Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Dodatky

Dodatek A: Historie dokumentu

 

Datum vydání Změny v dokumentu

6. října 2004

Datum vydání první verze dokumentu

6. prosince 2004

Přidané nové oddíly: Výčet na základě přístupu, Služba Active Directory, Nástroj ADPrep.exe, Nástroj DCDiag.exe, Nástroj Ntdsutil.exe, Správce zabezpečení účtů (SAM), Objekt zařízení/fyzická paměť, Ochrana aktualizace jádra pro operační systémy s procesorem x64, Karanténa vzdáleného přístupu, Služby vzdálené instalace (RIS) pro 64bitové operační systémy, Instalace

Revidované oddíly: Zabránění spuštění dat, Systém DCOM, Funkce aplikace Internet Explorer, Brána firewall systému Windows

18. dubna 2005

Přidané nové oddíly: Systém DFS v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1, koordinátor DTC (Distributed Transaction Coordinator), Internetová informační služba v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1, rozhraní .NET Framework pro operační systémy založené na procesoru x64, Terminálová služba v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1

Revidované oddíly: Výčet na základě přístupu, Zabránění spuštění dat, Rozšíření zabezpečení modelu DCOM, Aktualizace zabezpečení po instalaci systému, Služba vzdálené instalace (RIS) pro 64bitové operační systémy, Brána firewall systému Windows

Dodatek B: Šablony pro správu zásad skupiny

Do celé řady součástí operačního systému byla přidána podpora šablon pro správu zásad skupiny, které nabízí množství nových nastavení. Tato nová nastavení byla vytvořena v reakci na názory uživatelů.

Společnost Microsoft publikovala referenční tabulku, ve které jsou uvedena nastavení zásad skupiny popsaná v souborech šablon pro správu (s příponou ADM), jež jsou zahrnuty do aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1. Chcete-li referenční tabulku stáhnout, vyhledejte téma Group Policy Settings Reference for Windows Server 2003 with Service Pack 1 (Nastavení zásad skupiny pro systém Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1) ve službě Stažení softwaru na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=22031.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft