Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Rozhraní .NET Framework verze 1.1 pro 64bitové operační systémy

Jak rozhraní .NET Framework pracuje?

Rozhraní .NET Framework je nová počítačová platforma navržená pro zjednodušení vývoje aplikací ve vysoce distribuovaném prostředí Internetu. Součástí platformy .NET Framework je několik hlavních komponent: společný jazykový modul runtime, knihovna tříd platformy .NET Framework a hostitelé modulu runtime. Společný jazykový modul runtime tvoří základ platformy .NET Framework. Provádí správu spouštění kódu a poskytuje základní služby, jako například správu paměti, správu podprocesů a vzdálené spuštění. Knihovna tříd platformy .NET Framework je souhrnná, objektově orientovaná kolekce opětovně použitelných tříd, které můžete použít k vývoji široké řady aplikací, včetně aplikací platformy ASP.NET a webových služeb v jazyce XML. Platforma .NET Framework také poskytuje několik hostitelů modulu runtime, včetně technologií Windows Forms a ASP.NET, které pracují přímo s modulem runtime a poskytují na straně serveru škálovatelné prostředí pro správu kódu.

V předchozích 64bitových verzích operačních systémů Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP Professional x64 Edition nebylo rozhraní .NET Framework podporováno. V 64bitových verzích systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 a v systému Windows XP Professional již rozhraní .NET Framework podporováno je. Rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 je integrováno ve všech produktech řady Windows Server 2003 s výjimkou 64bitových verzí.

32bitová verze rozhraní .NET Framework 1.1 je podporována 64bitovými verzemi operačního systému Windows Server a lze ji instalovat pro 32bitové aplikace spouštěné v 64bitových verzích operačního systému Windows (WOW64).

Chcete-li nainstalovat rozhraní .NET Framework 1.1, navštivte web Windows Update a vyberte balíček s rozhraním .NET Framework 1.1 nebo přejděte na stránku s redistribuovatelným balíčkem rozhraní Microsoft .NET Framework verze 1.1 na webu služby Stažení softwaru na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=17153. Jestliže chcete nainstalovat příslušnou aktualizaci Service Pack, navštivte web Windows Update nebo přejděte na stránku s aktualizací Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 na webu služby Stažení softwaru na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39058.

Důležité informace související s výkonem a škálovatelností pro systémy s procesorem Itanium

Pokud je v 64bitovém systému s procesorem Itanium nainstalována 32bitová verze rozhraní .NET Framework, budou aplikace vytvořené pro 32bitovou verzi tohoto rozhraní spuštěny poté, co s tímto rozhraním vytvoří vazbu. Z tohoto důvodu aplikace vytvořené pomocí rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 fungují pouze ve 32bitových procesech v kompatibilním prostředí WOW64. S ohledem na návrh emulace procesoru x86 a podsystém WOW64 pro procesory řady Itanium je spuštění aplikací omezeno na jeden procesor.

Spuštění v režimu jednoho procesoru a emulace procesoru x86 snižují výkon a škálovatelnost 32bitových aplikací .NET Framework pracujících v systémech s procesorem Itanium. Aplikace využívající rozhraní .NET Framework 1.1 je vhodné používat pro interaktivní klientské aplikace. Toto prostředí není doporučeno pro aplikace .NET Framework 1.1 vyžadující vysoký výkon a škálovatelnost, jako jsou například aplikace ASP.NET s velkým zatížením. Vývojáři aplikací by proto raději měli vyhodnotit zvýšený výkon a škálovatelnost rozhraní .NET Framework 2.0, které poskytuje nativní podporu 64bitových systémů s procesorem Itanium.

Koho se tato funkce týká?

Tato funkce je určena pro uživatele pracující s aplikacemi využívajícími rozhraní .NET Framework 1.1 a také pro vývojáře aplikací vytvářející aplikace .NET Framework 1.1, které budou spuštěny v 64bitových i 32bitových operačních systémech.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft