TechNet
Knihovna TechNet

Instalační program

K čemu slouží instalační program?

Instalační program je program, který nainstaluje operační systém do počítače a nakonfiguruje jej. Při první instalaci systému Windows Server 2003 instalační program nainstaluje a nakonfiguruje operační systém tak, aby v počítači správně fungoval.

Instalačním programem se obvykle nazývají všechny programy, které se používají k instalaci a konfiguraci softwarových programů. Po zprovoznění operačního systému Windows Server 2003 se k instalaci a konfiguraci programů používají dva různé programy. Při instalaci aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo jiné softwarové aktualizace do systému Windows Server 2003 se k aktualizaci a změně existující instalace tohoto systému používá Instalační program pro balíčky systému Windows. Instalaci, konfiguraci nebo inovaci aplikace (například sady Microsoft Office) provádí Instalační služba systému Windows.

Koho se tato funkce týká?

Všichni uživatelé a správci, kteří instalují nebo zavádějí aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003, by se měli seznámit se změnami u této funkce.

Jaké nové funkce byly přidány k této funkci v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1?

Instalační program pro balíčky systému Windows

Podrobný popis

Instalační program pro balíčky systému Windows (program Update.exe) nainstaluje aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1. Tato instalační technologie se liší od technologie použité k instalaci úplného operačního systému. Úplné pojednání o Instalačním programu pro balíčky systému Windows naleznete v článku The Package Installer for Windows and Windows Components (Instalační program pro balíčky a součásti systému Windows) na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=26004.

Ke změnám v instalačním programu pro balíčky systému Windows v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1 patří:

 • Přepínače příkazového řádku
  Společnost Microsoft zavedla standard pro přepínače instalačního programu, který bude dostupný v průběhu tohoto roku. Funkce přepínačů /D a /S nebyly nahrazeny novými přepínači, původní přepínače stále platí. V následující tabulce jsou popsány původní, nové a starší přepínače používané v Instalačním programu pro balíčky systému Windows.

   

  Původní přepínač Nový přepínač Popis

  Žádný

  /Uninstall

  Slouží k automatizaci odebrání aktualizace Service Pack.

  /?

  /Help

  Zobrazí text nápovědy.

  /D:Název_složky

  Beze změny

  Při instalaci aktualizací Service Pack zálohuje soubory do určené složky.

  Žádný

  /ER

  Povolí rozšířené návratové kódy. (Další informace o rozšířených návratových kódech naleznete v dodatku F dokumentu White Paper „The Package Installer for Windows and Windows Components (Instalační program pro balíčky a součásti systému Windows)“.)

  /F

  /F

  Po dokončení instalace a následném restartování počítače vynutí ukončení ostatních aplikací.

  Žádný

  /Forcerestart

  Po dokončení instalace vynutí restartování počítače.

  /L

  /L

  Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix (pouze u aktualizací systému Windows).

  /N

  /N

  Nevytvoří zálohu souborů pro účely odebrání aktualizace Service Pack nebo opravy hotfix. Ovládací panel Přidat nebo odebrat programy neobsahuje pro opravu hotfix tlačítko Odebrat, proto tyto opravy nelze odinstalovat.

  /O

  /O

  Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.

  /Q

  /Quiet

  Použije tichý režim, který je totožný s bezobslužným režimem, ale uživatelské rozhraní je skryto. Během instalace se nezobrazí žádné dotazy.

  /Intergrate:Název_složky

  Beze změny

  Zkombinuje bitovou kopii operačního systému s aktualizací Windows Server 2003 Service Pack 1 ve sdílené distribuční složce tak, aby vznikla integrovaná instalace. Pokud použijete tento přepínač, zadejte za dvojtečku název sdílené distribuční složky.

  /U

  /Passive

  Použije bezobslužný režim instalace. Během instalace se zobrazí pouze závažné chyby a indikátor průběhu.

  /Z

  /Norestart

  Způsobí, že počítač nebude po dokončení instalace restartován.

 • Přepínač příkazového řádku /O
  Přepínač příkazového řádku /O zabrání programu Update.exe provádět zdlouhavé hledání souborů dodaných výrobci OEM (Original Equipment Manufacturer), například ovladačů videa. Tento přepínač použijte pouze v případě, pokud chcete přepsat všechny soubory dodané výrobci OEM, které se nacházejí v systému. Ve výchozím nastavení nejsou soubory od výrobců OEM přepsány.
 • Během instalace nepoužívejte aktualizace
  Pokud používáte prostředí obsahující nástroj, který automaticky vyhledává a instaluje standardní aktualizace nebo aktualizace zabezpečení, může tento nástroj kolidovat s instalací aktualizace Service Pack. Ke konfliktu může dojít tehdy, pokud probíhá proces instalace nebo odinstalace aktualizace Service Pack, přičemž tento proces není plně dokončen z důvodu nutnosti restartu počítače a spuštění procesů následujících po instalaci. Pokud se tento nástroj pokusí do systému nainstalovat aktualizace při vypnutí nebo restartování počítače, může nainstalovat aktualizace před dokončením instalace aktualizace Service Pack, což může způsobit nefunkčnost počítače.
 • Zlepšená možnost zotavení po nezdařené instalaci
  Pokud se instalace aktualizace Service Pack nezdaří, dojde ve většině případů k automatickému zotavení systému. Pokud například dojde v pozdějších fázích instalace k výpadku proudu, bude po restartování počítače automaticky spuštěn proces odinstalace aktualizace Service Pack a všechny změny, ke kterým došlo během instalace této aktualizace, budou odstraněny.
 • Antivirový software
  Ačkoliv je antivirový software závažným faktorem pro zabezpečení počítače, může ovlivnit celkový čas nutný k instalaci aktualizace Service Pack. Pokud před spuštěním instalace aktualizace Service Pack vypnete antivirový software, může se doba instalace zkrátit až o 20 %. Pokud se rozhodnete vypnout antivirový software, uvědomte si související rizika a nezapomeňte tento software po instalaci aktualizace Service Pack znovu zapnout.

Co funguje jinak?

Novým požadavkem instalace aktualizace Service Pack je kontrola, zda se v počítači nachází soubor SpUpdSvc.inf. Tento soubor se bude v počítači nacházet pouze tehdy, pokud byla dříve nainstalována aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1. Pokud instalační program aktualizace Service Pack 1 soubor v počítači nalezne, zobrazí se tato zpráva:

Instalační program zjistil soubor s příponou INF pocházející z instalace verze beta, který zabrání úspěšné instalaci aktualizace Service Pack. Další informace o odblokování instalace aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 naleznete v části Deleting SpUpdSvc.inf before install (Odstranění souboru SpUpdSvc.inf před zahájením instalace) v dokumentu Readme, který je dodáván s touto verzí.

Existuje také podmínka, která blokuje instalaci aktualizace Service Pack: pokud je služba Koordinátor distribuovaných transakcí (označovaná zkratkou MSDTC) v době instalace ve stavu Zakázána a Zastavena. V tomto případě se instalace zastaví a zobrazí se tato zpráva:

Bylo zjištěno, že služba Koordinátor distribuovaných transakcí (MSDTC) je zakázána. Služba MSDTC je vyžadována k úspěšné instalaci aktualizace Service Pack 1 systému Microsoft ® Windows Server™ 2003. Povolte službu MSDTC a spusťte znovu instalaci aktualizace Service Pack 1 systému Windows Server 2003. Další informace o povolení služby MSDTC získáte od správce sítě.

Jak lze tyto problémy vyřešit?

Ruční odstranění souboru SPUpdSvc.INF
 1. Najděte soubor SPUpdSvc.INF v adresáři Windows.

 2. Přejmenujte soubor SPUpdSvc.INF na SPUpdSvc.BAK.

 3. Restartujte počítač.

 4. Pokuste se nainstalovat aktualizaci Service Pack.

 5. Pokud bude instalace aktualizace Service Pack úspěšně dokončena, odstraňte soubor SPUpdSvc.BAK file.

Povolení služby MSDTC
 1. Otevřete příkazový řádek.

 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

  sc config MSDTC start=demand

  Stav služby MSDTC se tak změní ze zakázaného na povolený, ale služba se tím nespustí.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft