TechNet
Knihovna TechNet

Místní zásady

Místní zásady

Tyto zásady se vztahují na počítače a obsahují následující podskupiny:

  • Zásady auditování. Určují, zda budou události zabezpečení zaznamenány do protokolu zabezpečení v počítači. Dále určují, zda budou do protokolu zaznamenávány úspěšné, neúspěšné nebo všechny pokusy. (Protokol zabezpečení je součástí Prohlížeče událostí.)
  • Přidělení uživatelských práv. Určuje, kteří uživatelé nebo skupiny mají přihlašovací práva či oprávnění k počítači.
  • Možnosti zabezpečení. Umožňují povolit nebo zakázat nastavení zabezpečení pro daný počítač, například digitální podepisování dat, názvy účtů Administrator a Guest, přístup k disketové jednotce a k jednotce CD-ROM, instalace ovladačů a výzvy při přihlášení.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft