TechNet
Knihovna TechNet

Člen domény: Nepovolit změnu hesla účtu počítače

Člen domény: Nepovolit změnu hesla účtu počítače

Popis

Určuje, zda člen domény periodicky mění heslo účtu počítače. Jestliže je toto nastavení povoleno, nebude člen domény provádět pokus o změnu hesla účtu počítače. V případě, že je toto nastavení zakázáno, pokusí se člen domény změnit heslo účtu počítače podle nastavení zásady Člen domény: Maximální stáří hesla účtu počítače. Výchozí nastavení je každých 30 dní.

Výchozí nastavení: Zakázáno.

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Otevřete příslušnou zásadu a ve stromu konzoly rozbalte následující cestu: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení\

Podrobné pokyny týkající se konfigurace zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Poznámky

  • Toto nastavení zabezpečení by nemělo být povoleno. Hesla účtu počítače se používají k navazování komunikace zabezpečeným kanálem mezi členy a řadiči domény a v rámci domény mezi samotnými řadiči domény. Jakmile je komunikace navázána, budou zabezpečeným kanálem přenášeny důvěryhodné informace nezbytné pro ověřování a pro rozhodnutí o ověření.
  • Toto nastavení by se nemělo používat při pokusu o podporu zavádění dvou systémů používajících stejný účet počítače. Pokud chcete podporovat zavádění dvou instalací připojených ke stejné doméně, přiřaďte těmto dvěma instalacím různé názvy počítačů.

Další informace naleznete v tématu:

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft