TechNet
Knihovna TechNet

Získání klientských certifikátů ve službě IIS 6.0

Klientský certifikát lze získat od některého certifikačního úřadu, který představuje důvěryhodnou organizaci třetí strany. Je možné, že certifikační úřad bude vyžadovat před vydáním certifikátu ověření vaší identity. Množství identifikačních informací, které bude certifikační úřad požadovat, se může u různých typů certifikátů lišit. Způsob získání a implementování těchto certifikátů závisí na používaném prohlížeči. Postupy uvedené v této části lze použít pouze u aplikace Microsoft Internet Explorer verze 3.0 nebo vyšší. Postupy získání klientského certifikátu u jiných prohlížečů naleznete v dokumentaci k příslušnému prohlížeči.

Postupy

Získání klientského certifikátu
  1. Zvolte certifikační úřad. Informace týkající se zvolení certifikačního úřadu naleznete v tématu Obtaining and Installing Server Certificates.

  2. Při objednávání postupujte podle konkrétních pokynů certifikačního úřadu.

  3. Objednejte certifikát. Některé klientské certifikáty jsou platné pouze pro konkrétní počítač a webový prohlížeč použitý při generování požadavku na certifikát. V takových případech zadejte požadavek v režimu online z počítače, do kterého chcete daný certifikát nainstalovat.

  4. Po obdržení klientský certifikát nainstalujte pomocí funkcí zabezpečení webového prohlížeče. (V některých webových prohlížečích mohou být klientské certifikáty označeny také jako certifikáty prohlížeče či osobní certifikáty.)

Související informace

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft