TechNet
Knihovna TechNet

Vystavení vlastních certifikátů serveru

Certifikační služba společnosti Microsoft umožňuje vytvořit přizpůsobitelnou službu pro vystavování a správu certifikátů. Certifikáty serveru můžete vytvořit pro Internet nebo pro podnikové sítě intranet, což vaší organizaci umožní získat úplnou kontrolu nad správou certifikátů. Další informace naleznete v tématu "Certifikační služby" v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows Server 2003.

Žádosti online o certifikáty serveru lze adresovat pouze místním nebo vzdáleným certifikačním službám rozlehlé sítě a vzdáleným samostatným certifikačním službám. Průvodce certifikátem webového serveru služby IIS při zpracování žádosti o certifikát nerozpozná samostatnou instalaci certifikační služby ve stejném počítači. Tuto situaci lze vyřešit uložením žádosti do souboru pomocí funkce vyžádání certifikátu v režimu offline a zpracováním vzniklého souboru jako žádosti offline. Informace o samostatných certifikačních úřadech naleznete v příslušném tématu v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc pro systém Windows Server 2003.

Nepoužíváte-li certifikační úřad online, je nutné uložit soubor žádosti o certifikát generovaný Průvodcem certifikátem webového serveru na disk a odeslat jej do certifikačního úřadu. Po přijetí odpovědi můžete spustit průvodce, který bude v procesu pokračovat od místa, kde byl přerušen. Jestliže nahrazujete certifikát, bude služba IIS až do dokončení nové žádosti nadále používat starý certifikát. Informace o použití Průvodce certifikátem webového serveru pro uložení souboru požadavků naleznete v tématu Získání certifikátu serveru od nezávislého certifikačního úřadu.

Související informace

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft