Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Přístup k síti: Model sdílení a zabezpečení místních účtů

Přístup k síti: Model sdílení a zabezpečení místních účtů

Popis

Nastavení zabezpečení, které určuje způsob ověřování síťových přihlášení používajících místní účty. Jestliže je toto nastavení definováno jako Klasický, síťová přihlášení, která používají pověření místního účtu, se ověřují pomocí těchto pověření. Jestliže je toto nastavení definováno jako Pouze hosté, síťová přihlášení, která používají místní účty, jsou automaticky mapována na účet Guest. Model Klasický umožňuje dobrou kontrolu přístupu k prostředkům. Použijete-li model Klasický, můžete různým uživatelům udělovat pro stejné zdroje různé typy přístupu. Při použití modelu Pouze hosté jsou všichni uživatelé považováni za rovnocenné. Všichni uživatelé se ověřují jako Guest a mají stejnou úroveň přístupu k danému prostředku, která může být buď Pouze číst, nebo Modifikovat.

K dispozici jsou dva modely:

  • Klasický: místní uživatelé se ověřují pod svým jménem.
  • Pouze hosté: místní uživatelé se ověřují jako Guest.

Výchozí nastavení: Nastavení Pouze hosté v systému Windows XP Professional. Nastavení Klasický v počítačích se systémy řady Windows Server 2003 a systémem Windows XP Professional připojených k doméně.

Důležité informace

  • V modelu Pouze Guest může jakýkoli uživatel, který má přes síť přístup na váš počítač (včetně anonymních uživatelů Internetu), získat přístup k vašim sdíleným prostředkům. Svůj počítač musíte chránit před neautorizovaným přístupem pomocí brány pro připojení k Internetu, brány firewall systému Windows nebo jiného podobného prostředku. Stejně tak v modelu Klasický musíte místní účty chránit heslem. Jinak mohou být tyto uživatelské účty použity kýmkoli k získání přístupu ke sdíleným prostředkům systému.
  • Nastavení ovlivňuje pouze počítače se systémem Windows XP Professional, které nejsou připojeny k doméně.
  • Tato zásada se neuplatní v počítačích se systémem Windows 2000.
  • Brána firewall systému Windows není součástí původní verze systému Windows Server 2003. Brána firewall pro připojení k Internetu je součástí pouze původní verze systému Windows Server 2003 Standard Edition a původní 32bitové verze systému Windows Server 2003 Enterprise Edition.

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Otevřete příslušnou zásadu a ve stromu konzoly rozbalte následující cestu: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení\

Konkrétní pokyny týkající se konfigurace nastavení zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Poznámky

  • Brána firewall systému Windows není součástí původní verze operačních systémů řady Windows Server 2003.
  • Toto nastavení neovlivňuje interaktivní přihlášení, ke kterým dochází vzdáleně pomocí služeb typu Telnet nebo Terminálová služba.
  • Pokud není počítač připojen k doméně, upravuje toto nastavení také karty Sdílení a Zabezpečení v Průzkumníku Windows, aby odpovídaly používanému modelu sdílení a zabezpečení.

Další informace naleznete v tématu:

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft