Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

LogCustomPropertyNodeID Metabase Property

The LogCustomPropertyNodeID property contains the numeric ID of the logging information field for identification purposes. Each field has a corresponding flag in the LogExtFileFlags property which should be set if you want the information logged.

 

Information Field Numeric ID of the Field

Bytes Received

17

Bytes Send

16

Client IP Address

5

Cookie

22

Date

1

Extended Properties

3

Host

20

Method

11

Protocol Status

14

Protocol Version

19

Referer

23

Server IP Address

9

Server Name

8

Server Port

10

Service Name

7

Time

2

Time Taken

18

URI Query

13

URI Stem

12

User Agent

21

User Name

6

Win32 Status

15

 

Attribute Name Attribute Value

XML Data Type

DWORD

WMI Data Type

SINT32

ADSI Data Type

DWORD

ABO Data Type

DWORD

ABO Metabase Identifier

MD_NOTIFY_ORDER_MASK

Attributes

INHERIT

Default Value

0

MetaFlagsEx

CACHE_PROPERTY_MODIFIED

User Type

IIS_MD_UT_SERVER

ID

4508

Configurable Locations

You can configure this property at the following locations in the IIS metabase.

 

Metabase Path IIS Admin Object Type

/LM/logging/Custom Logging

/LM/logging/Custom Logging/Date

/LM/logging/Custom Logging/Time

/LM/logging/Custom Logging/Extended Properties

/LM/logging/Custom Logging/Extended Properties/extended_property_name

IIsCustomLogModule

Code Example

For general code examples, see Code Examples to Configure Metabase Properties.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft