Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Objekt zařízení/fyzická paměť

K čemu slouží objekt zařízení/fyzická paměť?

Objekt oddílu zařízení/fyzická paměť používají některé aplikace k přístupu k fyzické paměti. Běžnými příklady tohoto použití jsou aplikace správy, které se pokoušejí číst data SMBIOS (System Management BIOS) nebo jiná data systému BIOS, která jsou uložena v nejnižším 1 MB fyzické paměti.

Koho se tato funkce týká?

Tato funkce bude zajímat vývojáře hardwaru a aplikací pro správu hardwaru.

Jaké stávající funkce se změnily v aktualizaci Service Pack 1 systému Windows Server 2003?

Objekt oddílu zařízení/fyzická paměť

Podrobný popis

V systému Windows Server 2003 SP1 není povolen přístup k objektu zařízení/fyzická paměť v uživatelském režimu. Když se k objektu zařízení/fyzická paměť pokoušíte získat přístup z aplikace v uživatelském režimu, jsou všechny formy přístupu (čtení, zápis) zamítnuty. Přístup k objektu zařízení/fyzická paměť je zamítnut bez ohledu na kontext uživatele (skupiny Administrators, Users, Místní systém atd.), ve kterém je spuštěna aplikace.

Přístup k objektu zařízení/fyzická paměť v režimu jádra (ovladač) se pro systém Windows Server 2003 SP1 nezměnil.

V systému Windows Server 2003 SP1 neexistuje žádný způsob, jak vrátit zpět tuto změnu chování.

Proč je tato změna důležitá? Jaká nebezpečí pomáhá zmírňovat?

Tato změna byla provedena, aby pomohla zabránit zneužití zabezpečení, kdy by mohlo dojít k využití této funkce objektu zařízení/fyzická paměť z uživatelského režimu.

V předchozích verzích systému Windows byl přístup k objektu zařízení/fyzická paměť chráněn seznamem řízení přístupu (ACL). Seznam řízení přístupu však může být bezděky změněn. Zamítnutí veškerého přístupu k objektu zařízení/fyzická paměť z uživatelského režimu zajišťuje, že k tomuto scénáři nemůže dojít.

Co funguje jinak? Existují nějaké závislosti?

Většina aplikací se sice nepokouší získat přístup k fyzické paměti, ale tato změna může mít vliv na některé aplikace pro správu, které vyžadují informace ze systému BIOS. Mnoho z těchto aplikací pro správu se může pokoušet přečíst data SMBIOS.

Jak lze tyto problémy vyřešit?

Dodavatelům aplikací pro správu doporučujeme, aby zkontrolovali přístup k objektu zařízení/fyzická paměť ve svých aplikacích a implementovali jeden ze způsobů řešení navržených v této části.

notePoznámka
K přečtení dat nízké fyzické paměti a tabulek firmwaru z aplikace v systému Windows Server 2003 SP1 lze použít následující metody. Aplikace, které vyžadují přístup pro zápis do nízké fyzické paměti, to musejí udělat z ovladače režimu jádra.

Čtení informací SMBIOS

Služba WMI (Windows Management Instrumentation) je preferovaná metoda čtení informací SMBIOS v systému Windows. Služba WMI podporuje čtení jednotlivých vlastností SMBIOS (jako je verze systému BIOS nebo výrobce systému) ze tříd Win32 obsažených v oboru názvů root\cimv2.

Služba WMI podporuje také čtení celého obsahu dat SMBIOS v jediné vyrovnávací paměti pomocí třídy MSSMBios_RawSMBiosTables uvnitř oboru názvů root\wmi. Vlastnost SMBiosData vrací vyrovnávací paměť obsahující celou tabulku dat SMBIOS, s výjimkou vstupního bodu tabulky struktury SMBIOS, jak je definováno v části 2.1.1 specifikace SMBIOS.

Služba WMI podporuje pro přístup k informacím služby WMI model COM i skriptovací rozhraní API. Dále je služba WMI podporována ve verzích systému Windows XP SP2 a Windows Server 2003 SP1 prostředí WinPE.

Je nutné změnit kód, aby bylo možné pracovat se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1?

Pokud vaše aplikace používá objekt zařízení/fyzická paměť, budete k práci se systémem Windows Server 2003 SP1 potřebovat změnit kód aplikace. Existují dvě nová rozhraní API uživatelského režimu, která mohou aplikace používat ke čtení různých tabulek systémového firmwaru. Tato rozhraní API je možné použít ke čtení dat SMBIOS a ACPI a také nezpracovaných dat systému BIOS z nízké fyzické paměti. Podrobné informace o implementaci rozhraní API jsou k dispozici v sadě Platform SDK na webu MSDN. Toto jsou dvě nová rozhraní API:

Další informace

Pokud na vás má vliv tato změna funkce, mohou být pro vás zajímavé také následující webové zdroje:

  • Část Windows Management Instrumentation (WMI) sady Windows Platform SDK, která je k dispozici na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159.
  • Specifikace standardu SMBIOS poskytovaného společností Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF), která je k dispozici na webu společnosti DMTF na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=38721.
  • Nástroj Windows PE společnosti Microsoft, který je k dispozici ke stažení na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=38722.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft