TechNet
Knihovna TechNet

Příkazový řádek

Příkazový řádek

V tématu Příkazový řádek se můžete seznámit s novými a rozšířenými nástroji příkazového řádku, nastavit konfiguraci příkazového řádku, zjistit základní údaje o příkazovém prostředí a automatizovat úlohy příkazového řádku pomocí dávkových souborů nebo skriptovacích nástrojů, jako jsou například programy CScript a WMIC.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft