepovolíte, služba IIS vrátí chybu 404. Použití těchto funkcí lze povolit prostřednictvím uzlu Povolení a zakázání dynamického obsahu ve službě IIS 6.0 v modulu Správce internetové informační služby. Další informace o řešení potíží týkajících se chyb 404 a dalších potíží naleznete v tématu Poradce při potížích se službou IIS 6.0.

Návrh aktuální verze služby IIS poskytuje následující funkce a výhody:

 

Funkce služby IIS 6.0 Popis

Spolehlivost

Služba IIS 6.0 využívá novou architekturu zpracování požadavků a prostředí izolace aplikací, díky kterému mohou jednotlivé webové aplikace pracovat v rámci nezávislého pracovního procesu. Toto prostředí zabraňuje vzájemnému negativnímu ovlivňování jednotlivých webových aplikací a serverů a zkracuje dobu, po kterou správci systému restartují služby kvůli potížím s aplikacemi. Nové prostředí obsahuje také proaktivní Funkčnost fondu aplikací.

Škálovatelnost

Služba IIS 6.0 poskytuje nový ovladač v režimu jádra určený k ukládání do mezipaměti a analýze HTTP. Ovladač je vyladěn se zřetelem na zvýšení propustnosti webového serveru a na škálovatelnost víceprocesorových počítačů, čímž se významně zvyšuje:

  • počet webových serverů, které je možné provozovat na jediném serveru služby IIS 6.0,
  • počet souběžně aktivních pracovních procesů.

Prostřednictvím Konfigurace časových limitů pro spuštění a pro ukončení činnosti přiděluje služba IIS prostředky aktivním serverům a nedochází tak k plýtvání prostředků na nečinné požadavky.

Zabezpečení

Služba IIS 6.oproti dřívějším verzím poskytuje výrazně zvýšenou úroveň zabezpečení. Služba IIS není ve výchozím nastavení systémů řady Windows Server 2003 instalována. Tím se snižuje možnost případného útoku. Instalaci služby IIS musí vybrat a potvrdit správce systému. Ve výchozím nastavení je služba IIS instalována v uzamčeném stavu a umožňuje zpracovat pouze statický obsah. Prostřednictvím uzlu Rozšíření webových služeb mohou správci webových serverů Konfigurace služby IIS pro dynamický obsah funkce služby IIS podle specifických požadavků příslušné organizace. Služba IIS 6.0 zahrnuje širokou škálu funkcí a technologií Zabezpečení ve službě IIS 6.0, které zajišťují integritu obsahu webového serveru či serveru FTP a dat přenášených mezi servery. Funkce zabezpečení služby IIS zahrnují následující úlohy zabezpečení:

Snadná správa

Odlišné požadavky různých organizací zabezpečuje služba IIS nabídkou nástrojů pro řízení a správu. Správci mohou konfigurovat server IIS 6.0 prostřednictvím Správce služby IIS, Použití skriptů pro správu spouštěných z příkazového řádku nebo přímou Povolení funkce úprav při spuštění ve službě IIS 6.0. Správci mohou dále provádět Vzdálená správa serverů ve službě IIS 6.0 serverů a webových serverů služby IIS.

Vylepšené vývojové prostředí

Systém Windows Server 2003 nabízí v porovnání s předchozími verzemi zlepšení služeb pro vývojáře, a to díky integraci technologie Technologie ASP.NET a služby IIS. Technologie ASP.NET rozpoznává většinu kódu ASP a navíc poskytuje větší rozsah funkcí při vytváření webových aplikací pro rozsáhlé systémy, které mohou fungovat jako součásti platformy Microsoft .NET Framework. Technologie ASP.NET umožňuje využívat všech výhod funkcí společného běhového jazykového modulu jako je zabezpečení typů, dědičnost, přenositelnost mezi jazyky a systém verzí. Služba IIS 6.0 podporuje také aktuální webové standardy, například jazyk XML, protokol SOAP nebo Funkce protokolu IP verze 6.

Kompatibilita aplikací

Služba IIS 6.0 je podle informací tisíců uživatelů i nezávislých dodavatelů softwaru kompatibilní s většinou stávajících aplikací. V zájmu dosažení maximální kompatibility lze navíc službu IIS 6.0 konfigurovat pro provoz v Režim izolace IIS 5.0 ve službě IIS 6.0.

Provozní příručka služby IIS 6.0 obsahuje následující informace:

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft